Close

Gmina Bogoria

powiat staszowski

Wójt Gminy

Marcin Adamczyk
 • (15) 867 40 86
 • urzad@bogoria.pl

Urząd Gminy

 • (15) 867 40 86
 • urzad@bogoria.pl
 • ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

Gmina Bogoria stanowi obszar graniczny trzech jednostek geograficznych: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Sandomierskiej i Pogórza Szydłowskiego. Północna część gminy wkracza w południowo-wschodnią część Pasma Wygiełzowskiego, część południowo-zachodnią i południową stanowi obszar Pogórza Szydłowskiego. Wszystkie wyżej wymienione regiony wchodzą w skład makroregionu Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej.
Gmina Bogoria leży w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Graniczy ona od północy z gminą Iwaniska, od wschodu z gminą Klimontów, od południa z gminą Staszów, od zachodu z gminą Raków.

441 podmiotów gospodarczych (REGON 2015 r.), z których przeważająca liczba znajduje się w sektorze budowlanym, a na drugim miejscu – przemysłowym.

Powierzchnia
123,4 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
7 892
Liczba sołectw
37
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
4 231 PLN
Odsetek osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
19,4%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii


Rynek 7, 28-210 Bogoria
tel.: (15) 867 40 11
e-mail: ops.bogoria@interia.pl
Kierownik: Anna Czerwiec

Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
 • ul. Staszowska 10, 12
 • 28-210 Bogoria
Zespół Placówek Oświatowych, Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
 • Jurkowice 80
  28-210 Bogoria
Zespół Placówek Oświatowych, Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
 • Szczeglice 48
  28-210 Bogoria
Zespół Szkół Ogólnokształcących
 • ul. Staszowska 12
  28-210 Bogoria
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
 • Niedźwiedź 24
  28-210 Bogoria
Publiczne Przedszkole w Bogorii
 • ul. Południowa 2
  28-210 Bogoria
  oddziały przedszkolne: Kiełczyna 11 i Moszyny 15
Centrum Medyczne Auxilium w Bogorii
 • ul. Spacerowa 9
  28-210 Bogoria
  auxilium1@wp.pl
Gminny Ośrodek Kultury
 • ul. Spacerowa 3
  28-210 Bogoria
  tel.: (15) 867 41 65
  e-mail: gok0@gazeta.pl
Posterunek Policji w Bogorii
 • ul. Spacerowa 1
  28-210 Bogoria
  tel./fax: (15) 867 40 07
Jadłodajnia Gminna
 • Rynek 7
  28-210 Bogoria
  (15) 897 40 07
Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych
 • Pęcławice Górne 23
  28-210 Bogoria
  kom.: 724 558 854
  e-mail: dps.pg@op.pl
Ochotnicza Straż Pożarna w Bogorii
 • ul. Spacerowa 5
  28-210 Bogoria
  (15) 867 41 66
  e-mail: ospbogoria@gmail.com
Stowarzyszenie „Nasz Gmina Bogoria”
 • Wysoki Średnie 22
  28-210 Bogoria
Centrum Aktywności Lokalnej
 • Wysoki Średnie
  28-210 Bogoria
Fundacja Przyjaciół Sanktuarium ku czci Cudownego Obrazu Matki Boskiej Bogoryjskiej
 • ul. Staszowska 9
  28-210 Bogoria
Stowarzyszenie “Szczeglice – tradycja, kultura, rozwój”
 • Szczeglice 48
  28-210 Bogoria

Powiat staszowski

Starosta: Józef Żółciak

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie


ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów
tel.: (15) 864 30 58
e-mail: pcpr@staszowski.eu
Dyrektor: Anna Ogórek

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie
 • ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów
  tel.: (15) 864 37 59
  e-mail: staszpor@op.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy
 • ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów
  tel.: (15) 864 32 63, wew. 26
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • ul. Szpitalna 37, 28-200 Staszów
  tel: (15) 864 27 86
  e-mail: psse.staszow@pis.gov.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie
 • ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
  tel.: (15) 864 85 39
Powiatowy Urząd Pracy
 • ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów
  tel.: (15) 864 38 85
  e-mail: sekretariat@staszow.praca.gov.pl
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych
 • ul. Drogowców 4, 28-200 Staszów
  tel.: (15) 864 31 10
Skip to content