Close

Gmina Świlcza

powiat rzeszowski

Wójt Gminy

Adam Dziedzic
 • (17) 86 70 100
 • ug.swilcza@intertele.pl

Urząd Gminy

 • (17) 86 70 100
 • ug.swilcza@intertele.pl
 • 36-072 Świlcza 168

Gmina Świlcza położona jest w centralnym punkcie województwa podkarpackiego, w zachodniej części powiatu rzeszowskiego. Z racji sąsiedztwa z Rzeszowem (stolicą regionu), wchodzi w skład aglomeracji rzeszowskiej. Oprócz Rzeszowa, gmina Świlcza sąsiaduje od północnego wschodu z gminą Głogów Małopolski, od północy z miastem i gminą Kolbuszowa, od zachodu z miastem i gminą Sędziszów Małopolski oraz gminą Iwierzyce, natomiast od południa z miastem i gminą Boguchwała.

Powierzchnia
108,18 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
16 071
Liczba sołectw
8
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
4 461 PLN
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
426

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy


36-072 Świlcza 168
tel.: (17) 85 60 338
e-mail: gops.swilcza@intertele.pl
Kierownik: Benedykta Piątek

Wiejski Ośrodek Zdrowia  w Trzcianie
 • 36-071 Trzciana 140
  tel. (17) 85 14 025
Gminny Ośrodek  Zdrowia w Świlczy
 • 36-072 Świlcza 142
  tel. (17) 85 60 793
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Bratkowicach
 • 36-055 Bratkowice 394A
  tel. (17) 85 51 005
Przychodnia Rodzinna w Bratkowicach
 • 36-055 Bratkowice 406G
  tel. (17) 85 51 006
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Mrowli
 • 36-054 Mrowla 83,
 • tel. (17) 85 53 529
Punkt Lekarski w Dąbrowie
 • Dąbrowa 36A
  36-071 Trzciana
  tel. (17) 85 14 057
NZOZ “Podstawowa Opieka Zdrowotna” Józef Malinowski, Jacek Lubecki
  • ul. Lipowa 15, 18-204 Kobylin-Borzymy,
  • tel.: (86) 274-30-13
Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z/w w Trzcianie
 • 36-071 Trzciana 353C
  tel. (17) 85 14 438
  e-mail: gckisir1212@gmail.com
Komisariat Policji w Głogowie Małopolskim Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie
 • ul.Wincentego Witosa 10a
  36-060 Głogów Małopolski
  tel. (17) 85 83 374
Towarzystwo Przyjaciół Trzciany
 • 36-071 Trzciana 353c
 Towarzystwo Przyjaciół  Świlczy
 • 36-072 Świlcza 164
 Towarzystwo Miłośników  Ziemi Bratkowickiej
 • 36-055 Bratkowice 382b
 Związek Stowarzyszeń “PIRE”
 • 36-072  Świlcza 164
 Stowarzyszenie EKO-DAR
 • 36-072 Świlcza 164
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich
 • 36-072  Świlcza 164

Powiat rzeszowski

Starosta: Józef Jodłowski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie


ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów
tel. kom.: 519 585 857
e-mail: pcpr@powiat.rzeszow.pl
Dyrektor: Agnieszka Gabrowska

Dom Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta
Podmiot prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Dynowskie
 • ul. Ks. Ożoga 12a, 36-065 Dynów
  tel.: (16) 652 11 44
  e-mail: albertdynow@poczta.onet.pl
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio
Podmiot prowadzący: Caritas Diecezji Rzeszowskiej
 • Chmielnik 4, 36-017 Chmielnik
  tel.: (17) 229 66 48
  e-mail: dpschmi@intertele.pl
Dom Pomocy Społecznej w Górnie
Podmiot prowadzący: powiat rzeszowski
 • ul. Rzeszowska 7, 36-051 Górno
  tel.: (17) 77 28 979
  e-mail: dps@powiat.rzeszow.pl
Dom Spokojnej Starości im. Św. Jana z Dukli
Caritas Archidiecezji Przemyskiej
 • Kąkolówka 468, 36-030 Błażowa
  tel.: (17) 229 79 27
  e-mail: dsskako@op.pl
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej
 • Łąka 260, 36-004 Łąka
  tel.: (17) 77 21 050
  e-mail: dps.laka@op.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Kąkolówka 468, 36-030 Kąkolówka
  tel.: (17) 229 79 27
  e-mail: dsskako@op.pl
Warsztat Terapii Zajęciowej
prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej
 • Zgłobień 69, 36-046 Zgłobień
  tel.: (17) 87 16 162
  e-mail: biuro@wtz-zglobien.pl
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego prowadzona przez Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego
 • Mrowla 52, 36-054 Mrowla
  tel.: (17) 85 78 695
  e-mail: zwiazeksponprz@wp.pl
Katolicka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ZSOB
 • Łąka 260a, 35-317 Łąka
  tel.: (17) 772 42 71
  e-mail: kpow@wp.pl
Dom dla Dzieci i Młodzieży Przystań
 • ul. Budziwojska 149, 35-959 Rzeszów
  tel.: (17) 221 96 58
  e-mail: przystan@powiat.rzeszow.pl
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
 • ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno
  tel.: (17) 77 15 300
  e-mail: biuro@gorno.eu
Liceum Ogólnokształcące w Dynowie
 • ul. 1 Maja 17, 36-065 Dynów
  tel.: (16) 652 10 77
  e-mail: lodyn9@poczta.onet.pl
Liceum Ogólnokształcące w Błażowej
 • Pl. Ks. Kowala 3, 36-030 Błażowa
  tel.: (17) 229 70 63
  e-mail: zsblaz@poczta.onet.pl
Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale
 • ul. Suszyckich 11, 36-040 Boguchwała
  tel.: (17) 871 44 21
  e-mail: liceum.boguchwala@gmail.com
Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Chmielniku
 • 36-016 Chmielnik
  tel.: (17) 22 96 888
  e-mail: szkola.zs3@zs3chmielnik.pl
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Młp.
 • ul. Wyszyńskiego 2, 36-060 Głogów Młp.
  tel: (17) 851 77 07
  e-mail: zso@glogow-mlp.pl
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Św. S. Kostki w Nowym Kamieniu
 • Nowy Kamień 26, 36-053 Nowy Kamień
  tel.: (17) 855 65 16
  e-mail: zskamien@gmail.com
Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Młp.
 • ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
  tel: (17) 772 90 09
  e-mail: zssokolow@wp.pl
Liceum Ogólnokształcące w Trzcianie
 • Trzciana 193, 36-071 Trzciana
  tel.: (17) 851 40 07
  e-mail: zstw-trzciana@wp.pl
Liceum Ogólnokształcące w Tyczynie
 • ul. Grunwaldzka 25, 36-020 Tyczyn
  tel.: (17) 22 19 362
  e-mail: zespols@intertele.pl
Komisariat Policji w Głogowie Małopolskim
 • ul. Witosa 10a, 36-060 Głogów Młp.
  tel.: (17) 858 33 74
Komisariat Policji w Sokołowie Małopolskim
 • ul. Sienkiewicza 43, 36-050 Sokołów Młp.
  tel.: (17) 858 37 50
Komisariat Policji w Tyczynie
 • ul. Kościuszki 6a, 36-020 Tyczyn
  tel.: (17) 858 33 79
Komisariat Policji w Boguchwale
 • ul. Suszyckich 31, 36-040 Boguchwała
  tel.: (17) 858 33 71
Komisariat Policji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi
 • Nowa Wieś 387, 36-001 Trzebownisko
  tel.: (17) 858 37 00
Komisariat Policji w Dynowie
 • ul. Rynek 7, 36-065 Dynów
  tel.: (17) 858 33 73
Skip to content