Close

Gmina Bieliny

powiat kielecki

Wójt Gminy

Sławomir Kopacz
 • (41) 302 50 94
 • skopacz@bieliny.pl

Urząd Gminy

 • (41) 302 50 94
 • bieliny@bieliny.pl
 • ul. Partyzantów 17
  26-004 Bieliny

Gmina Bieliny położona jest we wschodniej części województwa świętokrzyskiego, w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, i należy do powiatu kieleckiego.
Gmina Bieliny sąsiaduje: od południowego zachodu z gminą Daleszyce, od północnego zachodu z gminą Górno, od północy z gminą Bodzentyn, od północnego wschodu z gminą Nowa Słupia, od południowego wschodu z gminą Łagów

658 podmiotów gospodarczych (REGON 31.12.2016), z których przeważająca ilość znajduje się w sektorze prywatnym.

Powierzchnia
88 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
10 213
Liczba sołectw
15
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
3 338 PLN
Odsetek osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
18,1%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach


ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny
tel.: (41) 302 50 94, (41) 302 50 12
e-mail: gops@bieliny.pl
Dyrektor: Małgorzata Sarnecka

Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Bielinach
 • ul. Partyzantów 17
  26-004 Bieliny
  tel. (41) 302 50 60
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bielinach
 • ul. Partyzantów 17
  26-004 Bieliny
  tel. (41) 302 50 60
  gimbieliny@wp.pl
Szkoła Podstawowa w Belnie
 • Belno 25, 26-004 Bieliny
  tel. (41) 302 53 70
  szkola_belno@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej
 • Huta Nowa 48, 26-004 Bieliny
  tel. (41) 302 50 69
  sphn@wp.pl
Szkoła Podstawowa w Hucie Podłysicy
 • Huta Podłysica 58A, 26-004 Bieliny
  tel. (41) 30 25 093
  sphpodlysica@gazeta.pl
Zespół Placówek Oświatowych w Hucie Starej
 • Huta Stara 25, 26-004 Bieliny
  tel. (41) 302 50 86
  sphutastara@interia.pl
 Szkoła Podstawowa w Lechowie
 • Lechów, 26-004 Bieliny
  tel. (41) 30 25 369
  lechow@gazeta.pl
Szkoła Podstawowa w Makoszynie
 • Makoszyn 101a, 26-004 Bieliny
  tel. (41) 302 53 68
  spmakosz@tlen.pl
 

Szkoła Podstawowa w Porąbkach

 • Porąbki 1, 26-004 Bieliny
  tel. (41) 30 25 011
  spporobki@gazeta.pl
Gminna Biblioteka Publiczna w Bielinach
 • ul. Partyzantów 17
  26-004 Bieliny
  tel. (41) 302 50 60
  gimbieliny@wp.pl
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielinach
 • ul. Partyzantów 12, 26-004 Bieliny
  (41) 30 25 018
Komenda Miejska Policji w Kielcach
 • ul. Wesoła 43, 25-363 Kielce
  (41) 349 33 30
Klub Gospodyń Wiejskich w Bielinach
 • ul. Partyzantów  3, 26-004 Bieliny
Gminna Rada Seniorów
 • ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny
  (41) 260 81 66
Koło Gospodyń Wiejskich w Makoszynie
 • Makoszyn 100 A/4, 26-004 Bieliny
Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach
 • ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny
  (41) 260 81 51
  dyrekcja@osadasredniowieczna.eu
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry
 • ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny
  alubek@wokollysejgory.pl
Stowarzyszenie „Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej”
 • Huta Szklana 37, 26-004 Bieliny
Centrum Rozwoju Regionalnego „Bonum Tempus”
 • ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny
“Zielony Promyk”
 • ul. Turystyczna 24, 26-004 Bieliny
 

Fundacja Integracji Społecznej i Dziedzictwa Kulturalnego „Łysica”

 • ul. Kielecka 185A, 26-004 Bieliny
Fundacja „Pasja Działania”
 • Lechów 79A, 26-004 Bieliny
Stowarzyszenie „Różni, lecz równi”
 • ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny
Stowarzyszenie „Bielińska przestrzeń młodych”
 • ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny
Świętokrzyska Fundacja Inicjatyw Społecznych
 • Huta Nowa 60, 26-004 Bieliny
Stowarzyszenie „Działam dla Gminy Bieliny”
 • ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny
Niezależne Stowarzyszenie Przewodników i Pasjonatów Gór Świętokrzyskich
 • ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny
Stowarzyszenie Twórczych Kobiet „Talent i Pasja”
 • ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny
Fundacja „Szlak Przygody”
 • ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny
Klub Sportowy „Nidzianka” Bieliny
 • ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny
Fundacja Wspierania Kolarstwa
 • ul. Żeromskiego 113, 26-004 Bieliny
Stowarzyszenie Gontyna
 • ul. Żeromskiego 37, 26-004 Bieliny
Stowarzyszenie „Bajkowy Domek”
 • Makoszyn 52, 26-004 Bieliny
Stowarzyszenie „Świętokrzyskie Możliwości”
 • Lechów 137A, 26-004 Bieliny
Stowarzyszenie „Klub Debata, Decyzja, Działanie”
 • ul. Starowiejska 67/A, 26-004 Bieliny
Stowarzyszenie Producentów „Truskawka Bielińska”
 • ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny
Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Legend Świętokrzyskich”
 • ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Bieliny
 • ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Nadzieja”
 • ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny
Towarzystwo Pomocy im. Benedyktynów Świętokrzyskich
 • Huta Szklana 15A, 26-004 Bieliny
Ochotnicza Straż Pożarna w Lechowie
 • Lechów 53, 26-004 Bieliny
Ochotnicza Straż Pożarna w Hucie Nowej
 • Huta Nowa 50, 26-004 Bieliny
Ochotnicza Straż Pożarna w Belnie
 • Belno 37A, 26-004 Bieliny
Ochotnicza Straż Pożarna w Makoszynie
 • Makoszyn 8A, 26-004 Bieliny
Ochotnicza Straż Pożarna w Porąbkach
 • Porąbki 1, 26-004 Bieliny
Ochotnicza Straż Pożarna w Bielinach
 • ul. Żeromskiego 2, 26-004 Bieliny

Powiat kielecki

Starosta: Mirosław Gębski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach


ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
tel.: (41) 200 17 01
e-mail: sekretariat@pcprkielce.pl
Dyrektor: Anna Florczyk-Bielna

Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
 • ul. ul. Urzędnicza 16, 25-729 Kielce
  tel.: (41) 367 67 28
  e-mail: sekretariat@mzppp.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy typu A dla osób przewlekle psychicznie chorych
 • ul. Miodowa 7, 25-553 Kielce
  tel.: (41) 362 71 50
  e-mail: sds.miodowa@mopr.kielce.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • ul. Okrzei 8, 25-525 Kielce
  tel.: (41) 368 17 50
  e-mail: sds.okrzei@mopr.kielce.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • ul. Kołłątaja 4, 25-715 Kielce
  tel.: (41) 345 84 65
  e-mail: sds.kollataja@mopr.kielce.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • ul. Orzeszkowej 53, 25-435 Kielce
  tel.: (41) 314 49 76
  e-mail: sds.orzeszkowa@mopr.kielce.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy Typu C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (np. ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera)
 • ul. Krzemionkowa 1, 25-750 Kielce
  tel.: (41) 345 07 65,
  kom.: 604 423 589
  e-mail: krzemionkowa@mopr.kielce.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy
 • ul. Mielczarskiego 45, 25-709 Kielce
  tel.: (41) 240 67 79
  kom.: 577 404 304
  e-mail: sds@nadziejarodzinie.org.pl
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej
 • ul. Kryształowa 6, 25-751 Kielce
  tel.: (41) 345 24 62
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 • ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce,
  tel.: (41) 331 25 24, (41) 362 68 82,
  (41) 362 68 88, (41) 362 68 96,
  e-mail: mopr@mopr.kielce.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
 • ul. Skibińskiego 4, 25-819 Kielce
  tel.: (41) 345 46 22
  e-mail: psse.kielce@pis.gov.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach
 • ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce
  tel.: (41) 349 35 29
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
  (41) 367 42 08
  e-mail: scoinfo@onkol.kielce.pl
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Sp. z o.o.
 • ul. Sobieskiego 27, 25-124 Kielce
  tel.: (41) 348 36 63
Powiatowy Urząd Pracy
 • ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce
  tel.: (41) 367 11 00
  e-mail: kiki@praca.gov.pl
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych
 • ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
  tel.: (41) 200 17 48
  e-mail: pzd@pzdkielce.pl
Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych sp. z o.o.
 • ul. Sandomierska 249, 25-330 Kielce
  tel.: (41) 333 50 61 (62, 63, 64)
  e-mail: sekretariat@zielen.kielce.pl
Skip to content