Close

Gmina Liw

Powiat Węgrowski

Wójt Gminy

Bogusław Szymański
 • 25 792 28 21 wew. 12
 • szymanski@liw.pl

Urząd Gminy

 • (025) 792 28 21, 792 28 05, 792 24 77
 • admin@liw.pl
 • ul. Mickiewicza 2
  07-100 Węgrów
 • Siedziba gminy: Węgrów
 • Gmina Liw położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego w obrębie Wysoczyzny Siedleckiej na obszarze “Zielonych Płuc Polski”, w odległości ok. 80 km od Warszawy.
 • gmina Liw sąsiaduje: od północy z gminami Łochów, Stoczek i Miedzna, od wschodu z gminami Sokołów Podlaski i Bielany, od południa z gminami Mokobody i Grębków, a od zachodu z gminami Wierzbno i Korytnica
 • Gmina północnym skrawkiem sięga obszaru Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.
 • Około 50% terytorium Gminy Liw stanowią obszary prawnie chronione: rezerwat przyrody „Kantor Stary” (95,4 ha); Nadbużański Park Krajobrazowy, obejmujący północną część gminy (1610 ha); Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu (7700 ha), zajmujący niemal połowę powierzchni gminy.
 • Obszar gminy stanowią tereny leżące wokół miasta Węgrowa. Skutkiem tego nie ma bezpośrednich powiązań przestrzennych i komunikacyjnych między poszczególnymi częściami gminy. Wszystkie trasy komunikacyjne przebiegające przez obszar gminy prowadzą do Węgrowa, który jest ośrodkiem handlowo-usługowym gminy.
 • Przez teren Gminy przebiegają ważne trasy komunikacyjne: droga krajowa nr 62 z Wyszkowa n/d Bugiem, przez Łochów w kierunku Drohiczyna oraz trzy drogi wojewódzkie: Warszawa Dobre – Liw; Węgrów Siedlce i Węgrów-Grębków łącząca się z drogą międzynarodową Warszawa-Terespol.
 • Najbliżej położonymi ośrodkami miejskimi oprócz Węgrowa są: miasto Sokołów Podlaski, oddalony od granic gminy ok. 10 km oraz miasto Siedlce położone w odległości 20 km od granic gminy.
 • składa się z 25 miejscowości w 23 sołectwach.

Ponad 63% ogólnej powierzchni stanowią użytki rolne, w tym ponad 28 % to użytki zielone – łąki i pastwiska. Lasy stanowią 22% powierzchni ogólnej.

Powierzchnia
169 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
7 462
Liczba sołectw
23
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
4 177 PLN
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
227

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie


ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów
tel.: (025) 792 28 05
e-mail: gops@liw.pl
Kierownik: Monika Dejneka

 

Samorządowe Przedszkole w Liwie tel. 25 792 57 11
Samorządowe Przedszkole w Ruchnie tel. 25 792 64 02
Samorządowe Przedszkole w Starejwsi tel. 25 793 19 28
Samorządowe Przedszkole w Wyszkowie tel. 25 793 14 81
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Liwie im. Stefana Batorego tel. 0257925715

e-mail: szkolaliw@op.pl

 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ruchnie tel. 025792 6488

e-mail: sspruchna@poczta.onet.pl

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Zającu tel. 0257931508

e-mail: sspzajac@vp.pl

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Starejwsi tel. 0257931871

e-mail: sspstarawies@wp.pl

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wyszkowie im. Kornela Makuszyńskiego tel. 0257931422

e-mail: sspwyszkow@op.pl

Zakład Opieki Zdrowotnej, CEL-MED Celina Strąk
  tel. (25) 691 91 10
Gminna Biblioteka Publiczna w Liwie Liw ul. Kozia 4, tel. 25 691 80 14,
e-mail: biblioteka@liw.pl
Gminna Biblioteka Publiczna w Liwie,Filia w Ruchnie gbpruchna@liw.pl
Gminna Biblioteka Publiczna w Liwie,Filia w Wyszkowie gbpwyszkow@liw.pl
Filia w Starejwsi tel. (25) 691-94-35

gbpstarawies@liw.pl

Dzielnicowy gminy Liw
mł. asp. Marcin Mikołajczuk
tel. (25) 792 12 27,  519 035 448
e-mail: dzielnicowy.liw1@ra.policja.gov.pl
Federacja Organizacji Pozarządowych Powiatu Węgrowskiego Rynek Mariacki 7/5B
07-100 Węgrów
Klub Sportowy Czarni Węgrów

Powiat węgrowski

Starosta: Ewa Besztak

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie


ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów
tel.: (25) 792 49 07
e-mail: www.pcpr.wegrow.pl
Kierownik: Jadwiga Snopkiewicz

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
 • ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów
  tel.: (25) 792 47 00
  email: sekretariat-ppp@wp.pl,
  ppp_wegrow@wp.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • ul. Kard. Wyszyńskiego 3, 07-100 Węgrów
  tel.: (25) 792 42 51, (25) 792 42 27
  tel. alarmowy: 604 135 225
  e-mail: wegrow@psse.waw.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • ul. Kościuszki 15, 07-100 Węgrów
  tel.: (25) 792 28 33
  e-mail: spzoz@onet.pl
Miejska Biblioteka Publiczna im. Augusta Cieszkowskiego w Węgrowie
 • Rynek Mariacki 11, 07-100 Węgrów
  tel.: (25) 792 24 74
  e-mail: mbp.wegrow@gmail.com
Komenda Powiatowa Policji
 • ul. Piłsudskiego 6, 07-100 Węgrów
  tel.: (25) 792 12 00
  e-mail kppwegrow@ra.policja.gov.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
 • ul. Strażacka 4, 07-100 Węgrów
  tel. sekretariat: (25) 792 42 41
  tel. centrala: (25) 792 49 98
  e-mail: wegrow@mazowsze.straz.pl
Powiatowy Urząd Pracy
 • ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów
  tel.: (25) 792 25 42, (25) 792 02 70,
  (25) 792 37 57
  e-mail: wawe@prace.gov.pl
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Węgrowie
 • ul. Podlaska 1, 07-100 Węgrów
  tel.: (25) 792 01 57
  kom.: 517 157 269
  pzdr.wegrow@modr.mazowsze.pl
Skip to content