Close

Gmina Krościenko Wyżne

powiat krośnieński

Wójt Gminy

Mateusz Liput

Urząd Gminy

Gmina Krościenko Wyżne (Gmina wiejska – TERYT: 1807062) położona w województwie podkarpackim (TERYT: 18), w powiecie krośnieńskim (TERYT: 1807); w dolinie Wisłoka.

Powierzchnia
16,3 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
5 570

 

Liczba sołectw
2
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
2 771,89 PLN
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
171

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym


ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne
tel.: (13) 43 153 00
e-mail: gops@kroscienkowyzne.eu
Kierownik: Lucyna Liput

Samorządowe Przedszkole im. Wandy Chotomskiej
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP pod wezwaniem „Ochronka św. Józefa”
 • ul. Szkolna 36
  38-422 Krościenko Wyżne
  tel. (13) 43 150 82
Centrum opieki i rozrywki dziecięcej Angelika Wagner
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
 • ul. Szkolna 34
  38-422 Krościenko Wyżne
  tel.(13) 43 150 19
  pspkw@wp.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
 Gminna Biblioteka Publiczna Filia Pustyny
 • Pustyny, ul. Centralna 13
  38-422 Krościenko Wyżne
  tel. (13) 43 150 44
SPG ZOZ Krościenko Wyżne
Apteka “Werbena BIS”
 • ul. Szkolna 6
  38-422 Krościenko Wyżne
  tel. (13) 42 002 72
Stowarzyszenie Kulturalne Dębina
 • ul. Szkolna 34
  38-422 Krościenko Wyżne
  tel. (13) 43 150 19 debina@kroscienkowyzne.pl
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • ul. Sportowa 17
  38-422 Krościenko Wyżne
  tel. 697 482 468
  gosir@kroscienkowyzne.pl
KGW Krościenko Wyżne
KGW Pustyny
Kapela Ludowa „Krościeniacy”
Gminna Orkiestra Dęta
Izba Muzealna
Punkt przyjęć dzielnicowych

Powiat krośnieński

Starosta: Jan Juszczak

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie


ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
tel.: (13) 43 75 732
e-mail: sekretariat@pcprkrosno.pl
Dyrektor: Agnieszka Zygarowicz

Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem
 • ul. Długie 9, 38-460 Jedlicze
  tel.: (13) 435 20 26
  e-mail: ddzd@poczta.onet.pl
Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu
 • Widacz 136, 38-430 Miejsce Piastowe
  tel.: (13) 422 00 79
  e-mail: lucynabarszczowska1@gmail.com
Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach
 • ul. Suchodolskiego 5, Targowiska
  38-430 Miejsce Piastowe
  tel.: (13) 422 08 64
  email:m_skwara@wp.pl
Rodzinny Dom Dziecka w Głowience
 • ul. Pogórze 76, Głowienka
  38-430 Miejsce Piastowe
  tel.: (13) 421 90 57
  e-mail: annaguzik@op.pl
Nasz Dom. Katolicka Placówka Wychowawcza
 • ul. Ks. Markiewicza 22
 • 38-430 Miejsce Piastowe
  tel.: (13) 435 34 22
  e-mail: knaszdom@wp.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym
 • ul. Dworska 14a, 38-430 Miejsce Piastowe
  tel.: (13) 435 39 96
  e-mail: ppp_mpiastowe@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Krośnie
 • ul. Parkowa 2, 38-400 Krosno
  tel.: (13) 432 11 56
  dyrektor_ppp1_krosno@oswiata.org.pl
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rymanowie
 • ul. Dworska 40, 38-480 Rymanów
  tel.: (13) 43 566 20
  email: zk.rymanow@psouu.org.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Stomatologicznej w Krośnie
 • ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno
  tel.: (13) 43 638 83
  e-mail: spzos@xl.wp.pl
Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie
 • ul. Grodzka 45, 38-400 Krosno
  tel.: (13) 432 02 22
  e-mail: pogotowie@krosno.home.pl
Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie-Zdroju
 • ul. A.J. Potockich 3, 38-481 Rymanów-Zdrój
Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Jedliczu
 • ul. Dubisa 7, 38-460 Jedlicze
  tel.: (13) 435 20 14
  e-mail: lojedlicze@krosno.home.pl
Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu
 • ul. Tysiąclecia 15, 38-460 Jedlicze
  tel.: (13) 435 20 20
  e-mail: zs.jedlicze@idsl.pl
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
 • ul. Piwarskiego 19, 38-440 Iwonicz-Zdrój
  tel.: (13) 437 54 31
  e-mail: sekretariat@zsgh.pl
Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu
 • ul. Zadwór 5, 38-440 Iwonicz
  tel.: (13) 425 02 60
  e-mail: szkolaosiw@interia.eu
Zespół Szkół Specjalnych
 • ul. Leśna 4, 38-481 Rymanów Zdrój
  tel.: (13) 435 74 93
Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
 • ul. Szkolna 2, 38-480 Rymanów
  tel.: (13) 435 50 20, wew. 32
  e-mail: lorymanow@interia.pl
Krośnieńska Biblioteka Publiczna
 • ul. Wojska Polskiego 41, 38-400 Krosno
  tel: (13) 432 13 56, wew. 28
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie
 • ul. Grodzka 45B, 38-400 Krosno
  tel.: (13) 432 15 72
  e-mail: krosno@pbw.org.pl
Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli
 • ul. Trakt Węgierski 5, 38-450 Dukla
  tel.: (13) 433 00 85
  e-mail: muzeum@dukla.pl
Komenda Miejska Policji w Krośnie
 • ul. Lwowska 28, 38-400 Krosno
  tel. centrala: (13) 432 99 00
  tel. dyżurny: (13) 432 93 10
  email: kmp.krosno@rz.policja.gov.pl
Stowarzyszenie Zdrowie i Natura w Krościenku Wyżnym
 • ul. Kasztanowa 15
 • 38-422 Krościenko Wyżne
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Rymanowie (Oddział)
 • ul. Dworska 36, 38-480 Rymanów
Fundacja Pomóż Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie
 • ul. Dworska 40, 38-480 Rymanów
Fundacja „Jaś Wędrowniczek” w Rymanowie
 • ul. Bieleckiego 8, 38-480 Rymanów
  kom.: 609 729 629
  e-mail: biuro@ f-jw.pl
Klub Abstynenta “Tytan”
 • ul. Lewakowskiego 27b, 38-400 Krosno
  tel. (13) 43 613 21
Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci
 • ul. Kopalniana 2, 38-400 Krosno
  kom.: 696 042 270
  e-mail: biuro@fundacjawielkieserce.org
Polski Czerwony Krzyż
 • ul. Rynek 2, 38-400 Krosno
  tel.: (13) 43 236 18
  kom.: 501 649 169
  e-mail: pck-krosno@wp.pl
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Okręgowy w Krośnie
 • ul. Lewakowskiego 27b, 38-400 Krosno
  tel.: (13) 43 216 12
  e-mail: pkps.krosno@op.pl
Polski Związek Głuchych
Koło Terenowe w Krośnie
 • ul. Portiusa 4, 38-400 Krosno
  tel.: (13) 43 214 93
  e-mail: pzg.krosno@ o2.pl
Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki
Koło Powiatowe i Grodzkie w Krośnie
 • ul. Grodzka 10, 38-400 Krosno
  tel.: (13) 47 43 908
  e-mail: pznkrosno@op.pl
Polskie Centrum Mediacji
Oddział w Krakowie Filia w Krośnie
 • ul. Grodzka 10, 38-400 Krosno
  tel.: (13) 47 43 908
  e-mail: pcmkrosno@mediator.org.pl
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło w Krośnie
 • ul. Grodzka 10, 38-400 Krosno
  tel.: (13) 47 43 908
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • ul. Powstańców Śląskich 16, 38-400 Krosno
  tel.: (13) 43 271 16, (13) 43 258 37
  e-mail: zk.krosno@psouu.org.pl
Polskie Towarzystwo Wali z Kalectwem
Oddział Terenowy w Krośnie
 • ul. Grodzka 10, 38-400 Krosno
  tel.: (13) 47 43 906
  e-mail: twk.krosno@wp.pl
Stowarzyszenie Amazonek w Krośnie
 • ul. Bieszczadzka 1, p.011, 38-400 Krosno
  tel.: (13) 43 758 19
Stowarzyszenie Pomocne Kobiecie
 • ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie
 • ul. Korczyńska 57/326, 38-400 Krosno
  (budynek Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego)
  tel.: (13) 43 78 558
  e-mail: wadasluchu@wadasluchu.org
Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. ks. Bronisława Markiewicza p.n. “Oratorium Twój Dom”
 • ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno
  tel.: (13) 43 662 51
  e-mail: biuro@otd.pl
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Krośnie
 • ul. Wojska Polskiego 41, 38-400 Krosno
  tel.: (13) 43 262 95
  kom.: 600 385 593
Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych
 • ul. Lelewela 24/9, 38-400 Krosno
  działalność w świetlicy TRW –
  ul. Kisielewskiego 2
  tel.: (13) 43 238 99,
  e-mail: trw_krosno@wp.pl
Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży “Dysonans”
 • ul. Powstańców Śląskich 75, 38-400 Krosno
  kom.: 505 652 838
  e-mail: ata10ata@gmail.com
Fundacja Pozwól Dorosnąć w Krośnie
 • ul. Pużaka 61, 38-400 Krosno
Fundacja 21
 • ul. Wolności 1, 38-400 Krosno
  kom.:502 204 012
  e-mail: biuro@fundacja21.org
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli przy Zespole Szkół im. AK w Jedliczu
 • ul. Rynek 9, 38-450 Dukla
  tel.: (13) 433 08 86 (w godz. 8-10 i 17-21)
  kom.: 664 407 454
  e-mail: ptsm@schroniskodukla.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie
 • ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno
  tel.: (13) 43 617 19
  e-mail: rzks@praca.gov.pl
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
 • Starostwo Powiatowe w Krośnie
  ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
  lokal nr 024
Skip to content