Close

Film informacyjno-edukacyjny podsumowujący efekty współpracy podmiotów w ramach testowania Modelu kooperacji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zrealizował zamówienie na produkcję filmu podsumowującego realizację II kamienia milowego, w ramach projektu „Liderzy kooperacji”, czyli etapu testowania Modelu kooperacji w gminach wiejskich.

W testowaniu Modelu kooperacji udział wzięli przedstawiciele instytucji istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z terenu gmin uczestniczących w projekcie „Liderzy kooperacji” tworząc Partnerskie Zespoły Kooperacji oraz przedstawiciele Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych obejmujących m.in.: sądownictwo, oświatę czy policję.

W filmie przedstawiony został cel projektu, główne założenia, etapy projektu oraz efekty współpracy międzyinstytucjonalnej. Film zrealizowany został przy współpracy z Partnerskimi Zespołami Kooperacji, Wojewódzkimi Podmiotami Sektorowymi, doradcami, konsultantem naukowym z terenu województwa podkarpackiego oraz makroregionalnymi Ekspertami ds. Modelu i Metodyki.

Dodatkowo stworzony został krótki spot, zawierający streszczenie najważniejszych informacji o projekcie.

Powiązane Aktualności

Skip to content