Close

Gmina Łoniów

powiat sandomierski

Wójt Gminy

Szymon Kołacz
 • (15) 866 91 03
 • loniow@loniow.pl

Urząd Gminy

 • (15) 866 91 03
 • loniow@loniow.pl
 • Łoniów 56
  27-670 Łoniów

Gmina Łoniów leży w powiecie sandomierskim, woj. świętokrzyskie, na pograniczu Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej i Kotliny Sandomierskiej, w dolinie Wisły.
Gmina Łoniów położona jest w południowo-wschodniej części powiatu sandomierskiego, nad lewym brzegiem Wisły. Leży we wschodniej części województwa świętokrzyskiego graniczącej z województwem podkarpackim. Wraz z gminami: Koprzywnica, Samborzec, Obrazów, Wilczyce, Dwikozy, Klimontów, Zawichost i Sandomierz tworzy powiat sandomierski.

406 podmiotów gospodarczych (REGON 2015 r.), z których przeważająca liczba znajduje się w sektorze budowlanym, na drugim miejscu – przemysłowym.

Powierzchnia
87 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
7 540
Liczba sołectw
30
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
3 597 PLN
Odsetek osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
18,7%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie


Łoniów 56, 27-670 Łoniów
tel.: (15) 866 91 25, wew. 27
e-mail: ops@loniow.pl
Kierownik: Renata Klocek

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowie
 • Łoniów 104, 27-670 Łoniów
  tel.: (15) 866 93 65
  e-mail: pzsloniow@loniow.pl
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gieraszowicach
 • Gieraszowice 67, 27–670 Łoniów
  tel./fax: (15) 866 93 60
  e-mail: szkola67gier@tlen.pl
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łążku
 • Łążek 58, 27–670 Łoniów
  tel./fax: (15) 821 82 03
  e-mail: lazek@autograf.pl
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sulisławicach im. Oddziału Partyzanckiego “Jędrusie”
 • Sulisławice 120, 27–670 Łoniów
  tel.: (15) 866 92 97
  fax: (15) 866 93 66
  e-mail: sekretariat@pzs-sulislawice.pl
Zespół Szkoły i Przedszkola w Świniarach Starych
 • Świniary Stare 131, 27–670 Łoniów
  tel./fax: (15) 866 91 40
  e-mail: pspswiniary@wp.pl
Gminny Ośrodek Zdrowia
 • Łoniów 56
  27-670 Łoniów
  tel.: (15) 866 99 68
Gminny Ośrodek Kultury
 • Łoniów 56
  27-670 Łoniów
  tel.: (15) 866 99 68
Posterunek Policji w Łoniowie
 • Łoniów 79
  27-670 Łoniów
  tel.: (15) 866 91 07
Stowarzyszenie Aktywnej Społeczności w Świniarach Starych
 • Świniary Stare 108a
  27-670 Łoniów
Środowiskowy Dom Samopomocy La Zebra
 • Krzcin 7, 27-660 Koprzywnica
  (15) 847 60 44, 660 273 566
  sds@fundacjalazebra.pl
Warsztat Terapii Zajęciowej
 • Śmiechowice 99, 27-650 Samborzec
  (15) 831 40 65
  warsztat.terapii@wp.pl
Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Trzebiesławicach
 • Trzebiesławice 58
  27-670 Łoniów
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Przewłoka
 • Przewłoka 4
  27-670 Łoniów
Stowarzyszenie „Muzyczne Regiony”
 • Wólka Gieraszowska 20
  27-670 Łoniów
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wnorów
 • Wnorów 48
  27-670 Łoniów
Spółdzielnia Socjalna „Od Nowa”
 • Łoniów 94
  27-670 Łoniów
Kółko Rolnicze w Sulisławicach
 • Sulisławice 66
  27-670 Łoniów
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
 • Łoniów 50
  27-670 Łoniów
Stowarzyszenie Miłośników Sanktuarium Maryjnego w Sulisławicach
 • Sulisławice 91
  27-670 Łoniów
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łoniów „Jedność”
 • Łoniów, 27-670 Łoniów
Spółdzielnia Kółek Rolniczych
 • Krowia Góra 75
  27-670 Łoniów
Kółko Rolnicze w Krowiej Górze
 • Krowa Góra 75
  27-670 Łoniów
Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Gieraszowskiej
 • Wólka Gieraszowska 57
  27-670 Łoniów
Ochotnicza Straż Pożarna w Otoce
 • Otoka 67
 • 27-670 Łoniów
Ochotnicza Straż Pożarna w Suliszowie
 • Suliszów 80
  27-670 Łoniów
Ochotnicza Straż Pożarna w Sulisławicach
 • Sulisławice 11
  27-670 Łoniów
Ochotnicza Straż Pożarna w Gieraszowicach
 • Gieraszowice 5
  27-670 Łoniów
Ochotnicza Straż Pożarna w Zawidzy
 • Zawidza 32
  27-670 Łoniów
Ochotnicza Straż Pożarna we Wnorowie
 • Wnorów 70
  27-670 Łoniów
Ochotnicza Straż Pożarna w Łoniowie
 • Łoniów 48
  27-670 Łoniów
Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej
 • Łoniów 56
  27-670 Łoniów
Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
 • Łoniów, 27-670 Łoniów
Kółko Rolnicze w Chodkowie
 • Chodków Nowy 25
  27-670 Łoniów

Powiat sandomierski

Starosta: Marcin Piwnik

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu


ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
tel.: (15) 832 32 43
e-mail: pcpr_sandomierz@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
  tel.: (15) 832 32 04
  e-mail: ppp1sandomierz@op.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu
 • ul. Słowackiego 17a, 27-600 Sandomierz
  tel.: (15) 832 05 93
  e-mail: sekretariat@ops.sandomierz.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy
 • ul. Katedralna 5, 27-600 Sandomierz
  tel.: (15) 832 03 95
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Integracja”
 • ul. Jakubowskiego 5, 27-600 Sandomierz
  tel.: (15) 832 05 67
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • ul. Frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz
  tel.: (15) 832 22 63
  e-mail: psse.sandomierz@pis.gov.p,
  psse.sandmierz@wsse-kielce.pl
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • ul. dr. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz
  tel.: (15) 833 06 53
Powiatowy Urząd Pracy
 • ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
  tel.: (15) 644 14 45
  e-mail: kisa@praca.gov.pl
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu
 • Samborzec 199, 27-650 Samborzec
  tel.: (15) 832 04 06
Skip to content