Close

Aktualności

  • Home
  •  / 
  • Aktualności

DOBRE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY – czyli efekty współpracy z osobami i rodzinami w MODELU.

Testowanie MODELU KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH wykazało, że jest on wdrażalny, dostosowany do możliwości i kompetencji przedstawicieli różnych instytucji, a co najważniejsze pomocny w realizacji zespołowej współpracy instytucji powiatowo-gminnych[1] na rzecz współpracy z osobami i rodzinami w gminach wiejskich.   Ewaluacja pokazała zauważane zmiany w osobach, rodzinach dzięki wielowymiarowej współpracy ze specjalistami. Sprawdził się podział Czytaj więcej

Film informacyjno-edukacyjny podsumowujący efekty współpracy podmiotów w ramach testowania Modelu kooperacji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zrealizował zamówienie na produkcję filmu podsumowującego realizację II kamienia milowego, w ramach projektu „Liderzy kooperacji”, czyli etapu testowania Modelu kooperacji w gminach wiejskich. W testowaniu Modelu kooperacji udział wzięli przedstawiciele instytucji istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z terenu gmin uczestniczących w projekcie „Liderzy kooperacji” tworząc Czytaj więcej

Film informacyjno-edukacyjny na temat Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich zrealizowany w woj. podlaskim

W 2020 r. zakończono realizację II Kamienia Milowego Projektu. W ramach etapu, w sześciu podlaskich gminach, przy współpracy z powiatami, pilotażowo wdrożono i testowano opracowany Model Kooperacji. W testowaniu Modelu uczestniczyły następujące gminy: gmina Narewka – powiat hajnowski, gmina Kolno – powiat kolneński, gmina Łomża – powiat łomżyński, gmina Piątnica – powiat łomżyński, gmina Wysokie Czytaj więcej

Podsumowanie udziału Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych z województwa podkarpackiego w testowaniu Modelu

W dniu 28 stycznia w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie odbyło się spotkanie podsumowujące udział Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych w etapie testowania Modelu kooperacji wypracowanego w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Spotkanie prowadził Pan Jerzy Jęczmienionka - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wraz z Zespołem ds. Modelu. Członkami spotkania byli przedstawiciele Wojewódzkich Czytaj więcej

Środki ochrony osobistej dla 265 instytucji z terenu województwa podkarpackiego

W związku z kolejną falą zachorowań na COVID-19 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie  uruchomił kolejną turę wsparcia dla placówek świadczących całodobową pomoc dla osób chorych oraz będących w kryzysie bezdomności. W ramach projektu „Liderzy kooperacji” zostało zakupione: 165 300 szt. rękawiczek jednorazowych, 17 434 szt. maseczek ochronnych chirurgicznych jednorazowych, 14 500 szt. ochraniaczy na buty flizelinowych, Czytaj więcej

Zakończenie II Kamienia Milowego w projekcie „Liderzy kooperacji”.

W dniach 14-15 grudnia 2020 r. odbyło się zdalne spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego projektem „Liderzy kooperacji”. Dobiega końca II Kamień Milowy projektu „Liderzy kooperacji”. W związku z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zorganizował w dniach 14-15.12.2020 r., zdalne spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego. Łącznie w spotkaniu udział wzięło ponad Czytaj więcej

Spotkanie Trzech Komitetów Sterujących w Toruniu

W dniach  07-08.09.2020r. w Toruniu odbyło się  spotkanie Komitetów Sterujących wszystkich trzech projektów aktualnie testujących Modele kooperacji. Było to piąte spotkanie z cyklu i zarazem pierwsze organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu – lidera projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele trzech Komitetów Sterujących realizujący projekty: – „Liderzy kooperacji” Czytaj więcej

Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Liderzy kooperacji” w gminie Zarzecze

W dniu 6 września Pan Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wziął udział w spotkaniu podsumowującym realizację projektu „Liderzy kooperacji” w gminie Zarzecze (woj. podkarpackie), które odbyło się w Zespole Pałacowo-Parkowym. W wydarzeniu uczestniczyli: Pani Anna Schmidt-Rodziewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Małgorzata Dankowska – Czytaj więcej

Przekazanie ozonatorów powietrza instytucjom pomocy i integracji społecznej z województwa podkarpackiego

W ramach projektu „Liderzy kooperacji” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Rzeszowie zakupił 207 ozonatorów powietrza, które zostały przekazane instytucjom pomocy i integracji społecznej z terenu województwa podkarpackiego. Zakupy ozonatorów są elementem szeroko zakrojonej akcji pomocowej mającej na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19.  W dniach 03-04.09.2020 roku w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się szkolenie Czytaj więcej

Rozpoczęła się realizacja projektów socjalnych w woj. podkarpackim

Rozpoczęła się realizacja projektów socjalnych dla gmin uczestniczących w projekcie „Liderzy kooperacji” w województwie podkarpackim. Projekty socjalne są skierowane dla osób/rodzin/grup objętych testowaniem Modelu Kooperacji. W ramach projektów socjalnych, zapewnione zostanie wieloaspektowe wsparcie, wynikające z indywidualnych zdiagnozowanych potrzeb, które zostały określone przez zespół specjalistów w trakcie warsztatów diagnostycznych. W ramach projektów zapewniono min. usługi szkoleniowe, Czytaj więcej
Skip to content