Close

Gmina Grębków

powiat węgrowski

Wójt Gminy

Bogdan Doliński
 • (25) 793 00 40
 • wojt@grebkow.pl

Urząd Gminy

 • (25) 793 00 49, (25) 793 00 77
 • gmina@grebkow.pl
 • ul.Wspólna 5
  07-110 Grębków

Gmina Grębków położona jest w południowej części powiatu węgrowskiego, w obrębie Wysoczyzny Siedleckiej, 66 km na wschód od Warszawy, 17 km na południe od Węgrowa.
Graniczy: od północy z gminą Liw, od północnego zachodu z gminą Wierzbno, od południowego wschodu z powiatem sieleckim, od południowego zachodu z powiatem mińskim.
Przez teren gminy przebiegają dwie drogi międzynarodowe, które łączą się na północnym skraju gminy: nr 17 Warszawa – Lublin – Lwów i nr 2 Warszawa – Terespol – Grodno – Moskwa.

2,5% ogólnej powierzchni gminy zostało włączonych do utworzonego w 1986 r. Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Na obszarze gminy Grębków znajduje się około 25% rezerwatu “Dolina Liwiec”.
Grębków jest gminą wiejską, typowo rolniczą. Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych wynosi 9 479 ha, co stanowi 72,5% ogólnej powierzchni gminy. Lasy i grunty leśne oraz pozostałe grunty stanowią 3 596 ha, co stanowi 27,5% ogólnej powierzchni.
W gminie Grębków nie ma zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków.
Działa 180 podmiotów gospodarczych (REGON 2014 r.)
Obok rolnictwa istotną działalnością jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu, gastronomii i usług. Wśród tych ostatnich najwięcej jest podmiotów z obszaru budownictwa, transportu oraz warsztatów naprawy samochodowej.

Powierzchnia
131 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
4 457
Liczba sołectw
28
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
2 841 PLN
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
135

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębkowie


ul. Wspólna 5, 07–110 Grębków
tel.: (25) 793 00 49, wew. 11
e-mail: gops@grebkow.pl
Kierownik: Małgorzata Krasnodębska

Gminne Przedszkole w Grębkowie
 • ul. ks. Kukawskiego, 07-110 Grębków
  tel.: (25) 793 00 90
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach
 • Kopcie, 07-110 Grębków
  tel.: (25) 793 50 27
  e-mail: sp_kopcie@op.pl
Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzebuczy
 • Trzebucza, 07-110 Grębków
  tel.: (25) 793 03 75
  e-mail: sp_trzebucza@vp.pl
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Grębkowie
 • ul. Szkolna 1, 07-110 Grębków
  tel. (025) 793 03 74
  e-mail: gimnazjum_grebkow@poczta.onet.pl
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w  Grębkowie
 • ul. Szkolna 1, 07-110 Grębków
  tel.: (25) 793 03 74
  e-mail: sp_grebkow@op.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
 • ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków
  tel.: (25) 793 01 40
  e-mail: gbp@grebkow.pl
  www.gbp-grebkow.pl
Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • ul. Lipowa 6, 07-110 Grębków
  tel.: (25) 793 03 63
Dzielnicowy gminy Grębków
 • tel.: (25) 792 13 61
  kom.: 519 035 445
  dzielnicowy.grebkow@ra.policja.gov.pl
Posterunek Węgrów
 • tel.: (25) 792 12 601
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębkowie
 • ul. Warszawska, 07-110 Grębków
Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnówce
 • Żarnówka 38, 07-110 Grębków
  tel.: (25) 793 03 97

Powiat węgrowski

Starosta: Ewa Besztak

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie


ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów
tel.: (25) 792 49 07
e-mail: www.pcpr.wegrow.pl
Kierownik: Jadwiga Snopkiewicz

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
 • ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów
  tel.: (25) 792 47 00
  email: sekretariat-ppp@wp.pl,
  ppp_wegrow@wp.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • ul. Kard. Wyszyńskiego 3, 07-100 Węgrów
  tel.: (25) 792 42 51, (25) 792 42 27
  tel. alarmowy: 604 135 225
  e-mail: wegrow@psse.waw.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • ul. Kościuszki 15, 07-100 Węgrów
  tel.: (25) 792 28 33
  e-mail: spzoz@onet.pl
Miejska Biblioteka Publiczna im. Augusta Cieszkowskiego w Węgrowie
 • Rynek Mariacki 11, 07-100 Węgrów
  tel.: (25) 792 24 74
  e-mail: mbp.wegrow@gmail.com
Komenda Powiatowa Policji
 • ul. Piłsudskiego 6, 07-100 Węgrów
  tel.: (25) 792 12 00
  e-mail kppwegrow@ra.policja.gov.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
 • ul. Strażacka 4, 07-100 Węgrów
  tel. sekretariat: (25) 792 42 41
  tel. centrala: (25) 792 49 98
  e-mail: wegrow@mazowsze.straz.pl
Powiatowy Urząd Pracy
 • ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów
  tel.: (25) 792 25 42, (25) 792 02 70,
  (25) 792 37 57
  e-mail: wawe@prace.gov.pl
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Węgrowie
 • ul. Podlaska 1, 07-100 Węgrów
  tel.: (25) 792 01 57
  kom.: 517 157 269
  pzdr.wegrow@modr.mazowsze.pl
Skip to content