Close

Gmina Mirzec

powiat starachowicki

Wójt Gminy

Mirosław Seweryn
 • (41) 27 67 171
 • ug_mirzec@poczta.onet.pl

Urząd Gminy

 • (41) 27 13 033
 • ug_mirzec@poczta.onet.pl
 • Mirzec Stary 9
  27-220 Mirzec

Gmina Mirzec położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego, pomiędzy Skarżyskiem-Kamienną a Starachowicami.
Gmina Mirzec od strony północnej i wschodniej graniczy z województwem mazowieckim i jego powiatami: szydłowieckim i radomskim. Sąsiaduje z następującymi gminami: Mirów, Wierzbica i Iłża (woj. mazowieckie), Skarżysko Kościelne, Brody, miastem Starachowice oraz miastem i gminą Wąchock (woj. świętokrzyskie)

505 podmiotów gospodarczych (REGON 31.12.2016), z których przeważająca ilość znajduje się w sektorze prywatnym

Powierzchnia
111 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
8 333
Liczba sołectw
10
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
3 002 PLN
Odsetek osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
9,1%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu


Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec
tel.: (41) 27 13 010
e-mail: gopsmirzec@o2.pl
Kierownik: Grażyna Potrzeszcz

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu
 • Mirzec Stary 10, 27-220 Mirzec
  tel.: (41) 271 30 60
  e-mail: spmirzec@poczta.onet.pl
  www.spmirzec.edupage.pl
Gimnazjum w Mircu
 • Mirzec Stary 10, 27-220 Mirzec
  tel.: (41) 271 30 15
Szkoła Podstawowa Gadka
 • Gadka 100, 27-220 Mirzec
  tel.: (41) 271 30 82
Szkoła Podstawowa w Jagodnem
 • Jagodne 102, 27-220 Mirzec
  tel.: (41) 271 41 26
Szkoła Podstawowa w Małyszynie
 • Małyszyn Górny 71, 27-220 Mirzec
  tel.: (41) 271 31 21
Szkoła Podstawowa w Osinach
 • Osiny 101, 27-220 Mirzec
  tel.: (41) 271 30 69
Szkoła Podstawowa w Trębowcu
 • Trębowiec Duży 54, 27-220 Mirzec
  tel.: (41) 271 38 55
Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym
 • Tychów Nowy 87, 27-220 Mirzec
  tel.: (41) 271 31 35
Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym
 • Tychów Stary 69, 27-220 Mirzec
  tel.: (41) 271 30 22
Przedszkole w Mircu
 • Mirzec Majorat 12, 27-220 Mirzec
  tel.: (41) 271 30 80
Przedszkole w Jagodnem
 • Jagodne 138, 27-220 Mirzec
  tel.: (41) 271 40 92
SP ZOZ Ośrodek Zdrowia w Mircu
 • Mirzec Stary 14, 27-220 Mirzec
Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
 • Mirzec Majorat 12, 27–220 Mirzec
  tel.: (41) 27 13 586
  e-mail: gdki.mirzec@interia.pl
Centrum Twórczości Ludowej w Osinach
 • Osiny, 27-220 Mirzec
  tel.: (41) 252 70 90
Posterunek Policji w Mircu
 • Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec
  tel.: (41) 266 54 17
  mirzec@ki.policja.gov.pl
Ochotnicza Straż Pożarna w Mircu
 • MirzMirzec Majorat 1, 27-220 Mirzec
Osińskie Stowarzyszenie Pasjonatów Rękodzieła „Kuźnia Arcydzieł”
 • Osiny 101, 27-220 Mirzec
Stowarzyszenie „Twoja Szansa”
 • Mirzec Stary 36, 27-0220 Mirzec
Stowarzyszenie „Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej”
 • Mirzec Majorat 12, 27-220 Mirzec
Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Świętego Leonarda w Mircu
 • Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”
 • Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec
Kółko Rolnicze w Tychowie
 • Tychów Nowy, 27-220 Mirzec
Spółdzielnia Socjalna „Moto–Piask”
 • Mirzec Ogrody 11, 27-220 Mirzec
Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Mirzec”
 • Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

Powiat starachowicki

Starosta: Piotr Babicki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach


ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice
tel.: (41) 274 88 06
e-mail: sekretariat@pcpr.starachowice.pl
Dyrektor: Wiesław Daczkowski

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Starachowicach
 • ul. Radomska 72, 27-200 Starachowice
  tel.: (41) 274 73 85
  e-mail: poradnia_st@wp.pl
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Starachowicach
 • ul. Batalionów Chłopskich 29
  27-200 Starachowice
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • ul. Złota 6, 27-200 Starachowice
  tel.: (41) 274 62 67, (41) 275 45 86,
  (41) 274 55 93
  e-mail: psse.starachowice@pis.gov.pl
Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
 • ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice
  tel.: (41) 274 61 58
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adolfa Dygasińskiego
 • ul. Kochanowskiego 5, 27-200 Starachowice
  tel.: (41) 274 76 06
Młodzieżowy Dom Kultury w Starachowicach
 • ul. Gliniana 10a, 27-200 Starachowice
  tel.: (41) 274 31 32
  e-mail: mdkstarachowice18@wp.pl
Spółdzielczy Dom Kultury “Wanacja” w Starachowicach
 • ul. Pastwiska 1, 27-200 Starachowice
  tel.: (41) 273 01 88
  e-mail: info@wanacja.pl
Starachowickie Centrum Kultury
 • ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice
  tel.: (41) 274 65 25
  fax: +48 41 274 61 10; starsck@poczta.onet.pl
Spółdzielczy Dom Kultury Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • ul. Wojska Polskiego 9, 27-200 Starachowice
  tel.: (41) 275 63 48
Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach
 • ul. Armii Krajowej 27, 27-200 Starachowice
  tel.: (41) 276 02 06
Komisariat Policji w Brodach
 • ul. Starachowicka 14, 27-230 Brody
  tel.: (41) 276 02 46
  e-mail: brody@ki.policja.gov.pl
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Starachowicach
 • ul. Leśna 1, 27-204 Starachowice
  kom.: 664 420 510
Stowarzyszenie Promocji Talentów przy MDK w Starachowicach
 • ul. Gliniana 10a, 27-200 Starachowice
  tel.: (41) 274 31 32
  e-mail: mdkstarachowice18@wp.pl
Fundacja Kultury Regionalnej „Radostowa”
 • ul. Na Szlakowisku 9/100a, 27-200 Starachowice
  tel.: (41) 241 11 97
  e-mail: radostowa@poczta.fm
Stowarzyszenie JES – Jakość Energia Starachowice
 • ul. gen. Hauke-Bosaka 2/76,
  27-200 Starachowice
  kom.: 793 942 004
  e-mail: stowarzyszenie.jes@gmail.com
Stowarzyszenie Klub Seniora „Złota Majówka”
 • ul. Złota 1, 27-200 Starachowice
  kom.: 660 549 786
  e-mail: lidia_niewczas@wp.pl
Stowarzyszenie Promocji Tańca i Muzyki „MiM”
 • ul. Partyzantów 1A (pok. 17),
  27-200 Starachowice
  kom.: 606 687 918
  e-mail: dziamka@kki.pl
Stowarzyszenie Przyjaciół Big-Bandu „Juniors Band – Starachowice”
 • ul. Leśna 2, 27-200 Starachowice
  tel.: (41) 274 17 37
  e-mail: jazzborek@poczta.fm
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca i Inscenizacji „Plejada”
 • ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice
  tel.: (41) 274 65 25
  e-mail: starsck@poczta.onet.pl
Towarzystwo Przyjaciół Starachowic
 • ul. Radomska 21 (pok. 212),
  27-200 Starachowice
  kom.: 668 040 298
  e-mail: a.brzezinski@vp.pl
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice
 • ul. Harcerska 4, 27-200 Starachowice
  tel.: (41) 274 75 23
  e-mail: starachowice@zhp.pl
111 Artystyczna Drużyna Harcerska ZHP w Starachowicach
 • Harcówka w I LO w Starachowicach
  kom.: 694 097 880
  e-mail: mateusz.szwed@zhp.net.pl
Powiatowy Urząd Pracy
 • ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice
  e-mail: kist@praca.gov.pl
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych
 • ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice
  tel.: (41) 273 02 20
  e-mail: sekretariat@zdp-starachowice.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach
 • al. Armii Krajowej 29, 27-200 Starachowice
  tel.: (41) 274 53 89, wew. 1240
  e-mail: organizacyjna@straz.starachowice.pl
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach
 • ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice
  tel.: (41) 274 71 13
Skip to content