Close

Gmina Narewka

powiat hajnowski

Wójt Gminy

Jarosław Gołubowski
 • (85) 682 98 86
 • sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

Urząd Gminy

 • (85) 682 98 80
 • sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl
 • ul. Białowieska 1
  17-220 Narewka

Gmina Narewka położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego. W północnej części gminy znajduje się zbiornik wodny Siemianówka, o powierzchni 3250 ha, który jest zaliczany do jednego z największych akwenów w kraju.

Przyszłość gminy należy wiązać z rozwojem turystyki i agroturystyki oraz rolnictwa ekologicznego. Gmina posiada dobrze rozwiniętą bazę noclegową i gastronomiczną. Większość podmiotów gospodarczych zajmuje się handlem i usługami.

Powierzchnia
339,5 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
3 803
Liczba sołectw
23
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
5 035,44 PLN
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
151

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narewce


ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka
tel.: (85) 730 94 63
e-mail: gops_narewka@o2.pl
Kierownik: Elżbieta Potoniec

Szkoła Podstawowa w Narewce
 • ul. Nowa 4, 17-220 Narewka
  tel.: (85) 68 58 087
  e-mail: zs.narewka@interia.pl
 Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce
 • ul. Nowa 3a, 17-220 Narewka
  tel.: (85) 68 58 034
Gminny Ośrodek Zdrowia w Narewce
 • ul. Kolejowa 1, 17-220 Narewka
  tel.: (85) 685 80 10
Gminny Ośrodek Kultury w Narewce
 • ul. Nowa 3A, 17-220 Narewka
  tel.: (85) 68 58 034
  e-mail: gok@ug.narewka.wrotapodlasia.pl
Posterunek Policji w Narewce
 • ul. Białowieska 3, 17-220 Narewka
  tel.: (85) 670 41 18
Dzielnicowy gminy w Narewce
 • tel. 885 997 293
  e-mail: dzielnicowy.narewka1@bk.policja.gov.pl
Klub Sportowy LZS Narewka
 • ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka
  tel.: (85) 682 98 80
  e-mail: gmina@narewka.pl
Ochotnicza Straż Pożarna w Narewce
 • ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka
Ochotnicza Straż Pożarna w Siemianówce
 • ul. Szkolna 40, 17-220 Narewka
Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Lewkowie
 • Stare Lewkowo 64, 17-220 Narewka
Ochotnicza Straż Pożarna w Olchówce
 • Olchówka, 17-220 Narewka
Stowarzyszenie Na Rzecz Dialogu „Tropinka”
 • Świnoroje 7, 17-220 Narewka
  tel.: 606 995 556
  e-mail: tropinka@tropinka.org
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Narewkowskiej
 • ul. Nowa 3A, 17-220 Narewka
  tel.: (85) 68 58 034
  e-mail: gmina@narewka.pl, zolga@interia.pl
Agroturystyczne Stowarzyszenie Puszcza Białowieska w Narewce
 • ul. Mickiewicza 50, 17-220 Narewka
  tel. (85) 685 80 45
  e-mail: agro@agrokwatera.eu
Stowarzyszenie “Storczyk”
 • Świetlica Wiejska
  Michnówka 22c, 17-220 Narewka
  tel. (85) 685 60 74
  e-mail: elzbieta.kuncewicz@vp.pl

Powiat hajnowski

Starosta: Andrzej Skiepko

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce


ul. Piłsudskiego 10a, 17-200 Hajnówka
tel.: (85) 682 36 42
e-mail: pcpr@powiat.hajnowka.pl
Dyrektor: Paweł Szymaniuk

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • ul. Piłsudskiego 10, 17-200 Hajnówka
  tel.: (85) 682 23 05
  e-mail: poradnia@poradnia.hekko.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 • ul. 3 Maja 27, 17-200 Hajnówka
  tel.: (85) 679 69 60
  e-mail: sekretariat@sosw.hajnowka.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy
 • ul. Ptaszyńskiego 14, 17-200 Hajnówka
  tel.: (85) 683 32 12
  e-mail: sekretariat@sdshajnowka.com
Dom Dziecka w Białowieży
 • ul. Parkowa 2, 17-230 Białowieża
  tel.: (85) 681 24 03
  e-mail: domdziecka_bialowieza@wp.pl
Dom Pomocy Społecznej w Białowieży
 • ul. Centura 2, 17-230 Białowieża
  tel. (85) 681 24 24
  e-mail: dpsbial@poczta.internetdsl.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce
 • ul. Piłsudskiego 10, 17-200 Hajnówka
  tel.: (85) 682 28 09
  e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • ul. Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka
  tel.: (85) 682 92 02
  e-mail: spzoz@hajnowka.pl
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce
 • ul. 3 Maja 45, 17-200 Hajnówka
  tel.: (85) 682 29 69
  e-mail: mbphajnowka@poczta.onet
Hajnowski Dom Kultury
 • ul. Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka
  tel.: (85) 682 32 03
  e-mail: hdk@hdk.hajnowka.pl
Komenda Powiatowa Policji
 • ul. Armii Krajowej 1, 17-200 Hajnówka
  tel.: (85) 831 04 17
  e-mail: kpp@hajnowka.bk.policja.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce
 • ul. Piłsudskiego 10, 17-200 Hajnówka
  tel.: (85) 682 96 10
  e-mail: biha@praca.gov.pl
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych
 • ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka
  tel.: (85) 683 20 01
  e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
 • ul. 11-go Listopada 4, 17-200 Hajnówka
  tel.: (85) 682 95 80
  e-mail: kppspha@straz.bialystok.pl
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce
 • ul. 11 Listopada 22, 17-200 Hajnówka
  tel.: (85) 682 25 96
  e-mail: hajnowka.piw@wetgiw.gov.pl
Skip to content