Close

Gmina Konopnica

powiat lubelski

Wójt Gminy

Mirosław Żydek
 • (81) 503 10 81, (81) 503 10 19
 • sekretariat@konopnica.eu

Urząd Gminy

 • (81) 503 10 81
 • sekretariat@konopnica.eu
 • Kozubszczyzna 127A
  21-030 Motycz

Konopnica jest podmiejską gminą położoną na zachodnich peryferiach Lublina, ściśle związaną z największą aglomeracją po prawej stronie Wisły. Krajobraz wielkiego miasta zmienia się tu na obraz osiedli domów jednorodzinnych i przechodzi w typowo wiejskie polskie obszary pól, łąk i gospodarstw. Są tutaj także dwa duże kompleksy leśne i kilka mniejszych zagajników, środowisko jest nieskażone, co sprawia, że na terenie gminy chętnie osiedlają się mieszkańcy pobliskiego Lublina. Gmina Konopnica należy do powiatu lubelskiego – jednego z 24 powiatów województwa lubelskiego. Gmina sąsiaduje od północy z gminą Jastków, od południa z gminą Niedrzwica Duża, od zachodu z gminami Wojciechów i Bełżyce, od wschodu z miastem Lublinem. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 19 Lublin-Kraśnik oraz linia kolejowa Warszawa-Lublin. Gmina leży w pobliżu trasy nr 17 relacji Lublin – Warszawa.

W gminie Konopnica dynamicznie rozwija się handel gruntami. Wynika to z faktu położenia gminy na zachód od miasta Lublina, w pobliżu tras do Warszawy, Nałęczowa i Kraśnika. Tereny te cieszą się największym zainteresowaniem wśród mieszkańców Lublina. W ostatnich latach prawie dwukrotnie zwiększyła się liczba właścicieli działek. Największy ruch budowlany występuje w miejscowościach: część Konopnicy (ul. Raszyńska i Kraśnicka), Szerokie, Lipniak. Dość dużym zainteresowaniem cieszą się również rejony Motycza, Motycza Górnego, Uniszowic, Konopnica Pietrzakowizna i Zemborzyce Podleśne. Ceny nieruchomości na terenie gminy Konopnica należą do jednych z najwyższych w rejonie miasta Lublina. Dominującą formą zabudowy jest budownictwo indywidualne, którego rozwój związany jest ze stopniem zamożności oraz indywidualnymi potrzebami mieszkańców.
W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż, ziemniaków i buraków cukrowych. Na terenie gminy rozwija się sadownictwo. Do rejonów o silnych tradycjach sadowniczych należą miejscowości Motycz i Motycz-Józefin. Znaczną powierzchnię zajmuje również uprawa warzyw, zwłaszcza brokułów i fasolki szparagowej. Część produkcji owocowo-warzywnej jest prowadzona na potrzeby miejscowej Chłodni „Agram” z siedzibą w Motyczu. W produkcji zwierzęcej zdecydowanie przeważa chów trzody chlewnej i bydła. Na terenie gminy działa Spółdzielnia Usług Rolniczych, która prowadzi obsługę gospodarstw w zakresie usług produkcyjnych. W gminie działa zarejestrowana jedna grupa producencka, zrzeszająca około 30 producentów rolnych.

Powierzchnia
92,76 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
13 344
Liczba sołectw
19
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
3 545 PLN
Odsetek osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
4 %

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy


21-030 Motycz Kozubszczyzna
tel.: (81) 50 32 235
e-mail: www.opskonopnica.pl
Kierownik: Grażyna Zawadzka

Szkoła Podstawowa w Konopnicy im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Konopnica 40 21-030 Motycz tel. (81) 503 10 13
Gimnazjum im. Wincentego Pola w Radawczyku Drugim
 • Radawczyk Drugi 36 21-030 Motycz tel. (81) 503 14 20 www.radawczyk.pl
Szkoła Podstawowa w Motyczu
 • Motycz 33 21-030 Motycz tel. (81) 503 10 06
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym
 • Radawiec Duży 145 21-030 Motycz tel. (81) 503 00 33
Szkoła Podstawowa w Stasinie
 • Stasin 61 21-030 Motycz tel. (81) 503 10 39
Szkoła Podstawowa w Zemborzycach Tereszyńskich
 • Zemborzyce Tereszyńskie 2 20-515 Lublin 51 tel./Fax (81) 75 00 064 e-mail:sekretariatzt@wp.pl
Przedszkole Prywatne “Miś”
 • Kozubszczyzna 92 21-030 Motycz tel. 601 750 260
Przedszkole Dwujęzyczne „Mały Europejczyk”
 • Szerokie 107A 20-050 Lublin tel. 601 721 666 e-mail: sekretariat@albion.edu.pl www.malyeuropejczyk.edu.pl
Niepubliczne Przedszkole “Honoratka”
 • Radawiec Duży 250C 21-030 Motycz tel. (81) 503 04 93,
 • tel. 505 167 302, 601 398 378 e-mail: honoratka250@wp.pl
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mistrzowie zabawy”
 • Konopnica 86c 21-030 Motycz tel. 609 081 252 e-mail: biuro@mistrzowiezabawy.lublin.pl
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Europejczyk”
 • Szerokie 107A 20-050 Lublin tel. 601 721 666 e-mail: sekretariat@albion.edu.pl www.malyeuropejczyk.edu.pl
Biblioteka Publiczna Gminy Konopnicy
 • Kozubszczyzna 127 21-030 Motycz tel. (81) 503 12 52
Filia biblioteczna w Radawcu Dużym
 • Radawiec Duży tel. (81) 723 56 92
Filia biblioteczna w Motyczu
 • Motycz tel. (81) 503 17 38
Filia biblioteczna w Zemborzycach Tereszczyńskich
 • Zemborzyce Tereszczyńskie
Zakład Opieki Zdrowotnej w Motyczu
 • Marynin 59
  21-030 Motycz
  tel. (81) 503 10 09
  e-mail: spzozmotycz1@wp.pl
Dom Kultury w Motyczu
 • Kozubszczyzna 127A
  21-030 Motycz
  tel. (81) 503 10 81, (81) 503 10 19, wew. 50
Posterunek Policji w Bełżycach
 • tel. (81) 516 13 10, 695 021 799
  dzielnicowy.belzyce5@lu.policja.gov.pl
Stowarzyszenie Pracownia Twórczych Działań
 • Koul. Powstania Styczniowego 77
  20-706 Lublin
  tel. 605 879 972, 602 313 448
  e-mail. stowarzyszenieptd@wp.pl
Spółdzielnia Socjalna PERON 3
 • Motycz Leśny 51
  21-030 Motycz
  tel: (81) 534 61 91, 667 660 304
  e- mail: eds@eds-fundacja.pl
Fundacja Szkoła Przyszłości
 • Stasin 97
  21-030 Motycz
  tel. (81) 503 06 32
  e-mail: dumanski71@gmail.com
Stowarzyszenie Szczęśliwe Dzieciństwo w Motycz Leśny
 • 21-030 Motycz Leśny
OSP Konopnica
 • Motycz 24a
  21-030 Motycz
  tel. 502 385 628
OSP Radawiec Duży
 • Radawiec Duży 154
  21-030 Radawiec Duży
OSP Motycz Leśny
 • Motycz Leśny 22a
  21-030 Motycz
OSP Pożarna Tereszyn
 • Tereszyn 25G
  21-030 Motycz
OSP Pawlin
 • Pawlin 27A
  21-030 Motycz

Powiat lubelski

Starosta: Zdzisław Antoń

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie


ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin
tel.: (81) 442 10 21
e-mail: pcpr@powiat.lublin.pl
Kierownik: Aneta Łońska

Dom Dziecka „Dworek“ w Przybysławicach i Dom Dziecka „Nowy Dom“ w Przybysławicach
 • Przybysławice, 21-080 Garbów
  tel.: (81) 501 97 57
  e-mail: ddprzybyslawice@wp.pl
Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej i Dom Dziecka „Oficyna“ w Woli Gałęzowskiej
 • Wola Gałęzowska 116
 • 23-100 Bychawa
  tel.: (81) 565 80 21
  e-mail: dd.galezow@powiat.lublin.pl
  oficyna1@o2.pl
Dom Pomocy Społecznej w Matczynie
 • Matczyn, 24-200 Bełżyce
  tel. (81) 517 22 61, (81) 517 38 53
  e-mail: matczyn@poczta.onet.pl
  www.dpsmatczyn.pl
Dzienny Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie
 • Matczyn 4, 24-200 Bełżyce
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy
 • 20-258 Lublin 62
  tel.: (81) 751 07 90
  e-mail: sosw-bystrzyca@tlen.pl
  www.soswbystrzyca.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w  Załuczu
 • Załucze 59, 24-220 Niedrzwica Kościelna
  tel.: (81) 511 60 01
  e-mail: soswzalucze@interia.pl
  www.soswzalucze.szkolnastrona.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 w Lublinie
 • ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin
  tel.: (81) 532 80 78
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 w Bełżycach
 • ul. Fabryczna 2b 24-200 Bełżyce
  tel.: (81) 517 27 78
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 w Bychawie
 • ul. Gen. Andersa 2, 23-100 Bychawa
  tel. (81) 566 02 32
Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach
 • Kiełczewice Maryjskie 86
 • 23-107 Strzyżewice
  tel.: (81) 566 66 03
  e-mail: dps@kielczewice.pl
  dps.kielczewice.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie
 • ul. Pileckiego 20, 23-100 Bychawa
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bychawie
 • ul. Pileckiego 12, 23-100 Bychawa
  tel.: (81) 566 11 51
  e-mail: sds.bychawa@interia.pl
Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin
  tel.: (81) 52 86 721, (81) 52 86 723
  tel. całodobowy: 510 150 290
  e-mail: kryzys@powiat.lublin.pl
SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach ze Szpitalem Powiatowym im. dr. Wojciecha Oczki
 • ul. Przemysłowa 44, 24-200 Bełżyce
SPZOZ w Bychawie z:
filią w Piotrowicach
filią w Kiełczewicach
 • ul. Piłsudskiego 28, 23-100 Bychawa
  tel.: (81) 566 94 41
  e-mail: spzoz@spzoz.bychawa.pl
Zakład Leczniczo–Opiekuńczy w Bełżycach
 • ul. Lubelska 90, 24-200 Bełżyce
  tel. (81) 516 26 17
Zakład Leczniczo–Opiekuńczy w Bychawie
 • ul. Piłsudskiego 26/28/30
 • 23-100 Bychawa
  tel.: (81) 566 94 93
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach
 • ul. Różana 8, 21-025 Niemce
  tel.: (81) 756 14 78
  e-mail: zso.niemce@powiat.lublin.pl
  www.zspniemce.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie
 • Matczyn 9, 24-200 Bełżyce
  tel..: (81) 516 24 00
  e-mail:zssmatczyn@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach
 • Piotrowice 183, 23-107 Strzyżewice
  tel.: (81) 56 28 150
  e-mail: zstr.piotrow@powiat.lublin.pl
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli
 • Pszczela Wola 9
  23-107 Strzyżewice
  tel.: (81) 562 80 76
  email: sekretariat@pszczelawola.edu.pl
Zespół Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie
 • ul. Piłsudskiego 81, 23-100 Bychawa
  tel.: (81) 566 00 19
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
 • ul. Reymonta 4b, 23-100 Bychawa
  tel.: (81) 566 00 45
  email: majorhubal@wp.pl
  www.zsz.bychawa.pl
Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej
 • ul. Bełżycka 77
 • 24-220 Niedrzwica Duża
  tel.: (81) 517 51 16
  e-mail: zs-nd@wp.pl
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach
 • ul. Bychawska 4, 24-200 Bełżyce
  tel.: (81) 517 23 62
  e-mail: zs.belzyce@powiat.lublin.pl
  sekretariat@zs-belzyce.edu.pl
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie
 • ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin
  tel.: (81) 532 50 57
Stowarzyszenie Rysa
 • ul. St. Leszczyńskiego 23
 • 20-068 Lublin
  pokój 208
  kom.: 693 471 437, 663 788 698
  stowarzyszenie.rysa@gmail.com
Fundacja „Między nami”
 • Krężnica Jara 498, 20-515 Lublin
  tel.: (81) 511 91 31, (81) 511 92 93
  e-mail: fmn@poczta.onet.pl
  www.fmn.lublin.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
Filia Urzędu Pracy w Bełżycach
Filia Urzędu Pracy w Bychawie
 • ul. Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin
Skip to content