Close

Gmina Stara Kornica

powiat łosicki

Wójt Gminy

Kazimierz Hawryluk
 • (83) 358 22 48
 • gmina@kornica.org

Urząd Gminy

 • (83) 358 78 22
 • gmina@kornica.org
 • Stara Kornica 191
  08-205 Kornica

Gmina Stara Kornica położona jest w południowo-wschodniej części powiatu łosickiego, w odległości 20 km od Łosic i 140 km od Warszawy.
Graniczy: od północy z gminami Platerów i Sarnaki, od południowego wschodu z województwem lubelskim, od południa z gminą Huszlew, a od zachodu z gminą Łosice.
Przez całą długość gminy przebiega droga wojewódzka nr 698 Siedlce – Łosice – Terespol.

Gmina Stara Kornica jest obszarem o charakterze typowo rolniczym. Większość ludności czynnej zawodowo utrzymuje się głównie z rolnictwa.
Działa tu 254 podmiotów gospodarki narodowej (REGON 2014). 80% liczby podmiotów to jednoosobowa działalność gospodarcza. Branże, w których działa najwięcej podmiotów gospodarczych, to: handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów samochodowych (21,26%), budownictwo (16,14%), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (12,20%), transport i gospodarka magazynowa (9,45%).
Bogactwem naturalnym gminy są złoża kredy położone na wschód od Starej Kornicy.

Powierzchnia
119 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
4 965
Liczba sołectw
18
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
3 821 PLN
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
252

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kornicy


Stara Kornica 191, 08-205 Stara Kornica
tel.: (83) 358 78 22, wew. 25, kom.: 661 532 265
e-mail: gops@kornica.org
Kierownik: Beata Jerzman

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy

 • Gimnazjum
 • Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy z Punktem Filialnym w Koszelówce
 • Samorządowe Przedszkole
 • Stara Kornica 172, 08-205 Stara Kornica
  tel.: (83) 358 78 27
  e-mail: szkola@kornica.orgszkola
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kobylanach
 • Kobylany 114, 08-205 Stara Kornica
  tel.: (83) 358 92 64
  e-mail: spkobylany114@interia.pl
Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach
 • Stare Szpaki 36, 08-205 Stara Kornica
  tel.: (83) 358 75 38
Gminna Biblioteka Publiczna
 • Stara Kornica 168, 08-205 Stara Kornica
  kom.: 531 781 806
  e-mail: biblioteka@kornica.org
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Kornicy
Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej
 • Stara Kornica 201, 08-205 Stara Kornica
 • tel.: (83) 358 78 21
Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Starej Kornicy
 • tel.: (83) 359 72 63
  kom.: 607 636 229
  dzielnicowy.starakornica@ra.policja.gov.pl
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe “Razem” w Kobylanach
 • Kobylany 114, 08-205 Kobylany
Stowarzyszenie „Lokalna Inicjatywa – Wspólny Cel”
 • Stara Kornica 172, 08-205 Stara Kornica
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Park Wólka Nosowska
 • Wólka Nosowska, 08-205 Stara Kornica

Powiat łosicki

Starosta: Katarzyna Klimiuk

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach


ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
tel.: (83) 359 05 51, (83) 357 19 41
e-mail: pcprlosice@wp.pl

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
 • ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice
  kom.: 833 573 788
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łosicach
 • ul. Kilińskiego 2, 08-200 Łosice
  tel.: (83) 357 36 28
  e-mail: losice@psse.waw.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach
 • ul. Słoneczna 1, 08-200 Łosice
Biblioteka Publiczna w Łosicach
 • ul. Piłsudskiego 7, 08-200 Łosice
  tel. (83) 357 24 30
  e-mail: biblosice@interia.pl
  biblosice.wordpress.com
Komenda Powiatowa Policji
 • ul. Kolejowa 6, 08-200 Łosice
  tel.: (83) 359 72 60
  e-mail: kpplosice@ra.policja.gov.pl
Łosickie Stowarzyszenie Informacji Społecznej
 • ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej
 • ul. Joselewicza 13, 08-200 Łosice
  e-mail: tpzl@onet.pl
Związek Nauczycielstwa Polskiego, filia w Łosicach
 • ul. Piłsudskiego 9, 08-200 Łosice
  tel.: (83) 357 25 63
  kom.: 782 100 297
  e-mail: losice@znp.edu.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
 • ul. Kolejowa 2a, 08-200 Łosice
  tel.: (83) 357 22 41
  e-mail: losice@mazowsze.straz.pl
Powiatowy Urząd Pracy
 • ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
  tel.: (83) 357 19 67
  e-mail: walo@praca.gov.pl
  puplosice.pl, bip.puplosice.pl
Skip to content