Close

Gmina Nowinka

powiat augustowski

Wójt Gminy

Teresa Strękowska
 • (87) 641 95 20
 • dorota.winiewicz@gminanowinka.pl

Urząd Gminy

 • (87) 641-95-20, (87) 643-80-30
 • ugnowinka@poczta.onet.pl
 • Nowinka 33, 16-304 Nowinka

Gmina Nowinka położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w sąsiedztwie granicy wschodniej, w pobliżu przejścia granicznego Budzisko i Ogrodniki.
Wieś oddalona jest o ok. 10 km od Augustowa i o ok. 16 km od Suwałk.
Przez gminę przebiega ważny szlak komunikacyjny – droga krajowa nr 8 – która jest częścią tworzonej trasy Via Baltica, łączącej skandynawskie kraje nadbałtyckie z południem i zachodem Europy.

Gmina ma charakter turystyczno-rolniczy. Lasy i jeziora stanowią 60% jej powierzchni

Powierzchnia
204 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
2 934
Liczba sołectw
26
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
2 988,29 PLN
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
107

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince


Nowinka 33, 16-304 Nowinka
tel.: (87) 643 80 31
e-mail: gops@gminanowinka.pl
Kierownik: Ewa Miezio

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Nowince
 • Nowinka 14, 16-304 Nowinka
  tel.: (87) 641 95 96
  e-mail: nowinka.szkola@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa im. gen. pilota Witolda Urbanowicza w Olszance
 • Olszanka 54, 16-304 Nowinka
  tel.: (87) 641 95 26, kom. 534 700 803
  e-mail: sp.olszanka@onet.pl
Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Chmielewskiego w Monkiniach
 • Monkinie 28, 16-304 Nowinka
  tel.: (87) 641 00 05
  e-mail: spmonkinie@op.pl
 Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka
 • Nowinka 26A, 16-304 Nowinka
  tel.(87) 641 96 75
  e-mail: biblioteka-nowinka@o2.pl
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Nowince
 • Nowinka 54, Nowinka 16-304
  tel.: (87) 641 95 35
Gminny Ośrodek Kultury w Nowince
 • Nowinka 27, 16-304 Nowinka
  tel.: (87) 641 95 45
  e-mail: goknowinka@wp.pl
Komisariat Policji w Nowince
 • Nowinka 27, 16-304 Nowinka
  tel.: (87) 641 95 07
Dzielnicowy gminy Nowinka
 • tel. (87) 564 10 27
  kom.: 885 997 264
  dzielnicowy.augustow6@bk.policja.gov.pl
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowince
 • Nowinka 27, 16-304 Nowinka
Ochotnicza Straż Pożarna w Bryzglu
 • Bryzgiel 17, 16-305 Monkinie
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społeczności Wiejskiej “Wspólnota Puszczy”
 • Nowinka 26A, 16-304 Nowinka
  tel.: 696 014 245
  e-mail: biuro@nowinka.org.pl
Stowarzyszenie Cudleśni
 • Tobołowo 1E, 16-304 Nowinka
Fundacja Misja Nowinka
 • Danowskie 3c, 16-304 Danowskie

Powiat augustowski

Starosta: Jarosław Szlaszyński

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie/h3>


ul. Młyńska 52, 16–300 Augustów
tel.: (87) 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl
Dyrektor: Zdzisław Wasilewski

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • ul. Młyńska 52, 16–300 Augustów
  tel.: (87) 643 36 21
  e-mail: ppp-p_augustow@wp.pl
Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • ul. Brzostowskiego 10, 16-300 Augustów
  tel.: (87) 643 32 80
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów
  tel.: (87) 644 42 84
  e-mail: spzoz6@wp.pl
Augustowskie Centrum Edukacyjne
 • Al. Wyszyńskiego 3, 16-300 Augustów
  tel.: (87) 643 28 61
  e-mail: ace@acedu.pltel
Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie
 • ul. Hoża 7, 16-300 Augustów
  tel.: (87) 643 39 22
  e-mail: mbp@biblioteka.augustow.pl
Zespół Szkół Specjalnych
 • Al. Wyszyńskiego 3b, 16-300 Augustów
  tel.: (87) 644 76 82
  e-mail: zss@post.pl
Miejski Dom Kultury w Augustowie
 • Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów
  tel.: (87) 643 36 59
  e-mail: apk.mdk.augustow@poczta.fm
Komenda Powiatowa Policji
 • ul. Brzostowskiego 6, 16-300 Augustów
  tel.: (87) 564 10 98
  e-mail: kpp@augustow.bk.policja.gov.pl
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych WTZ w Augustowie
 • ul. Portowa 12, 16-300 Augustów
  tel.: (87) 643 55 09
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie
 • ul. Wojska Polskiego 1, 16-300 Augustów
  tel.: (87) 644 54 30
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • ul. 29 Listopada 9, 16-300 Augustów
  tel.: (87) 643 40 91
Powiatowy Urząd Pracy
 • ul. Mickiewicza 2, 16-300 Augustów
  tel.: (87) 644 49 00
  e-mail: sekretariat@pup.augustow.pl
Powiatowy Zarząd Dróg
 • ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów
  tel.: (87) 643 54 54
  e-mail: pzd@post.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
 • ul. Brzostowskiego 2, 16-300 Augustów
  tel.: (87) 643 81 10
  e-mail: kppspau@straz.bialystok.pl
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Augustowie
 • ul. Brzostowskiego 10, 16-300 Augustów
  tel.: (87) 643 22 86
  e-mail: augustow.piw@wetgiw.gov.pl
Skip to content