Close

Gmina Cyców

powiat łęczyński

Wójt Gminy

Wiesław Pikuła
 • (82) 56 77 069
 • wieslaw_pikula@ugcycow.pl

Urząd Gminy

 • (82) 567 70 03, (82) 567 70 06
 • gmina_cycow@ugcycow.pl
 • ul. Chełmska 42
  21-070 Cyców

Gmina Cyców położona jest w wschodniej części powiatu Łęczyńskiego. w województwie lubelskim. Gmina Cyców leży na Równinie łęczyńsko-Włodawskiej, we wschodniej części województwa lubelskiego, wzdłuż drogi krajowej Lublin-Włodawa.

Liczba miejscowości: 23
Liczba sołectw: 27
Rolnictwo: Gmina Cyców jest typowo rolnicza i ma dobre predyspozycje do rozwoju rolnictwa ekologicznego, a także do powstania gospodarstw agroturystycznych. Znajduje się tu 1786 gospodarstw indywidualnych a wielkość przeciętnego gospodarstwa wynosi 8,7 ha, Gmina odczuwa potrzebę inwestycji pozwalającej na powstanie lokalnego przemysłu rolno-spożywczego, a także inwestycji turystycznych.
Plony: zboża 23,3 q/ha, ziemniaki 120 q/ha.
Infrastruktura techniczna: 3 oczyszczalnie ścieków, wodociąg 212 km, kanalizacja 10 km, stacja benzynowa, Urząd pocztowo-telekomunikacyjny, 18 abonentów telefonicznych na 100 mieszkańców.
Lecznictwo, kultura, oświata, sport: 2 przychodnie zdrowia, 7 szkol w tym 2 filialne, 2 biblioteki, 6 boisk sportowych.

Powierzchnia
148 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
7 931
Liczba sołectw
27
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
3 256 PLN
Odsetek osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
6,8 %

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie


ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców
tel.: (82) 56 77 041
e-mail: ops_cycow@poczta.fm
Kierownik: Elżbieta Sadowska

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie:

  • Szkoła Podstawowa w Cycowie,
   Gimnazjum Publiczne w Cycowie,
   Przedszkole Samorządowe w Cycowie.
 • ul. Chełmska 44, 21-070 Cyców
  tel. (82) 567 70 09,
 • fax: (82) 567 75 00
  e-mail: szkola@zs-cycow.pl
  www.zs-cycow.pl
Szkoła Podstawowa w Garbatówce
 • Garbatówka 9, 21-070 Cyców
  tel. (82) 567 83 93
  fax: (82) 567 83 93
  e-mail: garbatowka@wp.pl
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Głębokiem
 • Głębokie 4, 21-070 Cyców
  tel. (82) 567 70 02
  e-mail: spnr1glebokie@wp.pl
  www.spglebokie1.edupage.org
Szkoła Podstawowa w Malinówce
 • Malinówka 62, 21-070 Cyców
  tel. (82) 567 70 93
  e-mail: spmalinowka@wp.pl
Szkoła Podstawowa w Stawku
 • Stawek 5, 21-070 Cyców
  tel. (82) 567 70 44
  e-mail: spstawek@poczta.onet.pl
Gminna Biblioteka Publiczna w Cycowie
 • ul. Chełmska 19, 21-070 Cyców
  tel. (82) 56 77 097, (82) 57 57 001,
  (82) 57 57 000
  e-mail: gbp.cycow@poczta.fm
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Gminny Ośrodek Zdrowia” w Cycowie
 • ul. Nowa 1, 21-070 Cyców
  tel. (82) 567 70 41
Ośrodek Usług Medycznych PULS
 • Wólka Cycowska 96c, 21-070 Cyców
 • tel. 825677-131
 • e-mail: oum-puls@o2.pl
Poleskie Centrum Medyczne – Praktyka Lekarza Rodzinnego – Marcin Gnyp
 • ul. Chełmska 31, 21-070 Cyców
 • tel. 736 617 064
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej A-DENT Tomczak Anna
 • ul. Nowa 1, 21070 Cyców
 • tel. 825677-893
 • e-mail: a-dent2@wp.pl
Zakład Rehabilitacji Leczniczej
 • Wólka Cycowska 96F, 21-070 Cyców tel. 791997306
 • e-mail: meblotom@interia.pl
Gminny Dom Kultury w Cycowie
 • ul. Chełmska 4, 21-070 Cyców
  tel. (82) 567 76 20
  e-mail: gdk@gdkcycow.pl
  www.gdkcycow.pl
 Dzielnicowi gminy
 • asp. szt. Ludwikowski Marek
 • tel. 734402481
 • asp. Piotr Zub tel. 798003545
Dzielnicowy gminy Cyców – st. asp. Wojciech Lechowski
 • tel. (81) 75 27 261
  dzielnicowy.cycow.2@lu.policja.gov.pl
Ludowy Klub Sportowy “Błękit” Cyców
 • Krzysztof Rutkowski
  ul. Chełmska 42
  21-070 Cyców
Klub Abstynenta “Aroka” w Cycowie
 • Anna Jastrzębska
  ul. Nowa 1
  21-070 Cyców
Fundacja Lokalna Grupa Działania “Liderzy Polesia”
 • Radosław Nowak
  ul. Nowa 1
  21-070 Cyców
  e-mail: fundacja@liderzypolesia.eu
 Towarzystwo Miłośników Ziemi Cycowskiej
 • Agnieszka Widzińska
  ul. Chełmska 44
  21-070 Cyców
  e-mail: tmzc2009@interia.pl
 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Lokalnej Społeczności “Jesteśmy sobie zawsze potrzebni” w Stawku
 • Maria Wojtyna
  Stawek
  21-070 Cyców
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Wiejskiej “Jesteśmy razem” w Garbatówce
 • Anita Marcyniuk
  Garbarówka
  21-070 Cyców
 Uczniowski Klub Sportowy “Amator” w Cycowie
 • Dariusz Bednaruk
  Zespół Szkół w Cycowie
  ul. Chełmska 44
  21-070 Cyców
 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Polesie”
 • Małgorzata Leszczyńska
  ul. Nowa 1
  21-070 Cyców
  tel/fax. (82) 56 77 675
  e-mail: biuro@lgdpolesie.pl
  www.lgdpolesie.pl
Stowarzyszenie  Oświatowo-Kulturalne „Inicjatywa” w Cycowie
 • Marta Gawlińska
  ul. Chełmska 44, Cyców
  21-070 Cyców
Stowarzyszenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Cycowie
 • Andrzej Żybura
  ul. Chełmska
  21-070 Cyców
Stowarzyszenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Janowicy
 • Józef Dylewski
  Janowica
  21-070 Cyców
Stowarzyszenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Zaróbce
 • Jerzy Kloc
  Zaróbka
  21-070 Cyców
Stowarzyszenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Świerszczowie
 • Szymon Woźnica
  Świerszczów
  21-070 Cyców
Stowarzyszenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Bekieszy
 • Józef Nieradka
  Bekiesza
  21-070 Cyców
Stowarzyszenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Stręczynie
 • Łukasz Tęcza
  Nowy Stręczyn
  21-070 Cyców
Stowarzyszenie Ochotniczych Straży Pożarnych w  Malinówce
 • Marek Cyfra
  Malinówka
  21-070 Cyców
Stowarzyszenie Przyjaciół Małej Szkoły
 • Elżbieta Marcinek
  Głębokie 4
  21-070 Cyców
  e-mail: elzbieta01.m@wp.pl
Koło Gospodyń Wiejskich w Barkach
 • Barbara Bastrzyk
  Świetlica Wiejska w Barkach
  21-070 Cyców
Koło Gospodyń Wiejskich w Bekieszy
 • Maria Olko
  Remiza OSP w Bekieszy
  21-070 Cyców
Koło Gospodyń Wiejskich w Cycowie
 • Elżbieta Marchewka
  Świetlica przy ul. Rolniczej
  21-070 Cyców
Koło Gospodyń Wiejskich w Kolonii Garbatówka
 • Zofia Parasion
  Wiejski Dom Kultury w Garbatówce
  21-070 Cyców
Koło Gospodyń Wiejskich w Janowicy
 • Elżbieta Trojan
  Remiza OSP w Janowicy
  21-070 Cyców
 Koło Gospodyń Wiejskich w Kopinie
 • Małgorzata Leszczyńska
  Świetlica Wiejska w Kopinie
  21-070 Cyców
 Koło Gospodyń Wiejskich w Małkowie
 • Jadwiga Błaszczuk
  Budynek byłej szkoły w Małkowie
  21-070 Cyców
 Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Stręczynie
 • Krystyna Krukowska
  Remiza OSP w Nowym Stręczynie
  21-070 Cyców
 Koło Gospodyń Wiejskich Stawek – Ludinów – Sewerynów
 • Maria Piech
  Świetlica Wiejska w Stawku
  21-070 Cyców
 Koło Gospodyń Wiejskich w Świerszczowie
 • Barbara Uzarek
  Remiza OSP w Świerszczowie
  21-070 Cyców
Koło Gospodyń Wiejskich w Głębokiem
 • Marta Kociuba
  Remiza OSP w Głębokiem
  21-070 Cyców
Koło Gospodyń Wiejskich w Zaróbce
 • Agnieszka Dąbrowska
  Świetlica Wiejska w Zaróbce
  21-070 Cyców
 Koło Gospodyń Wiejskich w Malinówce
 • Alicja Zubilewicz
  Świetlica Wiejska w Malinówce
  21-070 Cyców

Powiat łęczyński

Starosta: Krzysztof Niewiadomski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej


ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna
tel.: (81) 462-31-11
e-mail: sekretariat@pcprleczna.pl
Kierownik: Agnieszka Korzeniewska

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej
 • ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna
  tel.: (81) 752 26 55
  e-mail: orw@orw.powiatleczynski.pl
  www.orw-leczna.pl
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem
 • Podgłębokie 1a, 21-070 Cyców
  tel.: (81) 567 70 74
  e-mail: mowsekret@wp.pl
  www.podglebokie-mow.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej
 • al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna
  tel.: (81) 462 25 89
  e-mail: ppp.leczna@op.pl
  www.pppleczna.pl
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
 • Kijany 19b, 21-077 Spiczyn,
  tel.: (81) 757 71 33, (81) 531 53 16
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
 • ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
  tel.: (81) 752 29 20
  e-mail: pzazleczna@wp.pl
  www.zaz.leczna.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łęcznej
 • ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
  tel.: (81) 752 31 67
  e-mail: psse.leczna@pis.gov.pl
  www.psseleczna.pis.gov.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
 • ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
  tel.: (81) 752 63 00
  email:spzoz@spzoz.powiatleczynski.pl
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej
 • ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna
  tel.: (81) 752 32 52
Zespół Szkół w Ludwinie
 • 21-075 Ludwin
  tel.: (81) 757 00 43
  e-mail: zsludwin@zsludwin.pl
  www.zsludwin.pl
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
 • ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna
  tel.: (81) 752 12 57
  e-mail: zsg@zsg-leczna.pl
  www.zsg-leczna.pl
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
 • ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów
  tel.: (81) 531 54 71, (81) 75 72 021
  e-mail: zsmilejow@wp.pl
  www.zs2milejow.edu.pl
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
 • Kijany 19, 21-077 Spiczyn
  tel. (81) 757 70 64
  e-mail: sekretariat@zsrkijany.pl
  www.zsrkijany.pl
Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
 • ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna
  tel. (81) 531 54 64
  e-mail: zsleczna@gmail.com
  kkjagiellonczyk.pl
Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej
 • ul. Księży Wrześniewskich 10
 • 21-010 Łęczna
  tel.: (81) 752 72 10
  www.bip.leczna.kpp.policja.gov.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej
 • ul. Przemysłowa 18, 21-010 Łęczna
  tel.: (81) 752 75 20
  e-mail: kp_leczna@straz.lublin.pl
  www.straz.leczna.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
 • al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna
  tel.: (81) 752 11 58
  e-mail: lule@praca.gov.pl
  www.leczna.praca.gov.pl
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej
 • ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
  tel.: (81) 752 34 18
  e-mail: pzoonleczna@op.pl
Skip to content