Close

Gmina Korycin

powiat sokólski

Wójt Gminy

Mirosław Lech
 • (85) 722 91 85
 • wojt@korycin.pl

Urząd Gminy

 • (85) 722 91 81
 • sekretariat@korycin.pl
 • Knyszyńska 2A
  16-140 Korycin

Gmina Korycin położona jest w środkowej części województwa podlaskiego, w powiecie sokólskim. To urokliwy teren wtulony między Puszczę Knyszyńską i Biebrzański Park Narodowy.
Gmina ma wiele atutów, m.in. bliskość granicy z Litwą i Białorusią oraz dogodne położenie komunikacyjne.

Dominującymi gruntami w gminie są użytki rolne, które ogółem stanowi 84,9% powierzchni gminy.

Powierzchnia
117,3 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
3 359
Liczba sołectw
32
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
4 334,24 PLN
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
243

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie


Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin
tel.: (85) 722-91-90
e-mail: gops_korycin@op.pl
Kierownik: Elżbieta Krystyna Tarachanowicz

Przedszkole im. Jana Pawła II w Korycinie
 • ul. Grodzieńska 21, 16-140 Korycin
  tel.:(85) 721-90-40
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie
 • ul. Szkolna 1, 16-140 Korycin
  tel.: (85) 721 90 04
  e-mail: zskorycin@gmail.com
  www.gimkorycin.com.pl
Gminna Biblioteka Publiczna w Korycinie przy GOKSiT w Korycinie
 • ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin
  tel.:(85) 722 91 88
  e-mail: bibliotekakorycin@poczta.fm
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „EL-MED.” Korycin
 • ul. Rynek 7, 16-140 Korycin
  tel.: (85) 721 90 09
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie
 • ul. Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin
  tel/fax. (85) 722 91 87
  e-mail: goksitkorycin@op.pl
Dzielnicowy gminy Korycin
 • tel. (85) 670 41 35
  kom.: 885 997 348
  e-mail: dzielnicowy.janow1@bk.policja.gov.pl
Ochotnicza Straż Pożarna w Korycinie
 • ul. Knyszyńska 2b, 16-140 Korycin
Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrej Górze
 • Ostra Góra 12; 16-140 Korycin
Ochotnicza Straż Pożarna w Krukowszczyźnie
 • Krukowszczyzna 28; 16-140 Korycin
Ochotnicza Straż Pożarna w Wyłudach
 • Wyłudy 15; 16-140 Korycin
Stowarzyszenie “Korycinianki”
 • ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korycińskiej
 • ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin
  tel.: (85) 722 91 91
Związek Gmin Kumiałka Biebrza
 • ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin
  tel.: (85) 722 91 99
Uczniowski Klub Sportowy KONAR-KORA-KORYCIN przy GOKSiT w Korycinie
 • ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin
  tel.: (85) 72 29 187
  e-mail: kora.korycin@gmail.com

Powiat sokólski

Starosta: Piotr Rećko

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce


ul. Piłsudskiego 8, 16–100 Sokółka
tel.: (85) 711 08 23, (85) 711 08 43
e-mail: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl
Dyrektor (p.o.): Wojciech Obiała

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • ul. Polna 1, 16-100 Sokółka
  tel.: (85) 711 32 91
  e-mail: pppsokolka@interia.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Os. Centrum 18, 16-100 Sokółka
  tel.: (85) 711 29 22
  e-mail: sdssokolka@o2.pl
Warsztat Terapii Zajęciowej
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Razem”
 • ul. Piłsudskiego 5, 16-100 Sokółka
  tel.: (85) 711 85 08
  e-mail: wtzsokolka@gmail.com
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • ul. 1 Maja 13a, 16-100 Sokółka
  tel.: (85) 711 36 25
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
 • ul. gen. Sikorskiego 40, 16-100 Sokółka
  tel.: (85) 722 04 16, (85) 722 04 63
  e-mail: sekretariat@szpitalsokolka.pl
Biblioteka  Publiczna w Sokółce
 • Os. Centrum 21, 16-100 Sokółka
  tel.: (85) 711 23 69
  e-mail: bibliotsok@poczta.onet.pl
Sokólski Ośrodek Kultury
 • ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
  tel.: (85) 711 24 35
  e-mail: poczta@sok.org.pl
Komenda Powiatowa Policji w Sokółce
 • ul. Białostocka 69b, 16-100 Sokółka
  tel.: (85) 670 47 12
  komendant.kpp@sokolka.bk.policja.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce
 • ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka
  tel.: (85) 722 90 10
  e-mail: biso@praca.gov.pl
Powiatowy Zarząd Dróg
 • ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka
  tel.: (85) 711 89 09
  e-mail: biuro@pzd.sokolka.com
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 • Pl. Kościuszki 15, 16-100 Sokółka
  tel.: (85) 711 22 08
  e-mail: sekretariat@zgkimsokolka.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce
 • Pl. Kościuszki 4, 16-100 Sokółka
  tel.: (85) 722 99 00
  e-mail: kppspso@straz.bialystok.pl
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce
 • ul. 3-go Maja 13, 16-100 Sokółka
  tel.: (85) 711 89 26, (85) 711 23 27
  e-mail: sokolka.piw@wetgiw.gov.pl
Skip to content