Close

Gmina Leśniowice

powiat chełmski

Wójt Gminy

Joanna Jabłońska
 • (82) 567 54 94
 • lesniowice@zgwrp.org.pl

Urząd Gminy

 • (82) 567 54 94
 • lesniowice@zgwrp.org.pl
 • Leśniowice 21a
  22-122 Leśniowice

Gmina Lesniowice położona położona jest w obrębie Pagórków Chełmskich, mezoregionu fizyczno-geograficznego charakteryzującego się licznymi, odizolowanymi od siebie wzgórzami kredowymi dochodzącymi do 290 m. n.p.m. Na południe od gminy rozciągają się działy grabowieckie wyróżniające się niezwykłą rzeźbą terenu, licznymi wąwozami i jarami wydrążonymi w podłożu lessowym oraz lasami o starych drzewostanach i urozmaiconym składzie gatunków.
Gmina graniczy z gminami: Chełm, Kamień, Kraśniczyn, Siennica Różana, Wojsławice, Żmudź.
Centrum administracyjno-usługowe gminy: miejscowość Leśniowice, położona w odległości 21 km od Chełma, 82 km od Lublina.
składa się z 24 miejscowości połączonych w 19 sołectwach.

Podmiotów gospodarczych: w sektorze rolniczym 13, przemysłowym 18, budowlanym 25 (2016 r.)

Powierzchnia
118 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
3 707
Liczba sołectw
19
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
3 982 PLN
Odsetek osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
19,9%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśniowicach


Leśniowice 21a, 22-122 Leśniowice
tel.: (82) 567 58 04
e-mail: gops_lesniowice@poczta.onet.pl
Kierownik: Wioletta Pilipczuk

Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe
 • Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice
  tel.: (82) 567-54-94
  e-mail: sos.lesniowice@op.pl
Szkoła Podstawowa w Leśniowicach
 • Leśniowice 24, 22-122 Leśniowice
  tel. (82) 567 54 66
  e-mail: splesniowice@wp.pl
  splesniowice.lsos.pl
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Teresinie
 • Teresin 43, 22-122 Leśniowice
  tel. (82) 567 54 19
  e-mail: sptmk@wp.pl
Szkoła Podstawowa im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach
 • Rakołupy 5, 22-122 Leśniowice
  tel.(82) 567 54 79
  e-mail: sprakolupy@op.pl
Publiczne Gimnazjum w Sielcu
 • Sielec 68, 22-122 Leśniowice
  tel. (82) 567 62 22
  e-mail:sielecgimn@interia.pl
  sielecgimn.w.interia.pl
Szkoła Podstawowa w Sielcu
 • Sielec 141, 22-122 Leśniowice
  tel. (82) 567 63 66
  email: sp.sielec@interia.pl
  www.spsielec.lsos.pl
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYCY“ s.c. Urszula Klein i Mirosław Limanowski
 • Leśniowice 97, 22-122 Leśniowice
  tel.: (82) 567 54 60
  e-mail: nzoz_lesniowice@lzlrp.pl
Komisariat Policji w Żmudzi
 • 22-114 Żmudź 8
  tel. (82) 560 11 60
 

Dzielnicowy gminy

 • 22-114 Żmudź 8
  tel. (82) 560 11 60
 • tel. kom. 798 003 715
  dzielnicowy.zmudz3@lu.policja.gov.pl
Ochotnicza Straż Pożarna w Leśniowicach
 • Leśniowice 66, 22-122 Leśniowice
  tel. (82) 567 55 96
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Alojzowie

 • Alojzów, 22-122 Leśniowice
 Ochotnicza Straż Pożarna w Pliskowie
 • Plisków, 22-122 Leśniowice
 Ochotnicza Straż Pożarna w Kumowie Plebańskim
 • Kumów Plebański, 22-122 Leśniowice
 Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbicy
 • Wierzbica, 22-122 Leśniowice
 Ochotnicza Straż Pożarna w Rakołupach Dużych
 • Rakołupy Duże, 22-122 Leśniowice
 Ochotnicza Straż Pożarna w Kumowie Majorackim
 • Kumów, 22-122 Leśniowice
 Ochotnicza Straż Pożarna w Wygnańcach
 • Wygnańce, 22-122 Leśniowice
 Ochotnicza Straż Pożarna w Horodysku
 • Horodysko, 22-122 Leśniowice
 Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Leśniwoskim
 • Majdan Leśniowski, 22-122 Leśniowice
 Ochotnicza Straż Pożarna w Rakołupach
 • Rakołupy, 22-122 Leśniowice
 Ochotnicza Straż Pożarna w Sarniaku
 • Sarniak, 22-122 Leśniowice
 Ochotnicza Straż Pożarna w Sielcu
 • Sielec, 22-122 Leśniowice
 Ochotnicza Straż Pożarna w Kasiłanie
 • Kasiłan, 22-122 Leśniowice
Klub Sportowy Astra
 • Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice
  tel./fax.: (82) 567 54 94
  e-mail: astralesniowice91@gmail.com
UKS Astra Lesniowice
 • Leśniowice 24, 22-122 Leśniowice
  tel. (82) 567 54 66

Powiat chełmski

Starosta: Piotr Deniszczuk

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie


plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel.: (82) 562 76 51
e-mail: pcpr@powiat.chelm.pl
Kierownik: Krystyna Kopczyńska

Dom Pomocy Społecznej w Nowinach

 • Nowiny 101, 22-105 Okszów
  tel.: (82) 569 07 89
  email: dps@dpswnowinach.pl
Dom Pomocy Społecznej w Kaniem
 • Kanie 129b, 22-171 Kanie
  tel.: (82) 566 24 04
  email: dps.kanie@idsl.pl
Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym
 • Chojno Nowe Pierwsze 118
 • 22-130 Siedliszcze
  tel.: (82) 570 20 11
  email: dpschjno@poczta.pl
Wielofunkcyjna Placówka Opiekunczo-Wychowawcza Dom Dziecka w Siedliszczu
 • ul. Szkolna 66, 22-130 Siedliszcze
  tel.: (82) 569 25 63
  dom@domdzieckawsiedliszczu.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dubience
 • ul. 3 Maja 4, 22-145 Dubienka
  tel.: (82) 566 80 88
  e-mail: ppp-dubienka@tlen.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rejowcu Fabrycznym
 • ul. Lubelska 24b
  22-170 Rejowiec Fabryczny
  tel.: (82) 566 30 00
  www.poradniarejowiec.cba.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 • ul. Graniczna 1, 22- 175 Dorohusk
  tel. (82) 566 10 30
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie
 • ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm
  tel.: (82) 565 34 21
  email: psse.chelm@pis.gov.pl
Zespół Szkół w Siedliszczu
 • ul. Szkolna 64, 22-130 Siedliszcze
  tel.: (82) 569 22 70
  www.siedliszcze.lublin.pl
Zespół Szkół w Dubience
 • ul. 3 Maja 4, 22-145 Dubienka
  tel.: (82) 566 80 88
  www.lodubienka.pl
Komenda Miejska Policji w Chełmie
 • ul. Żwirki i Wigury 20, 22-100 Chełm
  tel.: (82) 560-10-00, (82) 560 12 10
  rzecznik.kmpchelm@lu.policja.gov.pl
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie
 • ul. Prymasa Wyszyńskiego 2b
  22-100 Chełm
  tel.: (82) 565 55 50
  email: z.razniewski@strazchelm.pl
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 • pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  tel.: (82) 562 75 78, (82) 562 75 79
Skip to content