Close

Gmina Szudziałowo

powiat sokólski

Wójt Gminy

Tadeusz Tokarewicz
 • (85) 722 14 04 wew.13
 • wojt.tokarewicz@szudzialowo-gmina.pl

Urząd Gminy

 • (85) 722 14 04
 • sekretariat@szudzialowo-gmina.pl
 • ul. Bankowa 1
  16-113 Szudziałowo

W układzie administracyjnym gmina Szudziałowo położona jest we wschodniej części województwa białostockiego i graniczy: od północnego zachodu z gminą Sokółka, od południowego zachodu z gminą Supraśl, od południa z gminą Gródek, od południowego-wschodu z gminą Krynki. Granica wschodnia gminy jest jednocześnie granica państwową z Białorusią.

Gmina ma charakter typowo rolniczy. Olbrzymim bogactwem gminy są lasy. Zajmują ok. 45 % powierzchni gminy.

Powierzchnia
301,6 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
3 026
Liczba sołectw
34
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
3895,46 PLN
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
190

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szudziałowie


ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo
tel.: (85) 722 17 94
e-mail: gops@szudzialowo-gmina.pl
Kierownik: Ewa Grasewicz

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstań Narodowych
 • ul. Szkolna 1, 16-113 Szudziałowo
  tel.: (85) 722 14 05
  e-mail: spszudzialowo@szudzialowo-gmina.pl
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Babikach
 • Babiki 22a, 16-113 Szudziałowo
  tel.: (85) 722 10 05
  e-mail: spbabiki@szudzialowo-gmina.pl
GOAKiR – Gminna Biblioteka Publiczna w Szudziałowie
 • ul. Szkolna 2, 16-113 Szudziałowo
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “IL-MED”
 • ul. Szkolna 4, 16-113 Szudziałowo
  tel.: (85) 72 21 413
  e-mail:pozszudzialowo@wp.pl
Gminny Ośrodek Animacji Kultury I Rekreacji
 • ul. Szkolna 2, 16-113 Szudziałowo
  tel.: (85) 722 14 06
  e-mail: goakir@szudzialowo-gmina.pl
Dzielnicowy gminy Szudziałowo
 • tel.: (85) 670 41 36
  kom. 885 997 344
  dzielnicowy.krynki2@bk.policja.gov.pl
Ochotnicza Straż Pożarna w Szudziałowie
 • ul. Szkolna 2, 16-113 Szudziałowo
Ochotnicza Straż Pożarna w Usnarzu Górnym
 • Usnarz Górny, 16-113 Szudziałowo
Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchlesiu
 • Wierzchlesie, 16-113 Szudziałowo
Ochotnicza Straż Pożarna w Zubrzycy Wielkiej
 • Zubrzyca Wielka, 16-113 Szudziałowo
Ochotnicza Straż Pożarna w Sukowiczach
 • Sukowicze, 16-113 Szudziałowo

Powiat sokólski

Starosta: Piotr Rećko

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce


ul. Piłsudskiego 8, 16–100 Sokółka
tel.: (85) 711 08 23, (85) 711 08 43
e-mail: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl
Dyrektor (p.o.): Wojciech Obiała

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • ul. Polna 1, 16-100 Sokółka
  tel.: (85) 711 32 91
  e-mail: pppsokolka@interia.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Os. Centrum 18, 16-100 Sokółka
  tel.: (85) 711 29 22
  e-mail: sdssokolka@o2.pl
Warsztat Terapii Zajęciowej
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Razem”
 • ul. Piłsudskiego 5, 16-100 Sokółka
  tel.: (85) 711 85 08
  e-mail: wtzsokolka@gmail.com
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • ul. 1 Maja 13a, 16-100 Sokółka
  tel.: (85) 711 36 25
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
 • ul. gen. Sikorskiego 40, 16-100 Sokółka
  tel.: (85) 722 04 16, (85) 722 04 63
  e-mail: sekretariat@szpitalsokolka.pl
Biblioteka  Publiczna w Sokółce
 • Os. Centrum 21, 16-100 Sokółka
  tel.: (85) 711 23 69
  e-mail: bibliotsok@poczta.onet.pl
Sokólski Ośrodek Kultury
 • ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
  tel.: (85) 711 24 35
  e-mail: poczta@sok.org.pl
Komenda Powiatowa Policji w Sokółce
 • ul. Białostocka 69b, 16-100 Sokółka
  tel.: (85) 670 47 12
  komendant.kpp@sokolka.bk.policja.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce
 • ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka
  tel.: (85) 722 90 10
  e-mail: biso@praca.gov.pl
Powiatowy Zarząd Dróg
 • ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka
  tel.: (85) 711 89 09
  e-mail: biuro@pzd.sokolka.com
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 • Pl. Kościuszki 15, 16-100 Sokółka
  tel.: (85) 711 22 08
  e-mail: sekretariat@zgkimsokolka.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce
 • Pl. Kościuszki 4, 16-100 Sokółka
  tel.: (85) 722 99 00
  e-mail: kppspso@straz.bialystok.pl
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce
 • ul. 3-go Maja 13, 16-100 Sokółka
  tel.: (85) 711 89 26, (85) 711 23 27
  e-mail: sokolka.piw@wetgiw.gov.pl
Skip to content