Close

Gmina Łomża

powiat łomżyński

Wójt Gminy

Piotr Kłys
 • 86 216 52 63
 • sekretariat@gminalomza.pl

Urząd Gminy

 • 86 216 52 63
 • sekretariat@gminalomza.pl
 • ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a
  18-400 Łomża
 • Gmina Łomża jest położona w zachodniej części województwa Podlaskiego, na obszarze “Zielonych Płuc Polski”;
 • Gmina jest położona w centrum powiatu łomżyńskiego. Na terenie gminy znajduje się Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwii;
 • Liczba sołectw 40 . Liczba gmin wiejskich 7.

Gmina ma charakter typowo rolniczy , o czym świadczy struktura użytkowania terenu, z dominującym udziałem użytków rolnych – 76%.

Powierzchnia
207 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
10 938
Liczba sołectw
40
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
3 804, 28 PLN
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
330

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża


ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża
tel. 86 216 21 99
e-mail: opsgmlomza@4lomza.pl
Kierownik: Małgorzata Kozicka

Szkoła Podstawowa im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie ul. Akacjowa 1, 18-400 Łomża
tel. (86) 219 48 51
e-mail: sekretariat.sppniewo@gmail.com
Szkoła Podstawowa w Puchałach Puchały 31, 18-400 Łomża
tel. (86) 219 31 23
e-mail: szppuchaly@wp.pl
Szkoła Podstawowa Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie ul. Łomżyńska 2, 18-400 Łomża
tel. (86) 224 50 50
e-mail: spwygoda@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Jarnutach Jarnuty 1, 18-402 Łomża
tel. (86) 216-91-85
e-mail: jarnuty@poczta.fm
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach Nowe Kupiski 137, 18-400 Łomża
tel. (86) 217 91 13
e-mail: sp@kupiski.webd.pl
Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Podgórzu ul. Szkolna 1, 18-400 Łomża
tel. (86) 217 83 22
e-mail: sppodgorze@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa im. Ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej PS. „Jadzia” w Konarzycach Konarzyce, ul. Szkolna 4, 18-400 Łomża
tel. (86) 215 75 24
e-mail: spkonarzyce@gmail.com
Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu ul. Łomżyńska 30, 18-400 Łomża
tel. (86) 217 82 23
e-mail: bppodgorze@wp.pl
Łomżyńskie Centrum Medyczne ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9, 18-400 Łomża
tel. (86) 216 65 55
Dzielnicowy gminy Łomża sierż. szt. Jarosław Tafiłowski  tel. (86) 474 12 93, tel. 885 997 216
Dzielnicowy gminy Łomża asp. Sylwester Chrzanowski tel. (86) 474 12 93, tel. 885 997 233
Ochotnicza Straż Pożarna w Konarzycach Konarzyce ul. Łomżyńska 106
18-400 Łomża
Ochotnicza Straż Pożarna w Podgórzu
Podgórze, ul. Łomżyńska 30
18-400 Łomża
Ochotnicza Straż Pożarna w Pniewie Pniewo, ul. Krótka 20
18-400 Łomża
Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Kupiskach Stare Kupiski, ul. Dworna 1a
18-400 Łomża
Ochotnicza Straż Pożarna w Gaci Gać 62, 18-400 Łomża
Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Modzelach Stare Modzele 53
18-400 Łomża
Ochotnicza Straż Pożarna w Jednaczewie Jednaczewo, ul. Łomżyńska 53
18-400 Łomża
Ochotnicza Straż Pożarna Milewo-Puchały Puchały, 18-400 Łomża
Ochotnicza Straż Pożarna w Siemień Nadrzeczny Siemień Nadrzeczny, 18-400 Łomża
Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” przy Gimnazjum nr 9 w Łomży ul. Marii Skłodowskiej Curie 1
18-400 Łomża
Uczniowski Klub Sportowy „Narew” w Jarnutach Jarnuty 1, 18-400 Łomża
Uczniowski Klub Sportowy „Orliki” przy Szkole Podstawowej w Kupiskach Nowe Kupiski 137
18-400 Łomża
NASZE MIEJSCE Podgórze, ul. Łomżyńska 30
18-400 Łomża
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży ul. Niemcewicza 17/6
18-403 Łomża
Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów ul. Długa 13
18-400 Łomża
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży ul. Marii Skłodowskiej Curie 1
18-400 Łomża
Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża, pok. 215
Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum pod wezwaniem Św. Ducha” ul. Rybaki 3
18-400 Łomża
Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” ul. Wojska Polskiego 29A
18-400 Łomża

Powiat łomżyński

Starosta: Lech Szabłowski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży


ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
tel.: (86) 215 69 42
e-mail: pcprlomza@wp.pl
Dyrektor: Jacek Albin Nowakowski

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łomży
 • ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
  tel.: (86) 215 69 47
  e-mail: poradniapp1.lomza@poczta.fm
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży
 • ul. Skłodowskiej-Curie 5, 18-400 Łomża
  tel.: (86) 216 98 05
  e-mail: sds.lomza@wp.pl
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładach Spożywczych „Bona” w Łomży
 • ul. Bernatowicza 3, 18-400 Łomża
  tel.: (86) 216 02 64
  e-mail: wtz.lomza@wp.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
 • ul. Ks. Janusza I / 1, 18-400 Łomża
  tel.: (86) 216 26 47
  e-mail: psselomza@psselomza.pl
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży
 • ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
  tel.: (86) 215 69 49
  e-mail: zpozstat@wp.pl
Miejska Biblioteka Publiczna
 • ul. Długa 13, 18-400 Łomża
  tel.: (86) 216 54 81
  e-mail: biblioteka@mbp-lomza.pl
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
 • ul. Małachowskiego 4, 18-400 Łomża
  tel.: (86) 219 01 11, (86) 219 02 00
  e-mail: rok@4lomza.pl
Komenda Miejska Policji w Łomży
 • ul. Wojska Polskiego 9, 18-400 Łomża
  tel.: (86) 474 12 12
  e-mail: kmp@lomza.bk.policja.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy
 • ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża
  tel.: (86) 216 28 97
  e-mail: bilo@praca.gov.pl
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
 • ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża
  tel.: (86) 218 34 45
  e-mail: sak@zdplomza.com
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży
 • ul. gen. Sikorskiego 48/94, 18-400 Łomża
  tel.: (86) 215 02 20
  e-mail: kmpsplo@straz.lomza.pl
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
 • ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża
  tel.: (86) 216 34 54
  e-mail: sekretariat@piw.lomza.pl
Skip to content