Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

W projekcie „Liderzy kooperacji” planowane jest udzielenie następujących wsparć: Szczegółowy harmonogram wsparć (zgodnie z załącznikiem).

Rekrutacja na szkolenia kompetencyjne dotyczące Centrów Usług Społecznych (CUS)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza na szkolenia kompetencyjne dotyczące Centrów Usług Społecznych (CUS) składające się z trzech modułów: Moduł I - szkolenie z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych - 68 godzin dydaktycznych, w tym 8 godzin…

MODELE KOOPERACJI – Księga Rekomendacyjna

Do pobrania: MODELE KOOPERACJI - Księga Rekomendacyjna

Trzydniowe szkolenie seminaryjno-webinarowe dotyczące praktycznego wykorzystania Modeli Kooperacji w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich.

W dniach 27 maja, 10 czerwca i 17 czerwca 2021 roku odbyły się trzy zdalne szkolenia kompetencyjne dla pracowników Powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie z terenu województwa podkarpackiego zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu „Liderzy kooperacji”.…

Szkolenie kompetencyjne dotyczące praktyki wykorzystania Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich

W dniach 24 maja, 2 czerwca i 15 czerwca 2021roku odbyły się trzy zdalne spotkania szkoleniowe i konsultacyjne dla pracowników, doradców i ekspertów ds. Modeli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej,  zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu…

W dniu 7 czerwca 2021 r. o godzinie 9.15 odbyła się Konferencja wojewódzka dotycząca praktycznego wykorzystania Modeli Kooperacji w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu “Liderzy kooperacji”.

W konferencji uczestniczyło ponad 50 osób przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa podkarpackiego. Na wstępie Pan Dyrektor ROPS w Rzeszowie Jerzy Jęczmienionka przywitał wszystkich uczestników oraz przedstawił ogólne informacje odnośnie…

Zaproszenie na konferencję z udziałem Marszałka Województwa Podkarpackiego, dotyczącą praktycznego wykorzystania Modeli Kooperacji w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza na konferencję z udziałem Marszałka Województwa Podkarpackiego, dotyczącą praktycznego wykorzystania Modeli Kooperacji w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich. Modele mają na celu wsparcie osób i rodzin przez instytucje pomocy i integracji społecznej,…

Spotkania seminaryjno-webinarowe dla przedstawicieli podmiotów sektorowych zorganizowane przez ROPS w Rzeszowie w ramach projektu „Liderzy kooperacji”.

W dniach 19 i 20 maja 2021 r. o godzinie 9.00 odbyły się dwa zdalne spotkania seminaryjno-webinarowe dla przedstawicieli podmiotów sektorowych zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Spotkania dotyczyły praktycznego wykorzystania wypracowanych…

Zaproszenie na spotkanie seminaryjno-webinarowe dla podmiotów sektorowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza na spotkanie seminaryjno-webinarowe dotyczące praktycznego wykorzystania Modeli Kooperacji w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich. Modele mają na celu wsparcie osób i rodzin przez instytucje pomocy i integracji społecznej, a także inne podmioty…

Szkolenie seminaryjno-webinarowe dotyczące praktycznego wykorzystania Modeli Kooperacji w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich dla PCPR.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza na trzydniowe szkolenie seminaryjno-webinarowe dotyczące praktycznego wykorzystania Modeli Kooperacji w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich. Modele mają na celu wsparcie osób i rodzin przez instytucje pomocy i integracji społecznej, a także inne…

Szkolenie kompetencyjne dotyczące praktycznego wykorzystania Modelu Kooperacji w gminach wiejskich skierowane do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w Polsce.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza na szkolenie kompetencyjne dotyczące praktycznego wykorzystania Modelu Kooperacji w gminach wiejskich. Model ma na celu wsparcie osób i rodzin przez instytucje pomocy i integracji społecznej, a także inne podmioty istotne z punktu…

Gminy i powiaty uczestniczące w testowaniu Modeli kooperacji w latach 2019-2020.

W imieniu Dyrektorów Regionalnych Ośrodków i Centrów Polityki Społecznej w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Zielonej Górze pragniemy serdecznie podziękować naszym Partnerom – Gminom i Powiatom, ich Władzom, Dyrektorom,…

Zdalne spotkanie Komitetu Sterującego w ramach projektu „Liderzy kooperacji”

W dniu 13 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektem „Liderzy kooperacji”. W pierwszej części zdalnego spotkania zaprezentowano Księgę rekomendacyjną. Ekspert ds. Modelu Pani Anna Tomulewicz omówiła szczegółowo skład Księgi rekomendacyjnej, zwracając szczególną uwagę na różnice i…

Film informacyjno-edukacyjny na temat współpracy w Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich zrealizowany w woj. lubelskim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, przy współpracy z partnerskimi zespołami kooperacji województwa lubelskiego, zrealizował film informacyjno-edukacyjny podsumowujący efekty współpracy podmiotów w ramach testowania Modelu kooperacji w gminach wiejskich. Gminy/powiaty uczestniczące w testowaniu wypracowanego modelu: gm. Leśniowice, pow. chełmski gm.…

PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ W TESTOWANIU MODELU W LATACH 2019-2020

Model Kooperacji w gminach wiejskich został wdrożony przy współpracy podmiotów pomocy i integracji społecznej oraz instytucji działających w sferze ubóstwa i wykluczenia społecznego, profesjonalistów, ekspertów zatrudnionych w Zespołach ds. Modeli przy Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej i Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej…

PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ W OPRACOWANIU MODELU KOOPERACJI W ROKU 2018

MODEL KOOPERACJI w Gminach Wiejskich został przygotowany partycypacyjnie i ma charakter współautorski. Opracowanie powstało przy współpracy 596 osób z 419 podmiotów pomocy i integracji społecznej oraz instytucji działających w sferze ubóstwa i wykluczenia społecznego (zaangażowanych w 40 Gminno-Powiatowych Zespołach…

Zdalne spotkanie Zespołów ds. Modelu i Komitetu Sterującego

W dniu 10 marca 2021 r. odbyło się zdalne spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego projektem „Liderzy kooperacji”. W projekcie „Liderzy kooperacji” aktualnie realizowany jest III kamień milowy – podsumowanie testów. W pierwszej części zdalnego spotkania makroregionalnego uczestniczyły…

Wnioski z badań

Według 86,34% badanych (porównania w latach 2019-2020) MODEL KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH jest skutecznym systemem współpracy pomiędzy instytucjami na poziomie powiatowo-gminnym. Korzyści z zastosowania MODELU to wyższa o 74% efektywność wsparcia i współpracy z rodzinami, osobami korzystającymi z pomocy…

Spotkanie podsumowujące efekty pilotażu z 3 makroregionów

W dniu 5 marca 2021 roku odbyło się spotkanie online przedstawicieli 3 makroregionów realizujących projekty pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin,” „Liderzy kooperacji”, „Kooperacja efektywna i skuteczna”. Spotkanie zorganizowało Regionalne Centrum Polityki…

PODSUMOWANIE PRZEBIEGU TESTOWANIA MODELU KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH

Wszystkie zaplanowane zadania testowe opracowanego w 2018 roku MODELU KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH zostały zrealizowane: 350 podmiotów partnerskich zespołów gminno-powiatowych (tzw. PZK) współpracowało, po zawiązaniu porozumień, średni czas pracy PZK to 16 miesięcy 140 osób/rodzin ze 172 objętych testowaniem w…

DOBRE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY – czyli efekty współpracy z osobami i rodzinami w MODELU.

Testowanie MODELU KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH wykazało, że jest on wdrażalny, dostosowany do możliwości i kompetencji przedstawicieli różnych instytucji, a co najważniejsze pomocny w realizacji zespołowej współpracy instytucji powiatowo-gminnych na rzecz współpracy z osobami i rodzinami w gminach wiejskich.…

Film informacyjno-edukacyjny podsumowujący efekty współpracy podmiotów w ramach testowania Modelu kooperacji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zrealizował zamówienie na produkcję filmu podsumowującego realizację II kamienia milowego, w ramach projektu „Liderzy kooperacji”, czyli etapu testowania Modelu kooperacji w gminach wiejskich. W testowaniu Modelu kooperacji udział wzięli przedstawiciele instytucji istotnych z…

Film informacyjno-edukacyjny na temat Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich zrealizowany w woj. podlaskim

W 2020 r. zakończono realizację II Kamienia Milowego Projektu. W ramach etapu, w sześciu podlaskich gminach, przy współpracy z powiatami, pilotażowo wdrożono i testowano opracowany Model Kooperacji. W testowaniu Modelu uczestniczyły następujące gminy: gmina Narewka – powiat hajnowski, gmina…

Podsumowanie udziału Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych z województwa podkarpackiego w testowaniu Modelu

W dniu 28 stycznia w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie odbyło się spotkanie podsumowujące udział Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych w etapie testowania Modelu kooperacji wypracowanego w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Spotkanie prowadził Pan Jerzy Jęczmienionka - Dyrektor…

Środki ochrony osobistej dla 265 instytucji z terenu województwa podkarpackiego

W związku z kolejną falą zachorowań na COVID-19 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie  uruchomił kolejną turę wsparcia dla placówek świadczących całodobową pomoc dla osób chorych oraz będących w kryzysie bezdomności. W ramach projektu „Liderzy kooperacji” zostało zakupione: 165 300 szt. rękawiczek…

Zakończenie II Kamienia Milowego w projekcie „Liderzy kooperacji”.

W dniach 14-15 grudnia 2020 r. odbyło się zdalne spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego projektem „Liderzy kooperacji”. Dobiega końca II Kamień Milowy projektu „Liderzy kooperacji”. W związku z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zorganizował w dniach…

Spotkanie Trzech Komitetów Sterujących w Toruniu

W dniach  07-08.09.2020r. w Toruniu odbyło się  spotkanie Komitetów Sterujących wszystkich trzech projektów aktualnie testujących Modele kooperacji. Było to piąte spotkanie z cyklu i zarazem pierwsze organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu – lidera projektu pn. „Kooperacja…

Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Liderzy kooperacji” w gminie Zarzecze

W dniu 6 września Pan Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wziął udział w spotkaniu podsumowującym realizację projektu „Liderzy kooperacji” w gminie Zarzecze (woj. podkarpackie), które odbyło się w Zespole Pałacowo-Parkowym. W wydarzeniu uczestniczyli: Pani Anna…

Przekazanie ozonatorów powietrza instytucjom pomocy i integracji społecznej z województwa podkarpackiego

W ramach projektu „Liderzy kooperacji” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Rzeszowie zakupił 207 ozonatorów powietrza, które zostały przekazane instytucjom pomocy i integracji społecznej z terenu województwa podkarpackiego. Zakupy ozonatorów są elementem szeroko zakrojonej akcji pomocowej mającej na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu…

Rozpoczęła się realizacja projektów socjalnych w woj. podkarpackim

Rozpoczęła się realizacja projektów socjalnych dla gmin uczestniczących w projekcie „Liderzy kooperacji” w województwie podkarpackim. Projekty socjalne są skierowane dla osób/rodzin/grup objętych testowaniem Modelu Kooperacji. W ramach projektów socjalnych, zapewnione zostanie wieloaspektowe wsparcie, wynikające z indywidualnych zdiagnozowanych potrzeb, które…

Zakończenie szkoleń w ramach Szkoły kooperacji w woj. podkarpackim

W czerwcu i w lipcu 2020 odbyła się II cześć szkoleń w ramach Szkoły Kooperacji dla członków Partnerskich Zespołów Kooperacji z gmin: Krempna, Ostrów, Przeworsk, Świlcza, Trzebowniskoi Zarzecze. W Szkole Kooperacji – poziom rozszerzony łącznie udział wzięło 30 członków Partnerskich…

Środki ochrony osobistej dla Domów Pomocy Społecznej z województwa podkarpackiego

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zakupił środki ochrony osobistej dla Domów Pomocy Społecznej z województwa podkarpackiego. Środki zakupione zostały w ramach dodatkowego zadania w projekcie „Liderzy kooperacji” współfinansowanym ze środków Europejskiego…

Działania projektowe w czasie pandemii koronawirusa

Celem Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich jest między innymi wzmocnienie kompetencji służb i współpracy pomiędzy nimi, a sam wypracowany Model ma być uniwersalny. Jak możemy kooperować w okresie kwarantanny, aby była to współpraca użyteczna dla podmiotów w gminach wiejskich?…

IX spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego projektem „Liderzy kooperacji”

W dniach 9-10 marca 2020 r. odbyło się IX spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego projektem „Liderzy kooperacji”. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych działających na obszarze makroregionu I. Spotkanie rozpoczęła wspólna praca Zespołów ds. Modelu…

Współpraca z osobami i rodzinami w ramach testowania modelu kooperacji w gminach wiejskich

Testowanie rozwiązań  MODELU KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH ma cztery etapy i dziesięć kroków. Aktualnie, zawiązane w 30 miejscach w Polsce gminno-powiatowe Partnerskie Zespoły Kooperacji (PZK) realizują etap III i krok 7. W grudniu 2019 roku PZK obejmowały współpracą 126…

Spotkanie edukacyjno-informacyjne w Urzędzie Marszałkowskim województwa podkarpackiego

9 stycznia 2020 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne dla władz gmin i powiatów, Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji, Partnerskich Zespołów Kooperacji, Animatorów gminnych i powiatowych oraz członków Zespołu ds. Modelu zaangażowanych w realizację…

Szkolenie w ramach Szkoły Kooperacji w województwie podkarpackim

W miesiącach październik, listopad, grudzień odbyła się w województwie podkarpackim I cześć szkoleń w ramach Szkoły Kooperacji dla członków Partnerskich Zespołów Kooperacji z gmin: Krempna, Ostrów, Przeworsk, Świlcza, Trzebownisko i Zarzecze. W Szkole Kooperacji – poziom rozszerzony łącznie udział…

Spotkanie makroregionalne 9-10 grudnia 2019 r.

W dniach 9-10 grudnia w Sandomierzu odbyło się ósme spotkanie makroregionalne realizowane w ramach projektu „Liderzy Kooperacji”. Podczas pracy członkowie Zespołów ds. Modelu poruszali tematykę związaną m.in. z Platformą Edukacyjną, planowaniem projektów socjalnych oraz budżetem na przyszły rok. W…

Spotkanie trzech Komitetów Sterujących w Ustroniu

W dniach 14-15 listopada w Ustroniu odbyło się wspólne spotkanie trzech Komitetów  Sterujących realizujących wdrażanie Modelu Kooperacji w gminach miejskich (makroregion południowy), miejsko-wiejskich (makroregion północno-zachodni) i wiejskich (makroregion wschodni). Spotkanie rozpoczęła pani Marietta Hełka – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka…

Odbyły się warsztaty diagnostyczne

W miesiącach sierpień-październik w gminach uczestniczących w projekcie „Liderzy Kooperacji” odbyły się warsztaty diagnostyczne z udziałem rodzin objętych wsparciem. Działające w gminach Partnerskie Zespoły Kooperacji przeprowadziły wielowymiarową diagnozę rodzin wybranych do testowania MODELU, na którą składało się określenie: przyczyn oraz…

Spotkanie makroregionalne 30 września – 1 października 2019 r.

W dniach 30 września - 1 października 2019 r. w Sandomierzu odbyło się  siódme spotkanie makroregionalne w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Głównym tematem rozmów Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego było omówienie aktualnego stanu postępów w pracy nad testowaniem Modelu…

Partnerskie Zespoły Kooperacji z Podkarpacia wymieniają doświadczenia

W dniach 16-18 września 2019 r., członkowie Partnerskich Zespołów Kooperacji (PZK), Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji oraz Zespołu ds. Modelu z województwa podkarpackiego uczestniczyli w trzydniowym partnerskim spotkaniu wymiany doświadczeń, które zostało zorganizowane w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Spotkanie odbyło się…

Rozpoczęcie prac Partnerskich Zespołów Kooperacji w II Kamieniu Milowym

Rozpoczęła się praca Partnerskich Zespołów Kooperacji w gminach biorących udział w II Kamieniu Milowym. W dniu dzisiejszym w Bielinach (woj. świętokrzyskie) swoje pierwsze spotkanie ma dziesiąty spośród 30 uformowanych PZK. Spotkania te składają się z dwóch części. W pierwszej,…

Pierwsze spotkania animatorów w II Kamieniu Milowym

W II kamieniu milowym projektu zrekrutowano już wszystkich animatorów gminnych i powiatowych – w sumie 50 osób. W województwach odbywają się pierwsze spotkania, w czasie których osobom pełniącym tę odpowiedzialną funkcję przedstawia się podstawowe kwestii merytoryczne, organizacyjne, prawne i techniczne związane…

Spotkanie 3 Komitetów Sterujących

W dniach 26-27 czerwca w Katowicach odbyło się spotkanie Komitetów Sterujących wszystkich trzech projektów budujących Modele kooperacji. Oprócz gospodarzy z makroregionu południowego, którzy tworzą Model kooperacji dla gmin miejskich, w spotkaniu wzięli udział reprezentanci makroregionów północno-zachodniego oraz wschodniego, działający…

Spotkanie makroregionalne 10-11 czerwca 2019 r.

W dniach 10-11 czerwca w Sandomierzu w ramach projektu „Liderzy kooperacji” odbyło się pierwsze od momentu rozpoczęcia prac nad testowaniem Modelu w II kamieniem milowym spotkanie makroregionalne. Oprócz członków zespołów projektowych z wszystkich pięciu zaangażowanych w działania województw, w…

Wyniki rekrutacji gmin i powiatów do udziału w II Kamieniu Milowym

We wszystkich 5 województwach uczestniczących w projekcie zakończyła się rekrutacja gmin i powiatów, które wezmą udział w kolejnym etapie prac – testowaniu Modelu kooperacji. Zgodnie z założeniami w każdym województwie wybrano 4 powiaty i 6 gmin wiejskich, co w sumie…

Powołanie Wojewódzkich Zespołów Kooperacji

W pięciu województwach zaangażowanych w projekt „Liderzy kooperacji” doszło lub dojdzie w najbliższym czasie do podpisania porozumień dot. powołania Wojewódzkich Zespołów Kooperacji (WZK). Zespoły te będą ze sobą współpracować, przede wszystkim w celu udzielania wsparcia podmiotom powiatowym i gminnym zaangażowanym…

Spotkania z PCPR-ami przed II Kamieniem Milowym

Przygotowania do rekrutacji gmin i powiatów do udziału w II Kamieniu Milowym obejmowały także spotkania informacyjne z reprezentantami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Odbyły się one między 5 a 18 kwietnia, po jednym w każdym z województw zaangażowanych w projekt. Wzięło…

Rekrutacja gmin i powiatów do II Kamienia Milowego

Projekt "Liderzy kooperacji" zaprasza gminy wiejskie i powiaty z terenu województw lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego do uczestnictwa w pracy w ramach II Kamienia Milowego. Rozpoczęła się oficjalna rekrutacja. W każdym z zaangażowanych województw w II Kamieniu Milowym weźmie…

Spotkanie informacyjne nt. rekrutacji do II Kamienia Milowego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z terenu województwa podkarpackiego do udziału w spotkaniu dotyczącym możliwości uczestnictwa w testowaniu Modelu Kooperacji opracowanego w pierwszym etapie projektu „Liderzy kooperacji”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego…

Spotkanie makroregionalne w Białymstoku 18-19 marca 2019

Spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego, które odbyło się w Białymstoku w dniach 18-19 marca 2019 r., praktycznie zakończyło I Kamień Milowy w ramach projektu Liderzy kooperacji. Tematem przewodnim rozmów nie były jednak podsumowania, a plany na bliższą…

Model kooperacji zaakceptowany

Najważniejszy rezultat pracy w I Kamieniu Milowym projektu „Liderzy kooperacji” został osiągnięty! Model kooperacji gmin wiejskich został zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej. Przystępujemy do jego testowania. Przez ostatni rok setki specjalistów z różnych dziedzin pracowały nad tym,…

Podsumowanie konsultacji Modelu kooperacji

W drugiej połowie stycznia 2019 r. we wszystkich pięciu województwach, w których prowadzony jest projekt Liderzy kooperacji, odbyły się konsultacje Modelu kooperacji. Dostarczyły one kolejnych informacji pozwalających na udoskonalenie Modelu przed przystąpieniem do jego testowania w praktyce. Model kooperacji…

Konsultacje Modelu kooperacji

Wstępny Model kooperacji został już prawie opracowany i z początkiem kwietnia rozpocznie się jego testowanie w praktyce. Zanim to nastąpi, jeszcze w styczniu, odbędą się jeszcze konsultacje modelu. Zostaną one przeprowadzone na dwu poziomach: gminno-powiatowym oraz makroregionalnym. Dostarczą one dodatkowych…

Spotkanie makroregionalne – grudzień 2018

W dniach 17-19 grudnia 2018, ponownie w Sandomierzu, odbyło się kolejne Spotkanie Makroregionalne projektu Liderzy Kooperacji. Tym razem miało ono przebieg nieco inny niż zwykle – w jego ramach odbyły się także szkolenie dla wojewódzkich podmiotów sektorowych oraz spotkanie…

Spotkanie z podkarpackimi Wojewódzkimi Podmiotami Sektorowymi

3 grudnia 2018 r. w Rzeszowie osoby zaangażowane na co dzień w projekt Liderzy kooperacji spotkały się z ze sobą, by podsumować efekty pracy nad kończącą się pracą w I Kamieniu Milowym. Specjalnymi gośćmi tej minikonferencji byli reprezentanci wojewódzkich podmiotów…

Pierwsze rezultaty projektu „Liderzy kooperacji”

Wkrótce minie pół roku od rozpoczęcia realizacji projektu „Liderzy kooperacji”. Zrekrutowano już uczestników, utworzono Gminno-Powiatowe Zespoły Kooperacji oraz zakończono pierwszą fazę prac badawczych i szkoleniowych. Zostały położone podwaliny pod zbudowanie Modelu Kooperacji – modelu, który umożliwi skuteczniejszą współpracę różnych podmiotów…