Close

Gmina Iwierzyce

powiat ropczycko-sędziszowski

Wójt Gminy

Ryszard Filipek
 • 17 745 59 50
 • gmina@iwierzyce.pl

Urząd Gminy

 • 17 745 59 50
 • gmina@iwierzyce.pl
 • Iwierzyce 80
  39-124 Iwierzyce

Gmina Iwierzyce położona jest w południowo-wschodniej części Polski w zachodniej części woj. podkarpackiego oraz w północno-wschodniej części powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Od wschodu graniczy z gminami Świlcza i Boguchwała, od południa z gminami Czudec i Wielopole Skrzyńskie, a od zachodu i południa z gminą Sędziszów Młp.

Powierzchnia
65,6 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
7 668
Liczba sołectw
9
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
2 928,43 PLN
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
230

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwierzycach


Iwierzyce 80, 39-124 Iwierzyce
tel.: (17) 745 50 79
e-mail: iwierzyce@ops.net.pl
Kierownik: Wiktoria Pazdan

Przedszkole w Iwierzycach
 • Iwierzyce 94
 • tel.: (17) 745 59 43
Szkoła Podstawowa w Bystrzycy
 • Bystrzyca  52A
 • tel.: (17) 864 28 90
Szkoła Podstawowa w Nockowej
 • Nockowa 1
 • tel.: (17) 22 21 019
Szkoła Podstawowa w Olchowej
 • Olchowa  3
 • tel.: (17) 745 20 37
Szkoła Podstawowa  w Wiercanach
 • Wiercany 74
 • tel.: (17) 22 21 007
Zespól Szkół w Iwierzycach
 • Iwierzyce 188
 • tel.: (17) 22 21 060
Gimnazjum Iwierzyce
 • Iwierzyce 186
 • tel.: (17) 745 50 94
Filia Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Młp. Iwierzyce
  • Iwierzyce 81, 39-124 Iwierzyce
  • tel.: (17) 22 21 003
Filia Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Młp. Bystrzyca
  • Bystrzyca 34, 39-124 Iwierzyce
  • tel.: (17) 22 21 476
Gminny Ośrodek Kultury w Wiercanach
 • Wiercany 29, 39-124 Iwierzyce
 • tel.: (17) 22 21 024
 • e-mail: gci@iwierzyce.pl
Gminna Biblioteka Publiczna w Iwierzycach
 • Iwierzyce 185  39-124 Iwierzyce tel.: (17) 22 21 421
  e-mail:iwierzyce.bib@op.pl
Caritas
 • Parafia Nockowa
  Parafia Bystrzyca
 • Parafia Olchowa
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Iwierzyce ”KUŻNIA”
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Nockowa
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Olchowa
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Olimpów
Ochotnicza Straż Pożarna
 • Sielec, Nockowa, Olimpów, Olchowa, Wiercany, Bystrzyca, Będzienica, Iwierzyce, Nockowa
Klub Sportowy
 • Bystrzyca

Powiat ropczycko-sędziszowski

Starosta: Witold Darłak

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach


ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce
tel.: (17) 222 75 76
e-mail: pcprropczyce@pcpr-ropczyce.pl
Dyrektor: Zofia Mudryk

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej przy PCPR w Ropczycach
 • ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 22 28 913
  e-mail: jidzior@pcpr-ropczyce.pl
Zespół ds. pomocy instytucjonalnej i osób niepełnosprawnych przy PCPR w Ropczycach
 • ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 86 52 540
  e-mail: mkwietniewska@pcpr-ropczyce.pl
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ropczycach
 • ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 22 12 566
  e-mail: poik@pcpr-ropczyce.pl
Placówka wsparcia dziennego Nasza Baza
 • ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 86 52 545
  e-mail: arudny@pcpr-ropczyce.pl
Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Lubzinie
 • Lubzina 47, 39-102 Lubzina
  tel.: (17) 22 12 123, (17) 22 12 385
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Rudzie
 • Ruda 102, 39-122 Kamionka
  tel.: (17) 22 33 151, (17) 22 33 113,
  (17) 22 33 022
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ropczycach
 • ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 221 84 57
  e-mail: pppropczyce@wp.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach
 • ul. Wyszyńskiego 14, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 22 18 382
  e-mail: soswropczyce@poczta.onet.pl
Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych w Ropczycach przy PCPR w Ropczycach
 • ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 22 28 957
  e-mail: ddarlak@pcpr-ropczyce.pl
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ropczycach
 • ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 22 28 968
  e-mail: pzoon@pcpr-ropczyce.pl
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
 • ul. Kard. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 22 18 616, (17) 22 18 312
  e-mail: zozropczyce@pro.onet.pl
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach – Szpital Powiatowy im. Ojca PIO w Sędziszowie Młp.
 • ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Młp.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
 • ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Młp.
  tel.: (17) 222 08 54
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ropczycach
 • ul. Mickiewicza 57, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 221 83 21
  e-mail: psse.ropczyce@pis.gov.pl
Centrum Kultury w Ropczycach
 • ul. Bursztyna 1, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 221 82 28
  e-mail: ck@ropczyce.info.pl
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach
 • ul. Grunwaldzka 19, 39-100 Ropczyce
  tel. (17) 22 18 367
  e-mail: info@bpropczyce.eu
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Sędziszowie Młp.
 • ul. Fabryczna 4, 39-120 Sędziszów Młp.
  tel. (17) 221 81 20
Zespół Szkół im. ks. dr Jana Zwierza w Ropczycach
 • ul. Mickiewicza 14, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 22 18 270
  e-mail: zsropczyce@pro.onet.pl
Zespół Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach
 • ul. Mickiewicza 13, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 22 18 571
  e-mail: rolbit@poczta.onet.pl
Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Ropczycach
 • ul.. Mickiewicza 12,39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 22 28 270
  e-mail: lorop2@wp.pl
Liceum Ogólnokształcące im. ks. P. Skargi w Sędziszowie Młp.
 • ul. Fabryczna 5, 30-120 Sędziszów Młp.
  tel.: (17) 22 16 112
  e-mail: losedziszow@pro.onet.pl
Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.
 • ul. Wyspiańskiego 2, 39-120 Sędziszów Młp.
  tel.: (17) 22 16 174
  e-mail: zszadmin@pro.onet.pl
Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach
 • ul. Konopnickiej 2, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 22 27 128
  e-mail: ckpropczyce@wp.pl
Międzyszkolna Bursa w Ropczycach
 • ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 222 07 11
  e-mail: bursa@spropczyce.pl
Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach
 • ul. Piłsudskiego 22, 39-100 Ropczyce
  Oficer Dyżurny – tel.: (17) 221 03 10
  e-mail: ropczyce@rz.policja.gov.pl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Sędziszowie Małopolskim
 • ul. Kościuszki 20, 39-120 Sędziszów Młp.
  tel.: (17) 221 65 34
  e-mail: zk.sedziszowmlp@psoni.org.pl
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 • Sąd Rejonowy w Ropczycach
  ul. Słowackiego 7, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 222 03 31
  e-mail: kurator@ropczyce.sr.gov.pl
Sąd Rejonowy w Ropczycach III Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • ul. Słowackiego 7, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 222 03 14
  email: rodzinny@ropczyce.sr.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
 • ul. N. M.Panny 2, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 22 18 523
  tel. sekretariat (17) 22 31 660
  e-mail: rzro@praca.gov.pl
Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Sędziszowie Młp.
 • ul. 3-Maja 9, 39-120 Sędziszów Młp.
  tel.: (17) 74 07 119
Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Ropczycach
 • ul.. Mickiewicza 12,39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 22 28 270
  e-mail: lorop2@wp.pl
Skip to content