Close

Gmina Małkinia Górna

Powiat ostrowski

Wójt Gminy

Bożena Kordek

Urząd Gminy

 • 29 644 80 00, 29 745 51 18
 • poczta@malkiniagorna.pl
 • ul. Przedszkolna 1
  07-320 Małkinia Górna

 • Gmina Małkinia Górna położona jest w południowej części powiatu ostrowskiego
 • Graniczy: od północy z gminą Ostrów Mazowiecka i miastem Ostrów Mazowiecka, od południa z powiatami węgrowskim i sokołowskim, od zachodu z gminą Brok, od północnego wschodu z gminą Zaręby Kościelne.
 • Przez teren gminy przebiega droga krajowa Nr 8 Granica Państwa (PL-CZ) > Kudowa Zdrój – Kłodzko – Wrocław – Wieluń – Bełchatów – Warszawa – Białystok – Suwałki – Budzisko > Granica Państwa (PL-LT).
 • Centrum administracyjno-usługowy gminy: miejscowość Małkinia Górna
 • składa się z 35 miejscowości w 29 sołectwach
 • W gminie Małkinia Górna w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 873 podmioty gospodarki narodowej, z czego 726 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
 • Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Małkinia Górna najwięcej (33) jest stanowiących spółki cywilne. Pod kątem liczby zatrudnionych pracowników: najwięcej (846) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0-9 pracowników.
 • 3,4% (30) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo – 30,1% (263) podmiotów, a 66,4% (580) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Małkinia Górna najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.0%) oraz Budownictwo (20.7%).
Powierzchnia
134 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
11 740
Liczba sołectw
29
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
3 985PLN
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
414

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej


ul. Biegańskiego 3, 07-320 Małkinia Górna
tel.:  29 745 56 91, 29 644 86 77, fax.: 29 745 56 91
e-mail: ops@malkiniagorna.pl
Kierownik: Katarzyna Sobieska

Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 2, 07-320 Małkinia Górna
tel. 29 644 87 92, 29 644 87 93
e-mail: przedszkole@malkiniagorna.pl
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej
ul. Ostrowska 58, 07-320 Małkinia Górnatel.  29 74 55 034 lub 29 74 55 608e-mail: sp1_malkinia@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina ul. Ostrowska 58, 07-320 Małkinia Górna
tel.  29 74 55 034 lub 29 74 55 608
e-mail: sp1_malkinia@wp.pl
Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie
Glina 83, 07-320 Małkinia Górna
tel.  29 644 98 64
e-mail: spglina@wp.pl
Szkoła Podstawowa
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie
Prymasa Tysiąclecia 49, 07-319 Małkinia Górna
tel. 29 644 92 89
e-mail: a.koros@interia.pl
Szkoła Podstawowa w Orle Orło, 11, 07-320 Małkinia Górna
tel. 29 644 71 42
e-mail: sporlo@malkiniagorna.pl
Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Prostyni
Prostyń 60, 07-319 Małkinia Górna
tel. 29 644 92 00
e-mail: sp_prostyn@poczta.onet.pl
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
“PRO-DENTUS” s.c.
Biegańskiego 3, 07-320 Małkinia Górna
tel. 29 74 55 653
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MAK-MED
Biegańskiego 3, 07-320 Małkinia Górna
tel. 29 745 56 52
e-mail: lekmak@poczta.onet.pl
Gminna Biblioteka Publiczna Biegańskiego 3 ,  07-320  Małkinia Górna
tel./fax  (29 )  745 55 79e-mail: gbpmalkinia@wp.pl
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej Przedszkolna 3, 07-320 Małkinia Górna
tel. 29 745 50 62
e-mail: gokmalkinia@wp.pl
Komisariat Policji w Małkini Górnej ul. Nurska 39, 07-320 Małkinia Górna
tel.: 29 746 93 20
Dzielnicowy gminy Małkinia Górna tel. 29 746 93 20, 506 891 230
dzielnicowy.malkiniagorna1@ra.policja.gov.plov.pl
Stowarzyszenie
„STARA MAŁKINIA”
ul. 1maja 17A, 07-320 Małkinia Górna
e-mail: staramalkinia@interia.pl
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oddział rejonowy Małkinia Górna Biegańskiego 3/9, 07-320 Małkinia Górna
www.pzeriimalkinia.pl
biuro@pzeriimalkinia.pl
Stowarzyszenie „Małkiński krąg” Biegańskiego 3/9,  07-320 Małkinia Górna
magrzykhanna@wp.pl
www.malkinskikrag.pl
Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa „STAJNIA” 11 listopada 1, 07-320 Małkinia Górna
www.gmstajnia-malkinia.pl
e-mail: gmstajnia@wp.pl
Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA” e-mail: zbigniew.b@op.pl,
www.uks2.malkinia.com
Małkiński Klub Sportowy e-mail: mksmalkinia1938@wp.pl
www.mksmalinia.futbolowo.pl
Ochotnicza Straż Pożarna w Treblince Treblinka 62, 07-319 Prostyń
Paweł Złotkowski
tel. 606 641 976
Ochotnicza Straż Pożarna w Glinie Glina, 07-320 Małkinia Górna
Żach Andrzej
tel.513 622 826
Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej Ostrowska 9, 07-320 Małkinia Górna
tel. 29 74 55 555
e-mail: osp@malkiniagorna.pl
www.straz.malkiniagorna.pl
Ochotnicza Straż Pożarna w Zawistach Podleśnych Zawisty Podleśne, 07-320 Małkinia Górna
Wiesław Cymbalak
tel. 607 935 596
e-mail: osp.zawistypodleśne@wp.pl
Ochotnicza Straż Pożarna w Kańkowie Kańkowo, 07-320 Małkinia Górna
Andrzej Polak
tel. 604 091 406
Ochotnicza Straż Pożarna w Grądach Grądy, 07-319 Prostyń
Łukasz Maliszewski
tel. 886 316 087
Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne „Jeżynka” w Małkini Górnej Kościelna 40, 07-320 Małkinia Górna
tel. 664 907 874, 732 652 903e-mail: maluch.malkinia@wp.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Małkini Górnej Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna
tel. 29 644 86 62,tel. alarmowy: 660 404 873e-mail: sekretariat@zgkim.pl

Powiat ostrowski

Starosta: Zbigniew Chrupek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej


ul. Widnichowska 20, 07-300 Ostrów Mazowiecka
tel./fax. 29 645 53 98, 29 645 53 99
www.pcprostrowmaz.pl
e-mail: pcpr@powiatostrowmaz.pl
Dyrektor: Renata Gałek

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowi Mazowieckiej Rubinkowskiego 15, 07-300 Ostrów Mazowiecka
tel./fax. (29) 745 34 76www.pppostrowmaz.ple-mail: pppom@op.pl
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Duboisa 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Centrala Szpitala: tel. (29) 746 37 11 do 19,
Sekretariat dyrekcji:
tel. (29) 746 37 04, fax. (29) 746 37 06
www.szpitalostrowmaz.pl
e-mail: spzzozom@wp.pl
e-mail: sekretariat@szpitalostrowmaz.pl

Powiatowy Zespół ds. Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej 3 Maja 51, 07-300 Ostrów Mazowiecka
tel./fax. (29) 645 71 33
e-mail: pzojo@wp.pl
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej Płk. Karola Piłata 12, 07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. (29) 746 92 00 lub (29) 746 92 10,
fax (29) 746 92 49
e-mail: kppostrowmaz@ra.policja.gov.pl
e-mail: bip.kppostrowmaz@ra.policja.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 55, 07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. (29) 74 533 93, tel./fax. (29) 74 521 52
www.ostrowmazowiecka.praca.gov.pl
e-mail: pupom@post.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej ul. 11-go Listopada 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. (29) 746 32 10, fax (29)746 32 02
e-mail: ostrowmaz@mazowsze.straz.pl
Skip to content