Close

Gmina Kuryłówka

powiat leżajski

Wójt Gminy

Agnieszka Wyszyńska
 • (17) 243 80 10
 • sekretariat@kurylowka.pl

Urząd Gminy

 • (17) 243 80 10
 • sekretariat@kurylowka.pl
 • 37-303 Kuryłówka 527

Gmina Kuryłówka zlokalizowana jest w północno-wschodniej części powiatu leżajskiego, w województwie podkarpackim. Geograficznie obszar ten należy do makroregionu Kotliny Sandomierskiej. Wyróżnia się w nim trzy mezoregiony: Płaskowyż Kolbuszowski, Płaskowyż Tarnogrodzki oraz Dolinę Dolnego Sanu. Fizyczno-geograficzne zróżnicowanie położenia wpływa na specyfikę poszczególnych środowisk geograficznych. Powierzchnia gminy Kuryłówka charakteryzuje się przechodzeniem terenu równinnego (Doliny Dolnego Sanu) w pofałdowaną wysoczyznę (Płaskowyżu Tarnogrodzkiego), a także usytuowaniem na pograniczu Płaskowyżu Kolbuszowskiego i Doliny Dolnego Sanu od zachodu.

Gmina ma charakter typowo rolniczy, o czym świadczy struktura użytkowania terenu, z dominującym udziałem użytków rolnych (blisko 76%). Wśród tych użytków niecałe 79% stanowią grunty orne, a prawie 12% – pastwiska.

Powierzchnia
141,9 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
5 699
Liczba sołectw
10
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
3 670,5 PLN
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
370

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce


37-303 Kuryłówka 114
tel.: (17) 243 81 12, (17) 243 00 44
e-mail: gopskurylowka@gmail.com
Kierownik: Alicja Kycia

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy
(w tym oddziały przedszkolne)
 • Dąbrowica 6A
  37-303 Kuryłówka
  tel. (17) 243 80 29
Szkoła Podstawowa im. Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli
(w tym oddziały przedszkolne)
 • 37-304 Brzyska Wola 169
  Tel. (17) 242 91 36
  e-mail: spbrzyskawola@op.pl
 Szkoła Podstawowa w Kuryłówce
(w tym oddziały przedszkolne)
 • 37-303 Kuryłówka 431
  tel./fax 17 240 30 00
  e-mail: zskurylowka@wp.pl
NZOZ „Centrum Medyczne”
 • 37-303 Kuryłówka 529
  tel. (17) 243 80 12
NZOZ „Centrum Zdrowia”
 • 37-303 Kuryłówka 113
  tel. (17) 243 84 27
Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce
 • 37-303 Kuryłówka 527
  tel: (17) 243 80 49
  e-mail: gokkury@poczta.fm
  www: www.gokkurylowka.pl
Zespół Dzielnicowych w Kuryłówce
 • 37-303 Kuryłówka 527
  Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku
  ul. M. C. Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk
  Tel. 17 240 63 99
  e-mail lezajsk@rz.policja.gov.pl
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Kuryłówka
 • 37-303 Kuryłówka 527
  NIP: 8161565421
  REGON 691745644
Koło Gospodyń Wiejskich w Kuryłówce
 • 37-303 Kuryłówka 114
  (kontakt: GOPS Kuryłówka)
Ochotnicza straż pożarna im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce
 • 37-303 Kuryłówka 535a
  (kontakt: UG Kuryłówka)

Powiat leżajski

Starosta: Marek Śliż

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku


ul. Skłodowskiej-Curie 8, 37-300 Leżajsk
tel.: (17) 242 82 58
e-mail: pcprlezajsk@gmail.com
Kierownik: Mariusz Konior

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • ul. M.Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk
  tel.: (17) 242 07 99
  e-mail: poradnialezajsk@o2.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 • ul. Mickiewicza 76, 37-300 Leżajsk
  tel.: (17) 242 68 52
  e-mail: sosw@sosw.lezajsk.pl
Noclegownia dla bezdomnych
 • ul. Jarosławska 4, 37-300 Leżajsk
  tel.: (17) 242 24 01
  e-mail: wtzlezajsk@caritas.pl
Warsztat Terapii Zajęciowej
 • ul. Jarosławska 4, 37-300 Leżajsk
  tel.: (17) 242 24 01
  e-mail: wtzlezajsk@caritas.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Jelna 155, 37-310 Nowa Sarzyna
  tel.: (17) 240 83 79
  e-mail sds.jelna@op.pl
Dom Dziecka
 • ul. Łukasiewicza 3, 37-310 Nowa Sarzyna
  tel.: (17) 241 14 25
  e-mail ddnowasarzyna@op.pl
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 • ul. Łukasiewicza 3, 37-310 Nowa Sarzyna
  tel. (17) 241 38 13
  e-mail: sownowasarzyna@vp.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
(wraz z filiami w Brzyskiej Woli i Dąbrowicy)
 • Kuryłówka 527, 37-303 Kuryłówka
  tel.: (17) 242 69 94, wew. 123,
  (17) 243 80 01
Komenda Powiatowa Policji
 • ul. M.Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk
  tel:.( 1)7 240 63 99
  e-mail: lezajsk@rz.policja.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy
 • ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk
  tel.: (17) 240 67 20
  e-mail: pup@praca.lezajsk.pl
Skip to content