Close

Gmina Kobylin-Borzymy

powiat wysokomazowiecki

Wójt Gminy

Józef Sikorski
 • (86) 274 30 03 wew. 13, (86) 274 30 46
 • kobylinb@wp.pl

Urząd Gminy

 • (86) 274 30 03
 • kobylinb@wp.pl
 • ul. Główna 11
  18-204 Kobylin-Borzymy

Gmina wiejska w województwie podlaskim. Leży w północnej części powiatu wysokomazowieckiego. Pod względem geograficznym region położony jest w północnej części Wysoczyzny Wysokomazowieckiej. Północno-wschodni fragment sięga do doliny górnej Narwi, leżącej na Nizinie Północnopodlaskiej.

Gmina ma charakter typowo rolniczy, o czym świadczy struktura użytkowania terenu, z dominującym udziałem użytków rolnych (blisko 76%). Wśród tych użytków niecałe 79% stanowią grunty orne, a prawie 12% – pastwiska.

Powierzchnia
119 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
3 304
Liczba sołectw
40
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
3 618 PLN
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach


ul. Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy
tel.: (86) 27-43-003 wew.21, (86) 274-30-25
e-mail: opskobylinb@wp.pl
Kierownik: Bożena Piszczatowska

Szkoła Podstawowa im. Ks. Piotra Skargi w Kobylinie-Borzymach
 • ul. Lipowa 17, 18-204 Kobylin-Borzymy
 • tel.: (86) 274 30 08
 • e-mail: zskobylin@wp.pl
Szkoła Podstawowa we Wnorach-Kużelach
 • Wnory-Kużele 37, 18-208 Kulesze Kościelne
  tel.: (86) 476 40 80
  e-mail: sp.wnorykuzele@edukator.lomza.pl
Szkoła Podstawowa w Stypułkach Święchach
 • Stypułki Święchy 11, 18-204 Kobylin-Borzymy
  tel.: (86) 274 31 04
  e-mail: sp.stypulkiswiechy@edukator.lomza.pl
Biblioteka Publiczna Gminy Kobylin-Borzymy
 • ul. Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy
  tel.:(86) 274 30 03, wew.23
NZOZ “Podstawowa Opieka Zdrowotna” Józef Malinowski, Jacek Lubecki
 • ul. Lipowa 15, 18-204 Kobylin-Borzymy
  tel.: (86) 274 30 13
Dzielnicowy gminy Kobylin – Borzymy
 • tel.: 885 997 355,
  dzielnicowy.sokoly3@bk.policja.gov.pl
Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylinie Borzymach
 • ul. Główna 11
 • 18-204 Kobylin-Borzymy
Ochotnicza Straż Pożarna w Pszczółczynie
 • Pszczółczyn 28
 • 18-204 Kobylin-Borzymy
Ochotnicza Straż Pożarna we Frankach-Dąbrowie
 • Franki-Dąbrowa 16
 • 18-204 Kobylin-Borzymy
Ochotnicza Straż Pożarna we Frankach-Piaskach
 • Franki-Piaski 2
 • 18-204 Kobylin-Borzymy
Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylinie Pogorzałkach
 • Kobylin-Pogorzałki 6
 • 18-204 Kobylin-Borzymy
Ochotnicza Straż Pożarna w Kropiewnicy-Gajkach
 • Kropiewnica-Gajki 22
 • 18-204 Kobylin-Borzymy
Ochotnicza Straż Pożarna w Milewie Zabielnym
 • Milewo Zabielne 8
 • 18-204 Kobylin-Borzymy
Ochotnicza Straż Pożarna w Piszczatach-Kończanach
 • Piszczaty-Kończany 15
 • 18-204 Kobylin-Borzymy
Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu Łabędzkim
 • Zalesie Łabędzkie 15
 • 18-204 Kobylin-Borzymy
Ochotnicza Straż Pożarna w Stypułkach-Szymanach
 • Stypułki-Szymany 15
 • 18-204 Kobylin-Borzymy

Powiat wysokomazowiecki

Starosta: Bogdan Zieliński

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem


ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. kom.: 502 153 040
e-mail: sekretariat@pcprwysokiemazowieckie.pl
Dyrektor: Iwona Kalinowska

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • ul. Mickiewicza 1b, 18-200 Wysokie Maz.
  tel.: (86) 275 25 52
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 • Stare Racibory 4, 18-218 Stare Racibory
  tel.: (86) 476 12 28
  e-mail: wtz2@spszansa.pl
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kozarzach prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Natura”
 • Kozarze 63, 18-230 Ciechanowiec
  tel.: (86) 277 13 97
  e-mail: wtzkozarze@wp.pl
Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
 • Kozarze 63, 18 230 Ciechanowiec
  tel. (86) 277 90 04
  e-mail: dpskozarze@wp.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • ul. 1 Maja 9, 18-200 Wysokie Maz.
  tel.: (86) 275 25 85
  e-mail: pssewysmaz@wp.pl
Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
 • ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Maz.
  tel.: (86) 275 22 61
Miejska Biblioteka Publiczna
 • ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Maz.
  tel.: (86) 275 23 34
  e-mail: mbpwysmaz@poczta.onet.pl
Miejski Ośrodek Kultury w Wysokim Mazowieckiem
 • ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Maz.
  tel.: (86) 275 23 43
  e-mail: mokwysmaz@poczta.onet.pl
Komenda Powiatowa Policji
 • ul. Ludowa 13, 18-200 Wysokie Maz.
  tel.: (86) 474 17 11
  kpp@wysokie-maz.bk.policja.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy
 • ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Maz.
  tel.: (86) 275 86 12
  e-mail: biwy@praca.gov.pl
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych
 • ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Maz.
  tel.: (86) 275 74 82
  e-mail: zdpwm@wp.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
 • ul. Mickiewicza 6, 18-200 Wysokie Maz.
  tel.: (86) 275 81 00
  kppspwm.sekretariat@straz.bialystok.pl
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
 • ul. Przechodnia 4, 18-200 Wysokie Maz.
  tel.: (86) 275-23-54
  e-mail: wysokiemaz.piw@wetgiw.gov.pl
Skip to content