Close

Aktualności

  • Home
  •  / 
  • Aktualności

Szkolenie kompetencyjne dotyczące praktycznego wykorzystania Modelu Kooperacji w gminach wiejskich skierowane do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w Polsce.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza na szkolenie kompetencyjne dotyczące praktycznego wykorzystania Modelu Kooperacji w gminach wiejskich. Model ma na celu wsparcie osób i rodzin przez instytucje pomocy i integracji społecznej, a także inne podmioty istotne z punktu widzenia ubóstwa i wykluczenia społecznego. Model kooperacji został opracowany i przetestowany w ramach projektu „Liderzy kooperacji” Czytaj więcej

Gminy i powiaty uczestniczące w testowaniu Modeli kooperacji w latach 2019-2020.

W imieniu Dyrektorów Regionalnych Ośrodków i Centrów Polityki Społecznej w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Zielonej Górze pragniemy serdecznie podziękować naszym Partnerom – Gminom i Powiatom, ich Władzom, Dyrektorom, Kierownikom i Pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej oraz wszystkim podmiotom zaangażowanym we wdrażanie modeli Czytaj więcej

Zdalne spotkanie Komitetu Sterującego w ramach projektu „Liderzy kooperacji”

W dniu 13 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektem „Liderzy kooperacji”. W pierwszej części zdalnego spotkania zaprezentowano Księgę rekomendacyjną. Ekspert ds. Modelu Pani Anna Tomulewicz omówiła szczegółowo skład Księgi rekomendacyjnej, zwracając szczególną uwagę na różnice i podobieństwa modeli. Następnie odbyła się dyskusja członków Komitetu Sterującego dotycząca oczekiwań wobec Księgi. Ostatecznie podjęto decyzję Czytaj więcej

Film informacyjno-edukacyjny na temat współpracy w Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich zrealizowany w woj. lubelskim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, przy współpracy z partnerskimi zespołami kooperacji województwa lubelskiego, zrealizował film informacyjno-edukacyjny podsumowujący efekty współpracy podmiotów w ramach testowania Modelu kooperacji w gminach wiejskich. Gminy/powiaty uczestniczące w testowaniu wypracowanego modelu: gm. Leśniowice, pow. chełmski gm. Konopnica, pow. lubelski gm. Wólka, pow. lubelski gm. Cyców, pow. łęczyński gm. Spiczyn, pow. łęczyński gm. Czytaj więcej

PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ W TESTOWANIU MODELU W LATACH 2019-2020

Model Kooperacji w gminach wiejskich został wdrożony przy współpracy podmiotów pomocy i integracji społecznej oraz instytucji działających w sferze ubóstwa i wykluczenia społecznego, profesjonalistów, ekspertów zatrudnionych w Zespołach ds. Modeli przy Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej i Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej oraz Komitetu Sterującego. W imieniu  Zespołów ds. Modeli, Dyrekcji, ekspertów, koordynatorów i specjalistów: Regionalnego Ośrodka Polityki Czytaj więcej

PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ W OPRACOWANIU MODELU KOOPERACJI W ROKU 2018

MODEL KOOPERACJI w Gminach Wiejskich został przygotowany partycypacyjnie i ma charakter współautorski. Opracowanie powstało przy współpracy 596 osób z 419 podmiotów pomocy i integracji społecznej oraz instytucji działających w sferze ubóstwa i wykluczenia społecznego (zaangażowanych w 40 Gminno-Powiatowych Zespołach Kooperacji w województwach: mazowieckim, lubelskim, podlaskim, podkarpackim i świętokrzyskim): 27 pracowników wojewódzkich podmiotów samorządowych i rządowych Czytaj więcej

Zdalne spotkanie Zespołów ds. Modelu i Komitetu Sterującego

W dniu 10 marca 2021 r. odbyło się zdalne spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego projektem „Liderzy kooperacji”. W projekcie „Liderzy kooperacji” aktualnie realizowany jest III kamień milowy – podsumowanie testów. W pierwszej części zdalnego spotkania makroregionalnego uczestniczyły Zespoły ds. Modelu z 5 województw makroregionu wschodniego oraz eksperci ds. Modelu i Metodyki. Głównym tematem Czytaj więcej

Wnioski z badań

Według 86,34% badanych (porównania w latach 2019-2020) MODEL KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH jest skutecznym systemem współpracy pomiędzy instytucjami na poziomie powiatowo-gminnym. Korzyści z zastosowania MODELU to wyższa o 74% efektywność wsparcia i współpracy z rodzinami, osobami korzystającymi z pomocy W GMINACH WIEJSKICH. Wnioski z badań Pobierz

Spotkanie podsumowujące efekty pilotażu z 3 makroregionów

W dniu 5 marca 2021 roku odbyło się spotkanie online przedstawicieli 3 makroregionów realizujących projekty pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin,” „Liderzy kooperacji”, „Kooperacja efektywna i skuteczna”. Spotkanie zorganizowało Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi za pomocą aplikacji Cisco Webex.  Dyskusja dotyczyła treści Księgi rekomendacyjnej oraz roli Regionalnych Czytaj więcej

PODSUMOWANIE PRZEBIEGU TESTOWANIA MODELU KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH

Wszystkie zaplanowane zadania testowe opracowanego w 2018 roku MODELU KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH zostały zrealizowane: 350 podmiotów partnerskich zespołów gminno-powiatowych (tzw. PZK) współpracowało, po zawiązaniu porozumień, średni czas pracy PZK to 16 miesięcy 140 osób/rodzin ze 172 objętych testowaniem w 5 województwach zakończyło sukcesem realizację swoich Indywidualnych Programów Współpracy (IPW) czas współpracy osób, rodzin z Czytaj więcej
Skip to content