Close

Aktualności

  • Home
  •  / 
  • Aktualności

Spotkanie informacyjne nt. rekrutacji do II Kamienia Milowego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z terenu województwa podkarpackiego do udziału w spotkaniu dotyczącym możliwości uczestnictwa w testowaniu Modelu Kooperacji opracowanego w pierwszym etapie projektu „Liderzy kooperacji”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” i obejmuje teren województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, Czytaj więcej

Spotkanie makroregionalne w Białymstoku 18-19 marca 2019

Spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego, które odbyło się w Białymstoku w dniach 18-19 marca 2019 r., praktycznie zakończyło I Kamień Milowy w ramach projektu Liderzy kooperacji. Tematem przewodnim rozmów nie były jednak podsumowania, a plany na bliższą i dalszą przyszłość. Po zaakceptowaniu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokumentu zawierającego wypracowany w Czytaj więcej

Model kooperacji zaakceptowany

Najważniejszy rezultat pracy w I Kamieniu Milowym projektu „Liderzy kooperacji” został osiągnięty! Model kooperacji gmin wiejskich został zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej. Przystępujemy do jego testowania. Przez ostatni rok setki specjalistów z różnych dziedzin pracowały nad tym, by stworzyć model, który pozwoli efektywniej współpracować ze sobą działającym w obszarze pomocy społecznej podmiotom Czytaj więcej

Podsumowanie konsultacji Modelu kooperacji

W drugiej połowie stycznia 2019 r. we wszystkich pięciu województwach, w których prowadzony jest projekt Liderzy kooperacji, odbyły się konsultacje Modelu kooperacji. Dostarczyły one kolejnych informacji pozwalających na udoskonalenie Modelu przed przystąpieniem do jego testowania w praktyce. Model kooperacji podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej na terenie gmin wiejskich tworzony jest od kwietnia 2018 r. Czytaj więcej

Konsultacje Modelu kooperacji

Wstępny Model kooperacji został już prawie opracowany i z początkiem kwietnia rozpocznie się jego testowanie w praktyce. Zanim to nastąpi, jeszcze w styczniu, odbędą się jeszcze konsultacje modelu. Zostaną one przeprowadzone na dwu poziomach: gminno-powiatowym oraz makroregionalnym. Dostarczą one dodatkowych danych, które pozwolą udoskonalić Model. Konsultacje gminno-powiatowe będą miały charakter jednodniowych, warsztatowych, grupowych spotkań partycypacyjnych. Czytaj więcej

Spotkanie makroregionalne – grudzień 2018

W dniach 17-19 grudnia 2018, ponownie w Sandomierzu, odbyło się kolejne Spotkanie Makroregionalne projektu Liderzy Kooperacji. Tym razem miało ono przebieg nieco inny niż zwykle – w jego ramach odbyły się także szkolenie dla wojewódzkich podmiotów sektorowych oraz spotkanie Komitetów Sterujących wszystkich trzech siostrzanych projektów zmierzających do stworzenia Modelów Kooperacji. Wojewódzkie podmioty sektorowe to instytucje, Czytaj więcej

Spotkanie z podkarpackimi Wojewódzkimi Podmiotami Sektorowymi

3 grudnia 2018 r. w Rzeszowie osoby zaangażowane na co dzień w projekt Liderzy kooperacji spotkały się z ze sobą, by podsumować efekty pracy nad kończącą się pracą w I Kamieniu Milowym. Specjalnymi gośćmi tej minikonferencji byli reprezentanci wojewódzkich podmiotów sektorowych: Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkiego Urzędu Pracy czy Wojewódzkiego Kuratorium Oświaty. Dla części zgromadzonych była Czytaj więcej

Pierwsze rezultaty projektu „Liderzy kooperacji”

Wkrótce minie pół roku od rozpoczęcia realizacji projektu „Liderzy kooperacji”. Zrekrutowano już uczestników, utworzono Gminno-Powiatowe Zespoły Kooperacji oraz zakończono pierwszą fazę prac badawczych i szkoleniowych. Zostały położone podwaliny pod zbudowanie Modelu Kooperacji – modelu, który umożliwi skuteczniejszą współpracę różnych podmiotów angażujących się w pomoc społeczną. Podkarpackie gminy, które uczestniczą w projekcie, to: Iwierzyce, Krempna, Krościenko Czytaj więcej

Skip to content