Close

Gmina Ostrów

powiat ropczycko-sędziszowski

Wójt Gminy

Grzegorz Ożóg
 • (17) 744 93 00, (17) 744 93 01
 • info@ostrow.gmina.pl

Urząd Gminy

 • (17) 744 93 00, (17) 744 93 01
 • info@ostrow.gmina.pl
 • 39-103 Ostrów 225

Ostrów (do 1954 gmina Borek Wielki) – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie ropczycko-sędziszowskim.

Powierzchnia
96,19 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
7 344
Liczba sołectw
9
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
9230 PLN
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
319

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie


39-103 Ostrów 225
tel.: (17) 22 35 768
e-mail: gops@ostrow.gmina.pl
Kierownik: Barbara Borowiec

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowie
 • 39-103 Ostrów 215
  tel. (17) 745 10 30
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Macha w Kamionce
 • 39-122 Kamionka 206
  tel. (17)  22 33 116
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Działaczy Ruchu Chłopskiego w Kozodrzy
 • Kozodrza 105
  39-103 Ostrów
  tel. (17) 745 13 61
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece
 • 39-104 Ocieka 352
  tel. (17) 22 35 736
Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie
 • Skrzyszów 98
  39-103 Ostrów
  tel. (17) 745 17 18
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej
 • Wola Ociecka 114
  39-104 Ocieka
  tel. (17) 22 30 649
Publiczne Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy
 • Kozodrza 174
  39-103 Ostrów
  tel. (17) 745 13 30
Publiczne Przedszkole w Skrzyszowie
 • Skrzyszów 98
  39-103 Ostrów
  tel. (17) 745 17 13
NZOZ Dziuban Franciszek lek. med., Tomasz Ślęzak lek. med. Ośrodek Zdrowia w Ostrowie
 • 39-103 Ostrów 121
  tel. (17) 22 35 769
NZOZ Dziuban Franciszek lek. med., Ślęzak Tomasz lek. med. Ośrodek Zdrowia w Ociece
 • 39-104 Ocieka 343
  tel. (17) 22 35 735
NZOZ Dziuban Franciszek lek. med., Ślęzak Tomasz lek. med. Ośrodek Zdrowia w Kamionce
 • 39-122 Kamionka
  tel. (17) 22 33 129
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce
 • 39-122 Kamionka 69
  tel. (17) 22 33 134
Biblioteka Publiczna w Ostrowie
 • 39-103 Ostrów
  tel. (17) 745 10 13
Biblioteka Publiczna w Ostrowie filia w Ociece
 • 39-104 Ocieka 343
  tel. (17) 22 35 743
Publiczna Biblioteka w Ostrowie filia w Kamionce
 • 39-122 Kamionka 69
  tel. (17) 22 33 099
Publiczna Biblioteka w Ostrowie filia w Skrzyszowie
 • Skrzyszów
  39-103 Ostrów
  tel. (17) 745 16 05
Gminne Centrum Informacji w Skrzyszowie
 • Skrzyszów
  39-103 Ostrów
  tel. (17) 745 17 17
CARITAS Parafii Ostrów
 • 39-103 Ostrów 95
  tel. (17) 745 10 47
Akcja Katolicka przy Parafii Ostrów
 • 39-103 Ostrów 95
  tel. (17) 745 10 47
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Ostrowianki”
 • 39-103 Ostrów 35A
Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet ze Skrzyszowa
 • Skrzyszów 190
  39-103 Ostrów
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Ludowej w Gminie Ostrów
 • 39-103 Ostrów 60
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Borkowianki”
 • Borek Mały 41
  39-120 Sędziszów Młp.
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Zdżary”
 • Zdżary 59
  39-104 Ocieka
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bliźnieńskiej
 • Blizna 6
  39-104 Ocieka
Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Nasza Kamionka”
 • 39-122 Kamionka 206

Powiat ropczycko-sędziszowski

Starosta: Witold Darłak

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach


ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce
tel.: (17) 222 75 76
e-mail: pcprropczyce@pcpr-ropczyce.pl
Dyrektor: Zofia Mudryk

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej przy PCPR w Ropczycach
 • ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 22 28 913
  e-mail: jidzior@pcpr-ropczyce.pl
Zespół ds. pomocy instytucjonalnej i osób niepełnosprawnych przy PCPR w Ropczycach
 • ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 86 52 540
  e-mail: mkwietniewska@pcpr-ropczyce.pl
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ropczycach
 • ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 22 12 566
  e-mail: poik@pcpr-ropczyce.pl
Placówka wsparcia dziennego Nasza Baza
 • ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 86 52 545
  e-mail: arudny@pcpr-ropczyce.pl
Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Lubzinie
 • Lubzina 47, 39-102 Lubzina
  tel.: (17) 22 12 123, (17) 22 12 385
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Rudzie
 • Ruda 102, 39-122 Kamionka
  tel.: (17) 22 33 151, (17) 22 33 113,
  (17) 22 33 022
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ropczycach
 • ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 221 84 57
  e-mail: pppropczyce@wp.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach
 • ul. Wyszyńskiego 14, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 22 18 382
  e-mail: soswropczyce@poczta.onet.pl
Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych w Ropczycach przy PCPR w Ropczycach
 • ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 22 28 957
  e-mail: ddarlak@pcpr-ropczyce.pl
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ropczycach
 • ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 22 28 968
  e-mail: pzoon@pcpr-ropczyce.pl
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
 • ul. Kard. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 22 18 616, (17) 22 18 312
  e-mail: zozropczyce@pro.onet.pl
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach – Szpital Powiatowy im. Ojca PIO w Sędziszowie Młp.
 • ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Młp.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
 • ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Młp.
  tel.: (17) 222 08 54
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ropczycach
 • ul. Mickiewicza 57, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 221 83 21
  e-mail: psse.ropczyce@pis.gov.pl
Centrum Kultury w Ropczycach
 • ul. Bursztyna 1, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 221 82 28
  e-mail: ck@ropczyce.info.pl
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach
 • ul. Grunwaldzka 19, 39-100 Ropczyce
  tel. (17) 22 18 367
  e-mail: info@bpropczyce.eu
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Sędziszowie Młp.
 • ul. Fabryczna 4, 39-120 Sędziszów Młp.
  tel. (17) 221 81 20
Zespół Szkół im. ks. dr Jana Zwierza w Ropczycach
 • ul. Mickiewicza 14, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 22 18 270
  e-mail: zsropczyce@pro.onet.pl
Zespół Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach
 • ul. Mickiewicza 13, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 22 18 571
  e-mail: rolbit@poczta.onet.pl
Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Ropczycach
 • ul.. Mickiewicza 12,39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 22 28 270
  e-mail: lorop2@wp.pl
Liceum Ogólnokształcące im. ks. P. Skargi w Sędziszowie Młp.
 • ul. Fabryczna 5, 30-120 Sędziszów Młp.
  tel.: (17) 22 16 112
  e-mail: losedziszow@pro.onet.pl
Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.
 • ul. Wyspiańskiego 2, 39-120 Sędziszów Młp.
  tel.: (17) 22 16 174
  e-mail: zszadmin@pro.onet.pl
Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach
 • ul. Konopnickiej 2, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 22 27 128
  e-mail: ckpropczyce@wp.pl
Międzyszkolna Bursa w Ropczycach
 • ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 222 07 11
  e-mail: bursa@spropczyce.pl
Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach
 • ul. Piłsudskiego 22, 39-100 Ropczyce
  Oficer Dyżurny – tel.: (17) 221 03 10
  e-mail: ropczyce@rz.policja.gov.pl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Sędziszowie Małopolskim
 • ul. Kościuszki 20, 39-120 Sędziszów Młp.
  tel.: (17) 221 65 34
  e-mail: zk.sedziszowmlp@psoni.org.pl
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 • Sąd Rejonowy w Ropczycach
  ul. Słowackiego 7, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 222 03 31
  e-mail: kurator@ropczyce.sr.gov.pl
Sąd Rejonowy w Ropczycach III Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • ul. Słowackiego 7, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 222 03 14
  email: rodzinny@ropczyce.sr.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
 • ul. N. M.Panny 2, 39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 22 18 523
  tel. sekretariat (17) 22 31 660
  e-mail: rzro@praca.gov.pl
Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Sędziszowie Młp.
 • ul. 3-Maja 9, 39-120 Sędziszów Młp.
  tel.: (17) 74 07 119
Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Ropczycach
 • ul.. Mickiewicza 12,39-100 Ropczyce
  tel.: (17) 22 28 270
  e-mail: lorop2@wp.pl
Skip to content