Close

Film informacyjno-edukacyjny na temat Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich zrealizowany w woj. podlaskim

W 2020 r. zakończono realizację II Kamienia Milowego Projektu. W ramach etapu, w sześciu podlaskich gminach, przy współpracy z powiatami, pilotażowo wdrożono i testowano opracowany Model Kooperacji.

W testowaniu Modelu uczestniczyły następujące gminy: gmina Narewka – powiat hajnowski, gmina Kolno – powiat kolneński, gmina Łomża – powiat łomżyński, gmina Piątnica – powiat łomżyński, gmina Wysokie Mazowieckie – powiat wysokomazowiecki, gmina Kobylin-Borzymy – powiat wysokomazowiecki.

W każdej z testujących gmin powstały Partnerskie Zespoły Kooperacji (PZK), które pozwoliły na stworzenie idealnej płaszczyzny do podjęcia współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami na szczeblu powiatowo-gminnym. Początkowo zespoły stworzono w wąskim gronie instytucji, w których centralną i integrującą rolę pełniły ośrodki pomocy społecznej. Następnie do współpracy, w ramach PZK, zaczęły dołączać inne podmioty z obszaru polityki społecznej, w pracę zespołów zaangażowano również przedstawicieli władz poszczególnych gmin i powiatów.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, przy współpracy z partnerskimi zespołami kooperacji województwa podlaskiego, zrealizował film informacyjno-edukacyjny przedstawiający etapy realizacji Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich.

Powiązane Aktualności

Skip to content