Close

Gmina Spiczyn

powiat łęczyński

Wójt Gminy

Dorota Zofia Szczęsna
 • (81) 75 77 184
 • wojt@spiczyn.pl

Urząd Gminy

 • (81) 75 77 048
 • gmina@spiczyn.pl
 • Spiczyn 10c
  21-077 Spiczyn

Teren Gminy Spiczyn przecinają dwie największe rzeki Wyżyny Lubelskiej: Wieprz i Bystrzyca. Dolina Wieprza i Bystrzycy stanowią korytarz ekologiczny o randze krajowej, w dolinach tych rzek znajdują się starorzecza.
Warunki geograficzne gminy pozwalają na zorganizowanie wycieczek rowerowych oraz spływów kajakowych doliną Wieprza. Gmina Spiczyn posiada również niewielka bazę noclegową – schronisko w Zawieprzycach, internat w Kijanach.

Gmina Spiczyn to średniej wielkości gmina o charakterze głównie rolniczym. Liczba mieszkańców wynosi ok. 5.600 osób, natomiast powierzchnia to 8309 ha.
Gmina liczy 13 sołectw.
Główne uprawy to zboża, buraki cukrowe, ziemniaki, chmiel.
Na terenie Gminy znajduje się 5 szkół podstawowych oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Spiczynie. Swoją działalność artystyczną prowadzą zespół pieśni i tańca Jaworek oraz młodzieżowy zespół ludowy Halka z ZSR w Kijanach.

Powierzchnia
83 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
5 628
Liczba sołectw
13
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
2 780 PLN
Odsetek osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
11,2 %

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie


Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn
tel.: (81) 75 78 186
e-mail: spiczyngops@wp.pl
Kierownik: Krzysztof Krasowski

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanachi
 • Kijany 19, 21-077 Spiczyn
  tel. (81) 75 77 063
  www.zsrkijany.com
Szkoła Podstawowa w Spiczynie
 • Spiczyn 8, 21-077 Spiczyn
  tel. (81) 75 78 266
Szkoła Podstawowa w Charlężu
(prowadzona przez Stowarzyszenie CJZ)
 • Charlęż kolonia 17, 21-077 Spiczyn
  tel. (81) 75 77 045
Szkoła Podstawowa w Januszówce
(prowadzona przez Stowarzyszenie CJZ)
 • Januszówka 33, 21-077 Spiczyn
  tel. (81) 75 77 356
Szkoła Podstawowa w Jawidzu
 • Jawidz 109b, 21-077 Spiczyn
  tel. (81) 75 77 044
  www.spjawidz.pl
Gminne Przedszkole w Spiczynie
 • Spiczyn 8a, 21-077 Spiczyn
  tel. (81) 75 77 249
  www.gminneprzedszkolespiczyn.pl
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kijany
 • Kijany 4, 21-077 Spiczyn
  tel. (81) 75 77 016
  www.nzozkijany.pl
Gminne Centrum Kultury w Ziółkowie
 • Ziółków 49B, 21-077 Spiczyn
  tel. 509 688 445
  www.gck.spiczyn.pl
  e-mail: gck@spiczyn.pl
Gminna Biblioteka w Spiczynie
 • Spiczyn 8a, 21-077 Spiczyn
  tel. (81) 75 77 051
Dzielnicowy gminy Spiczyn
mł. asp. Grzegorz Bicz
 • tel. (81) 75 27 265
  dzielnicowy.spiczyn@lu.policja.gov.pl
Fundacja Nadwieprzańskie Horyzonty
 • Zenon Kosiński
  Jawidz 98c, 21-077 Spiczyn
Stowarzyszenie “Kijańczyk”
 • Ryszard Prus
  Kijany 19, 21-077 Spiczyn
  tel. (81) 75 77 063
Ludowy Klub Sportowy “ISKRA”
przy szkole Podstawowej w Spiczynie
 • Zdzisław Szumiło
  Spiczyn 8, 21-077 Spiczyn
 Koło Gospodyń Wiejskich w Stoczku
 • Agnieszka Stolat
 Ochotnicza Straż Pożarna w Spiczynie
 • Tomasz Walkiewicz
  Spiczyn, 21-077 Spiczyn
 Ochotnicza Straż Pożarna w Charlężu
 • Piotr Wdowiak
  Charlęż, 21-077 Spiczyn
Ochotnicza Straż Pożarna w Jawidzu
 • Artur Barczak
  Jawidz, 21-077 Spiczyn
Ochotnicza Straż Pożarna w Zawieprzycach
 • Tadeusz Grabowski
  Zawieprzyce, 21-077 Spiczyn
Ochotnicza Straż Pożarna w Zawieprzycach Koloni
 • Krzysztof Sternik
  Zawieprzyce-Kolonia, 21-077 Spiczyn
Ochotnicza Straż Pożarna w Januszówce
 • Zbigniew Waleniak
  Januszówka, 21-077 Spiczyn
Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku
 • Marcin Stolat
  Stoczek, 21-077 Spiczyn
Ochotnicza Straż Pożarna w Ziółkowie
 • Jan Wach
  Ziółków, 21-077 Spiczyn

Powiat łęczyński

Starosta: Krzysztof Niewiadomski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej


ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna
tel.: (81) 462-31-11
e-mail: sekretariat@pcprleczna.pl
Kierownik: Agnieszka Korzeniewska

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej
 • ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna
  tel.: (81) 752 26 55
  e-mail: orw@orw.powiatleczynski.pl
  www.orw-leczna.pl
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem
 • Podgłębokie 1a, 21-070 Cyców
  tel.: (81) 567 70 74
  e-mail: mowsekret@wp.pl
  www.podglebokie-mow.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej
 • al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna
  tel.: (81) 462 25 89
  e-mail: ppp.leczna@op.pl
  www.pppleczna.pl
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
 • Kijany 19b, 21-077 Spiczyn,
  tel.: (81) 757 71 33, (81) 531 53 16
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
 • ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
  tel.: (81) 752 29 20
  e-mail: pzazleczna@wp.pl
  www.zaz.leczna.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łęcznej
 • ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
  tel.: (81) 752 31 67
  e-mail: psse.leczna@pis.gov.pl
  www.psseleczna.pis.gov.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
 • ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
  tel.: (81) 752 63 00
  email:spzoz@spzoz.powiatleczynski.pl
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej
 • ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna
  tel.: (81) 752 32 52
Zespół Szkół w Ludwinie
 • 21-075 Ludwin
  tel.: (81) 757 00 43
  e-mail: zsludwin@zsludwin.pl
  www.zsludwin.pl
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
 • ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna
  tel.: (81) 752 12 57
  e-mail: zsg@zsg-leczna.pl
  www.zsg-leczna.pl
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
 • ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów
  tel.: (81) 531 54 71, (81) 75 72 021
  e-mail: zsmilejow@wp.pl
  www.zs2milejow.edu.pl
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
 • Kijany 19, 21-077 Spiczyn
  tel. (81) 757 70 64
  e-mail: sekretariat@zsrkijany.pl
  www.zsrkijany.pl
Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
 • ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna
  tel. (81) 531 54 64
  e-mail: zsleczna@gmail.com
  kkjagiellonczyk.pl
Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej
 • ul. Księży Wrześniewskich 10
 • 21-010 Łęczna
  tel.: (81) 752 72 10
  www.bip.leczna.kpp.policja.gov.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej
 • ul. Przemysłowa 18, 21-010 Łęczna
  tel.: (81) 752 75 20
  e-mail: kp_leczna@straz.lublin.pl
  www.straz.leczna.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
 • al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna
  tel.: (81) 752 11 58
  e-mail: lule@praca.gov.pl
  www.leczna.praca.gov.pl
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej
 • ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
  tel.: (81) 752 34 18
  e-mail: pzoonleczna@op.pl
Skip to content