Close

Gmina Kolno

powiat kolneński

Wójt Gminy

Józef Bogdan Wiśniewski
  • (86) 278 91 20
  • j.wisniewski@gminakolno.pl

Urząd Gminy

  • (86) 278 91 20
  • ugkolno@gminakolno.pl
  • ul. Wojska Polskiego 20
    18-500 Kolno

Gmina Kolno położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego, w powiecie kolneńskim. Gmina otacza miasto Kolno i leży na obszarze “Zielonych Płuc Polski”.
Przez gminę przebiega droga krajowa nr 63 Kolno – Pisz – Węgorzewo.

Gmina ma charakter typowo rolniczy. Bogactwem są lasy, które zajmują 21% powierzchni gminy.

Powierzchnia
282,1 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
8 751
Liczba sołectw
45
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
3 511,39 PLN
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
450

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie


ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno
tel.: (86) 278 26 31
e-mail: gops_kolno@post.pl
Dyrektor: Krystyna Kajko

Punkt Przedszkolny w Czerwonem
  • Czerwone 56, 18-500 Kolno
    tel.: (86) 278 27 37
Punkt Przedszkolny w Lachowie
  • Lachowo 21, 18-500 Kolno
    tel.: (86) 27 87 127
Szkoła Podstawowa w Zabielu
  • Zabiele 110, 18-500 Kolno
    tel.: (86) 27 83 014
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie
  • Borkowo 72, 18-500 Kolno
    tel./fax: (86) 278 60 10
    e-mail: spb72@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem
  • Czerwone 56, 18-500 Czerwone
    tel.: (86) 278 27 37
    e-mail: spczerwone@gminakolno.pl
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie
  • Janowo 35, 18-500 Kolno
    tel.: (86) 262 32 42
    e-mail: spwjanowie@wp.pl
Szkoła Podstawowa w Lachowie
  • Lachowo 21, 18-500 Kolno
    tel./fax (86) 278 71 27
    e-mail: szkolalachowo@wp.pl
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie
  • Wykowo 14, 18-500 Kolno
    tel.: (86) 47 11 315
    e-mail: spwykowo@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu
  • Zaskrodzie 66, 18-500 Kolno
    tel.: (86) 47 43 335, 506 997 686
    e-mail: spz66@wp.pl
Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem
  • Czerwone 50, 18-500 Kolno
    tel.: (86) 262 34 56
    e-mail: gbpczerwone@gminakolno.pl
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  • ul. Milewskiego, 18-500 Kolno
    tel.: (86) 278 32 30
Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle
  • Czerwone 50, 18-500 Kolno
    tel.: 514 806 075
    ck.gminakolno.pl
Dzielnicowy gminy Kolno
  • tel.(86) 474 16 55, kom.: 505 336 280
    dzielnicowy.kolno5@bk.policja.gov.pl
Uczniowski Klub Sportowy “Arkadia Lachowo” –przy Szkole Podstawowej w Lachowie
  • CzerwoneLachowo 21 18-500 Kolno
    tel. (86) 278 71 27
Uczniowski Klub Sportowy „SPRINT” – Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu
  • Zabiele 110 18-500 Kolno
    tel. (86) 278 30 14
Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kolnie
  • ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno
Stowarzyszenie KaFCuki
  • Czerwone 69, 18-500 Kolno
Towarzystwo Przyjaciół Borkowa
  • ul. Konopnickiej 4, 18-500 Kolno
    tel.: (86) 272 26 97
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”
  • ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno
Ochotnicza Straż Pożarna w Lachowie
  • Lachowo 64, 18-500 Lachowo
Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwonem
  • Czerwone 50, 18-500 Czerwone
Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie
  • Janowo 32, 18-500 Janowo
    tel.: (86) 474 41 09
Ochotnicza Straż Pożarna w Zabielu
  • Zabiele 165, 18-500 Kolno
    tel.: 694 104 467
    e-mail: osp@zabiele.pl
Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowie
  • Borkowo 63, 18-514 Borkowo
    tel.: 668 477 149
Ochotnicza Straż Pożarna w Wykowie
  • Wykowo 34, 18-505 Lachowo
Ochotnicza Straż Pożarna w Zaskrodziu
  • Zaskrodzie 37, 18-500 Zaskrodzie
Ochotnicza Straż Pożarna w Kumelsku
  • Kumelsk 20, 18-505 Lachowo
Ochotnicza Straż Pożarna w Danowie
  • Danowo 16, 18-500 Danowo
    tel.: (86) 278 71 85
Ochotnicza Straż Pożarna w Koźle
  • Kozioł 41, 18-500 Kozioł
    tel.: (86) 474 27 61
Ochotnicza Straż Pożarna w Łosewie

Powiat kolneński

Starosta: Tadeusz Klama

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie


ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno
tel.: (86) 278 13 34
e-mail: pcpr@powiatkolno.pl
Dyrektor: Krzysztof Sobiewski

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  • ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno
    tel.: (86) 278 21 81
    e-mail: ppp@powiatkolno.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie
  • ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno
    tel.: (86) 262 36 66
    e-mail:sds@powiatkolno.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Województwa Podlaskiego
  • ul. Wojska Polskiego 4, 18-500 Kolno
    tel.: (86) 278 31 91
    e-mail: pssekolno@poczta.fm
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital Ogólny w Kolnie
  • ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno
    tel.: (86) 278 24 24
    e-mail: szo@powiatkolno.pl
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie
  • ul. Kubraka 6, 18-500 Kolno
    tel.: (86) 278 24 33
    e-mail:biblioteka@powiatkolno.pl
Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu
  • ul. Konopnickiej 4, 18-500 Kolno
    tel.: (86) 278 22 21
    e-mail:kokis@kolno.home.pl
Komenda Powiatowa Policji
  • ul. Wojska Polskiego 29, 18-500 Kolno
    tel.: (86) 474 16 78
    e-mail: kpp@kolno.bk.policja.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
  • ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno
    tel.: (86) 278 95 10
    e-mail: pup@powiatkolno.pl
Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
  • ul. Wojska Polskiego 48, 18-500 Kolno
    tel.: (86) 278 29 16
    e-mail: pzd@powiatkolno.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie
  • ul. Strażacka 3, 18-500 Kolno
    tel.: (86) 278 29 71
    e-mail:kppspko@straz.bialystok.pl
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie
  • ul. Aleksandrowska 1a, 18-500 Kolno
    tel.: (86) 278 26 19
    e-mail: kolno.piw@wetgiw.gov.pl
Skip to content