Close

Aktualności

  • Home
  •  / 
  • Aktualności

Zakończenie szkoleń w ramach Szkoły kooperacji w woj. podkarpackim

W czerwcu i w lipcu 2020 odbyła się II cześć szkoleń w ramach Szkoły Kooperacji dla członków Partnerskich Zespołów Kooperacji z gmin: Krempna, Ostrów, Przeworsk, Świlcza, Trzebowniskoi Zarzecze. W Szkole Kooperacji – poziom rozszerzony łącznie udział wzięło 30 członków Partnerskich Zespołów Kooperacji z gmin województwa podkarpackiego realizujących projekt. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie 15-osobowe grupy Czytaj więcej

Środki ochrony osobistej dla Domów Pomocy Społecznej z województwa podkarpackiego

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zakupił środki ochrony osobistej dla Domów Pomocy Społecznej z województwa podkarpackiego. Środki zakupione zostały w ramach dodatkowego zadania w projekcie „Liderzy kooperacji” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dnia 27 maja 2020 r. dotarł do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Czytaj więcej

Działania projektowe w czasie pandemii koronawirusa

Celem Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich jest między innymi wzmocnienie kompetencji służb i współpracy pomiędzy nimi, a sam wypracowany Model ma być uniwersalny. Jak możemy kooperować w okresie kwarantanny, aby była to współpraca użyteczna dla podmiotów w gminach wiejskich? W związku z zaistniałą sytuacją poszczególne podmioty zaangażowane w prace Modelem powinny podjąć starania o dostosowanie Czytaj więcej

IX spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego projektem „Liderzy kooperacji”

W dniach 9-10 marca 2020 r. odbyło się IX spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego projektem „Liderzy kooperacji”. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych działających na obszarze makroregionu I. Spotkanie rozpoczęła wspólna praca Zespołów ds. Modelu oraz Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych, podczas której przedstawiono informacje z przebiegu testowania Modelu oraz dobre praktyki związane Czytaj więcej

Współpraca z osobami i rodzinami w ramach testowania modelu kooperacji w gminach wiejskich

Testowanie rozwiązań  MODELU KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH ma cztery etapy i dziesięć kroków. Aktualnie, zawiązane w 30 miejscach w Polsce gminno-powiatowe Partnerskie Zespoły Kooperacji (PZK) realizują etap III i krok 7. W grudniu 2019 roku PZK obejmowały współpracą 126  osób i rodzin, w tym najczęściej: rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze, rodziny z osobami z niepełnosprawnością, rodziny uwikłane Czytaj więcej

Spotkanie edukacyjno-informacyjne w Urzędzie Marszałkowskim województwa podkarpackiego

9 stycznia 2020 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne dla władz gmin i powiatów, Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji, Partnerskich Zespołów Kooperacji, Animatorów gminnych i powiatowych oraz członków Zespołu ds. Modelu zaangażowanych w realizację projektu pn. „Liderzy kooperacji”. Spotkanie rozpoczął Pan Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, który przywitał Czytaj więcej

Szkolenie w ramach Szkoły Kooperacji w województwie podkarpackim

W miesiącach październik, listopad, grudzień odbyła się w województwie podkarpackim I cześć szkoleń w ramach Szkoły Kooperacji dla członków Partnerskich Zespołów Kooperacji z gmin: Krempna, Ostrów, Przeworsk, Świlcza, Trzebownisko i Zarzecze. W Szkole Kooperacji – poziom rozszerzony łącznie udział wzięło 30 członków Partnerskich Zespołów Kooperacji z gmin województwa podkarpackiego realizujących projekt pn. „Liderzy kooperacji”. Uczestnicy Czytaj więcej

Spotkanie makroregionalne 9-10 grudnia 2019 r.

W dniach 9-10 grudnia w Sandomierzu odbyło się ósme spotkanie makroregionalne realizowane w ramach projektu „Liderzy Kooperacji”. Podczas pracy członkowie Zespołów ds. Modelu poruszali tematykę związaną m.in. z Platformą Edukacyjną, planowaniem projektów socjalnych oraz budżetem na przyszły rok. W pierwszym dniu spotkania omawiane były sprawy związane z aktualnymi postępami w pracy na terenie poszczególnych województw, przedstawiono dobre Czytaj więcej

Spotkanie trzech Komitetów Sterujących w Ustroniu

W dniach 14-15 listopada w Ustroniu odbyło się wspólne spotkanie trzech Komitetów  Sterujących realizujących wdrażanie Modelu Kooperacji w gminach miejskich (makroregion południowy), miejsko-wiejskich (makroregion północno-zachodni) i wiejskich (makroregion wschodni). Spotkanie rozpoczęła pani Marietta Hełka – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dotychczasowej realizacji II Kamienia Milowego, które zawierało podstawoWojewództwa Śląskiego. Następnie przedstawiciele trzech makroregionów zaprezentowali Czytaj więcej

Odbyły się warsztaty diagnostyczne

W miesiącach sierpień-październik w gminach uczestniczących w projekcie „Liderzy Kooperacji” odbyły się warsztaty diagnostyczne z udziałem rodzin objętych wsparciem. Działające w gminach Partnerskie Zespoły Kooperacji przeprowadziły wielowymiarową diagnozę rodzin wybranych do testowania MODELU, na którą składało się określenie: przyczyn oraz źródeł trudnej sytuacji życiowej; mocnych i słabych stron; zasobów i deficytów; oczekiwań i potrzeb rodzin. Czytaj więcej
Skip to content