Close

Gmina Łopuszno

powiat kielecki

Wójt Gminy

Irena Marcisz
 • (41) 39 14 091, wew. 10
 • wojt@lopuszno.pl

Urząd Gminy

 • (41) 391 40 01
 • gmina@lopuszno.pl
 • ul. Konecka 12
  26-070 Łopuszno

Gmina Łopuszno położona jest w północno–zachodniej części województwa świętokrzyskiego.
Graniczy: od północy z gminą Radoszyce, od północnego wschodu z gminą Mniów, od zachodu z gminą Krasocin, od północnego zachodu z gminą Słupia Konecka, od południa z gminą Małogoszcz, od wschodu z gminami Piekoszów i Strawczyn.

657 podmiotów gospodarczych (REGON 31.12.2016), z których przeważająca liczba znajduje się w sektorze prywatnym.

Powierzchnia
176,8 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
8 989
Liczba sołectw
27
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
3 198 PLN
Odsetekosób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
13,6%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie


ul. Strażacka 12, 26-070 Łopuszno
tel.: (41) 39 14 282
e-mail: gopslopuszno@poczta.onet.pl
Kierownik: Mariusz Łuszczyński

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie
 • ul. Strażacka 5, 26-070 Łopuszno
  tel.: (41) 39 14 020
  fax: (41) 39 14 089
  e-mail: zs_lopuszno@o2.pl
  www.zslopuszno.pl
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach
 • Gnieździska 85, 26-070 Łopuszno
  tel.: (41) 39 16 026
  e-mail: zs.gniezdziska@neostrada.pl
Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie
 • Dobrzeszów 39, 26-070 Łopuszno
  tel.: (41) 30 38 747
Żłobek Gminny w Łopusznie
 • ul. Konecka 12a, 26-070 Łopuszno
  tel.: 601 229 463, 601 229 259
  e-mail: info@zlobek-lopuszno.pl
  www.zlobek-lopuszno.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
 • ul. Włoszczowska 2, 26-070 Łopuszno
  tel. (41) 39 14 138
  e-mail: bibl.lopuszno@wp.pl
SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia
 • ul. Strażacka 10, 26-070 Łopuszno
  tel.: (41) 39 14 027, (41) 39 14 140
Gminny Ośrodek Kultury
 • ul. Włoszczowska 3, 26-070 Łopuszno
  tel.: (41) 39 14 136
  e-mail: gok.lopuszno@wsw.pl
Komenda Miejska Policji w Kielcach
 • ul. Wesoła 43, 25-363 Kielce
  tel.: (41) 349 33 30
  fax: (41) 349 30 15
  email: kielce.kmp@ki.policja.gov.pl
Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie
 • ul. Włoszczowska 40, 26-070 Łopuszno
  tel./fax: (41) 39 14 010
  e-mail: gosw-lopuszno@wp.pl
  www.gosw-lopuszno.pl
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zryw” w Łopusznie
 • ul. Włoszczowska 40, 26-070 Łopuszno
Ochotnicza Straż Pożarna w Łopusznie
 • ul. Strażacka 4, 26-070 Łopuszno
  tel.: (41) 391 40 08
Ochotnicza Straż Pożarna w Lasocinie
 • Lasocin, 26-070 Łopuszno
Ochotnicza Straż Pożarna w Gnieździskach
 • Gnieździska 143, 26-070 Łopuszno
Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzeszowie
 • Dobrzeszów 60, 26-070 Łopuszno
Ochotnicza Straż Pożarna w Grabownicy
 • Grabownica, 26-070 Łopuszno
Ochotnicza Straż Pożarna w Sarbicach Pierwszych
 • Sarbice Pierwsze, 26-070 Łopuszno
Stowarzyszenie „Łopuszno Active Team”
 • ul. Przedborska 48, 26-070 Łopuszno
Stowarzyszenie „Ludowy Zespół Sportowy Lasocin”
 • Lasocin 84a, 26-070 Łopuszno
Fundacja „Przystań Społeczna”
 • Gnieździska 42, 26-070 Łopuszno
Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Łopuszańskiej
 • ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno
Stowarzyszenia Ochrony Zasobów Wodnych „Łabędź”
 • ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno
Stowarzyszenie „Nasze Czartoszowy”
 • Czartoszowy 61, 26-070 Łopuszno
„Eko Sukces” Spółdzielnia Socjalna w Łopusznie
 • ul. Włoszczowska 10, 26-070 Łopuszno
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Skała”
 • Lasocin 84a, 26-070 Łopuszno
Stowarzyszenie Przyjaciół, Miłośników Muzyki i Tańca Ludowego
 • Eustachów Duży 15, 26-070 Łopuszno
Stowarzyszenie Twórczość, Aktywność, Rozwój, Tradycja w Gminie Łopuszno „Start”
 • ul. Ludwików 1, 26-070 Łopuszno
Stowarzyszenie Wędkarskie „Złota Rybka”
 • Marianów 16, 26-070 Łopuszno
Stowarzyszenie „Edukacja Szkolna i Obywatelska”
 • Dobrzeszów 54, 26-070 Łopuszno
Stowarzyszenie „Geniusz”
 • Józefina 127, 26-070 Łopuszno
Stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna”
 • ul. Strażacka 4, 26-070 Łopuszno
Łopuszański Klub Sportowy
 • ul. Strażacka 5, 26-070 Łopuszno
Stowarzyszenie Chór Mieszany „Gloria”
 • ul. Strażacka 1, 26-070 Łopuszno
Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Gminy Łopuszno – Przyszłość
 • ul. Zakładowa 11a, 26-070 Łopuszno
Wiejskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo
 • Ruda Zajączkowska 83, 26-070 Łopuszno
Kółko Rolnicze w Gnieździskach
 • Gnieździska 82, 26-070, Łopuszno

Powiat kielecki

Starosta: Mirosław Gębski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach


ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
tel.: (41) 200 17 01
e-mail: sekretariat@pcprkielce.pl
Dyrektor: Anna Florczyk-Bielna

Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
 • ul. ul. Urzędnicza 16, 25-729 Kielce
  tel.: (41) 367 67 28
  e-mail: sekretariat@mzppp.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy typu A dla osób przewlekle psychicznie chorych
 • ul. Miodowa 7, 25-553 Kielce
  tel.: (41) 362 71 50
  e-mail: sds.miodowa@mopr.kielce.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • ul. Okrzei 8, 25-525 Kielce
  tel.: (41) 368 17 50
  e-mail: sds.okrzei@mopr.kielce.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • ul. Kołłątaja 4, 25-715 Kielce
  tel.: (41) 345 84 65
  e-mail: sds.kollataja@mopr.kielce.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • ul. Orzeszkowej 53, 25-435 Kielce
  tel.: (41) 314 49 76
  e-mail: sds.orzeszkowa@mopr.kielce.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy Typu C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (np. ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera)
 • ul. Krzemionkowa 1, 25-750 Kielce
  tel.: (41) 345 07 65,
  kom.: 604 423 589
  e-mail: krzemionkowa@mopr.kielce.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy
 • ul. Mielczarskiego 45, 25-709 Kielce
  tel.: (41) 240 67 79
  kom.: 577 404 304
  e-mail: sds@nadziejarodzinie.org.pl
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej
 • ul. Kryształowa 6, 25-751 Kielce
  tel.: (41) 345 24 62
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 • ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce,
  tel.: (41) 331 25 24, (41) 362 68 82,
  (41) 362 68 88, (41) 362 68 96,
  e-mail: mopr@mopr.kielce.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
 • ul. Skibińskiego 4, 25-819 Kielce
  tel.: (41) 345 46 22
  e-mail: psse.kielce@pis.gov.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach
 • ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce
  tel.: (41) 349 35 29
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
  (41) 367 42 08
  e-mail: scoinfo@onkol.kielce.pl
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Sp. z o.o.
 • ul. Sobieskiego 27, 25-124 Kielce
  tel.: (41) 348 36 63
Powiatowy Urząd Pracy
 • ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce
  tel.: (41) 367 11 00
  e-mail: kiki@praca.gov.pl
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych
 • ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
  tel.: (41) 200 17 48
  e-mail: pzd@pzdkielce.pl
Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych sp. z o.o.
 • ul. Sandomierska 249, 25-330 Kielce
  tel.: (41) 333 50 61 (62, 63, 64)
  e-mail: sekretariat@zielen.kielce.pl
Skip to content