Close

Gmina Krempna

powiat jasielski

Wójt Gminy

Kazimierz Miśkowicz
 • (13) 44 14  046
 • ugkrempna@wp.pl

Urząd Gminy

 • (13) 44 14 045
 • ugkrempna@wp.pl
 • Krempna 85
  38-232 Krempna

Gmina Krempna to gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim.

Powierzchnia
203,9 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
1 886
Liczba sołectw
9
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
4 972 PLN
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
132

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krempnej


Krempna 32, 38-232 Krempna
tel.: (13) 44 14 101
e-mail: gopskrempna@poczta.onet.pl
Kierownik: Maria Wróbel

Zespół Szkół
Gminna Biblioteka Publiczna
 • 38-232 Krempna 32
  tel  (13) 44 14 038
Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
Stowarzyszenie „Dla równości“ w Draganowej

Powiat jasielski

Starosta: Adam Pawluś

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle


ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
tel.: (13) 448 34 40
e-mail: pcprjaslo@pcprjaslo.info
Kierownik: Barbara Lechowska

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Jaśle
 • ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
  tel.: (13) 448 58 38
  e-mail: oik@pcprjaslo.info
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaśle
 • ul. Słowackiego 6, 38-200 Jasło
  tel.: (13) 446 45 46
  e-mail: pppjaslo@wp.pl
Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta w Rzeszowie
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Jaśle
 • ul. Konopnickiej 86, 38-200 Jasło
  tel.: (13) 448 02 40
Poradnia Leczenia Uzależnień w Jaśle
 • ul. Szopena 38, 38-200 Jasło
  tel.: (13) 446 30 44, (13) 44 637 66
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle
 • ul. Baczyńskiego 20a, 38-200 Jasło
  tel.: (13) 440 63 33
  kom.: 669 056 479
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
 • ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło
  tel.: (13) 446 20 41, (13) 443 75 00
  e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Jaśle
 • ul. Szopena 38, 38-200 Jasło
  tel.: (13) 44 37 719
Komenda Powiatowa Policji w Jaśle
 • ul. Kościuszki 26, 38-200 Jasło
  tel.: (13) 443 83 10
  e-mail: jaslo@rz.policja.gov.pl
Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie
 • ul. Mickiewicza 1, 38-230 Nowy Żmigród
  tel.: (13) 443 83 76
  kom.: 572 908 555
  dzielnicowy.nowy-zmigrod2@rz.policja.gov.pl
Sąd Rejonowy w Jaśle
 • ul. Armii Krajowej 3, 38-200 Jasło
  tel.: (13) 446 20 80
  e-mail: administracja@jaslo.sr.gov.pl
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Jaśle
 • ul. Armii Krajowej 3, 38-200 Jasło
  tel.: (13) 448 62 77
Prokuratura Rejonowa w Jaśle
 • ul. Armii Krajowej 3, 38-200 Jasło
  tel.: (13) 446 26 83
  e-mail: prokuratura.jaslo@krosno.po.gov.pl
Skip to content