Close

Gmina Stoczek

powiat węgrowski

Wójt Gminy

Zbigniew Kłusek
 • (25) 691 90 01, wew. 23
  604 419 704
 • wojt@stoczek.net.pl

Urząd Gminy

 • (25) 691 90 20, (25) 691 90 01
  (25) 793 30 64
 • gmina@stoczek.net.pl
 • ul. Kosowska 5
  07-104 Stoczek

Gmina Stoczek położona jest w północno-wschodniej części woj. mazowieckiego, w powiecie węgrowskim, około 80 km od Warszawy.
Przez północny kraniec gminy przebiega zelektryfikowana linia kolejowa Warszawa – Białystok oraz droga krajowa nr 50 Ostrów Maz. – Brok – Łochów.
W ramach programu ochrony przyrody na terytorium Unii Europejskiej objęte nią zostały Dąbrowy Seroczyńskie i Lasy Łukowskie. W gminie są też trzy rezerwaty przyrody: Kulak, Moczydło i Tużyniec.

Gmina Stoczek jest gminą typowo rolniczą. Nie funkcjonuje w niej ani jeden zakład zaliczony do działu „przemysł”. Przewagę mają średniej wielkości gospodarstwa rolne.
W systemie REGON na dzień 31.12.2013 r. zarejestrowanych było 207 podmiotów gospodarczych.
Gmina posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę (dobra sieć dróg, wodociągi, kanalizacja, stacja uzdatniania wód, składowisko odpadów).

Powierzchnia
145 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
5 112
Liczba sołectw
22
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
3 007 PLN
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
344

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku


ul. Węgrowska 22, 07-104 Stoczek
tel.: (25) 691-91-60, (25) 691 92 56
e-mail: gops-stoczek@wp.pl
Kierownik: Agnieszka Olędzka

Zespół Oświatowy:

 • Gminne Przedszkole w Stoczku
 • Szkoła Podstawowa im. Edwarda Szymańskiego w Stoczku
 • ul. Węgrowska 34, 07-104 Stoczek
  tel.: (25) 691 91 68
  e-mail: sp.stoczek1@wp.pl
  www.zostoczek.szkolnastrona.pl
Szkoła Podstawowa w Grygrowie
 • Grygrów 1b,, 07-104 Stoczek
  tel. (25) 793 21 62
  e-mail: spgrygrow@op.pl
  www.spgrygrow.szkolnastrona.pl
Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Stoczku
 • ul. Armii Krajowej 1, 07-104 Stoczek
  tel.: (25) 691 90 16
  e-mail: gimstoczek@wp.pl
  www.gimstoczek.superszkolna.pl
Biblioteka Publiczna Huta Gruszczyno
 • Huta Gruszczyno 34, 07-104 Stoczek
  kom.: 795 570 078
  e-mail: biblioteka@stoczek.net.pl
Zakład Opieki Zdrowotnej CEL-MED Celina Strąk
 • tel.: (25) 691 91 10
Posterunek Policji w Łochowie
 • tel.: (25) 675 65 60
Federacja Organizacji Pozarządowych Powiatu Węgrowskiego
 • ul. Rynek Mariacki 7/5b, 07-100 Węgrów
Klub Sportowy Czarni Węgrów

Powiat węgrowski

Starosta: Ewa Besztak

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie


ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów
tel.: (25) 792 49 07
e-mail: www.pcpr.wegrow.pl
Kierownik: Jadwiga Snopkiewicz

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
 • ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów
  tel.: (25) 792 47 00
  email: sekretariat-ppp@wp.pl,
  ppp_wegrow@wp.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • ul. Kard. Wyszyńskiego 3, 07-100 Węgrów
  tel.: (25) 792 42 51, (25) 792 42 27
  tel. alarmowy: 604 135 225
  e-mail: wegrow@psse.waw.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • ul. Kościuszki 15, 07-100 Węgrów
  tel.: (25) 792 28 33
  e-mail: spzoz@onet.pl
Miejska Biblioteka Publiczna im. Augusta Cieszkowskiego w Węgrowie
 • Rynek Mariacki 11, 07-100 Węgrów
  tel.: (25) 792 24 74
  e-mail: mbp.wegrow@gmail.com
Komenda Powiatowa Policji
 • ul. Piłsudskiego 6, 07-100 Węgrów
  tel.: (25) 792 12 00
  e-mail kppwegrow@ra.policja.gov.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
 • ul. Strażacka 4, 07-100 Węgrów
  tel. sekretariat: (25) 792 42 41
  tel. centrala: (25) 792 49 98
  e-mail: wegrow@mazowsze.straz.pl
Powiatowy Urząd Pracy
 • ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów
  tel.: (25) 792 25 42, (25) 792 02 70,
  (25) 792 37 57
  e-mail: wawe@prace.gov.pl
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Węgrowie
 • ul. Podlaska 1, 07-100 Węgrów
  tel.: (25) 792 01 57
  kom.: 517 157 269
  pzdr.wegrow@modr.mazowsze.pl
Skip to content