Close

Działania projektowe w czasie pandemii koronawirusa

Celem Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich jest między innymi wzmocnienie kompetencji służb i współpracy pomiędzy nimi, a sam wypracowany Model ma być uniwersalny. Jak możemy kooperować w okresie kwarantanny, aby była to współpraca użyteczna dla podmiotów w gminach wiejskich?

W związku z zaistniałą sytuacją poszczególne podmioty zaangażowane w prace Modelem powinny podjąć starania o dostosowanie do istniejących obecnie możliwości swoich zadań, które mają realny wpływ na przebieg projektu, tj.:

  1. OPS i PCPR udzielają informacji jaki rodzaj pomocy przysługuje osobom przebywającym na kwarantannie, a w szczególności skupiają się na pomocy osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym. Ponadto powinny monitorować współpracę ze 171 rodzinami/osobami w ramach testowania Modelu, co jest obecnie bardzo istotne. Po półrocznym okresie współpracy z rodzinami możemy mówić o pierwszych efektach tej współpracy oraz o ich utrzymaniu.
  2. Doradcy i konsultanci prawni z Zespołów ds. Modelu przy każdym z ROPS są w stałym możliwym kontakcie z animatorami i Partnerskimi Zespołami Kooperacji. Weryfikują potrzeby pracowników i odpowiadają na nie. Często dotyczą one działań pilnych, kryzysowych i niezbędnych, odsłuchania i pomocy w zaplanowaniu formy usługi na rzecz rodziny, czy osób.
  3. Superwizorzy zaangażowani w projekt są w stałym kontakcie z gminami i doradcami.
  4. Konsultanci naukowi i eksperci dokonują analizy i konsultują wypracowane wnioski z testowania Modelu, współpracy PZK z osobami/rodzinami/grupami, dobrych praktyk, raportów z badań  za okres IV.2019- II.2020. Dzięki temu  jeszcze w ostatnim etapie wdrażania będziemy mogli wprowadzić inicjatywy i sugestie, które ulepszą kooperację.
  5. Specjaliści i koordynatorzy ROPS pracują zdalnie nad przygotowywaniem zamówień lub przedłużeniem niezbędnych dla osób/rodzin/grup usług z projektów socjalnych.

Zadaniem całej kadry w Modelu kooperacji jest teraz utrzymanie – w możliwej do wykorzystania formie – współpracy przez Zespoły w ROPS-ach z ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy społecznej  i animatorami.

Polecamy publikacja udostępnioną przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny: Asystentura rodziny. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne. PORADNIK na czas pandemii.

Ponadto w całym kraju prowadzona jest bezpłatna pomoc telefoniczna i on-line dla osób, które takiej pomocy potrzebują:

  • pomoc psychologiczna (https://tinyurl.com/tbah68d)
  • pomoc terapeutyczna, psychologiczna, pedagogiczna (https://tinyurl.com/rvy2tzz)
  • pomoc dla ofiar przemocy – 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00-18.00 pod nr tel. 22 668 70 00 (e-mail: poradnia@niebieskalinia.pl, prawnicy@niebieskalinia.pl)
  • Kryzysowy Telefon Zaufania – 116 123, codziennie od 14.00 do 22.00, numer jest bezpłatny.

Powiązane Aktualności

Skip to content