Close

Gmina Tomaszów Lubelski

powiat tomaszowski

Wójt Gminy

Marzena Czubaj–Gancarz
 • (84) 664 38 18, (84) 664 38 73
 • wojt@tomaszowlubelski.pl

Urząd Gminy

 • (84) 664 30 85
 • sekretariat@tomaszowlubelski.pl
 • ul. 29 Listopada 9
  22-600 Tomaszów Lubelski

Położenie geograficzne i duże zróżnicowanie ukształtowania terenu mają wpływ na specyficzny klimat występujący na obszarze gminy. Między wsiami Justynówka i Majdan Górny znajduje się wzniesienie Biała Góra (352 m n.p.m.). Na jej kredowych zboczach występuje unikatowa na skalę europejską roślinność kserotermiczna. Jest to flora stepowa: miłek wiosenny, wisienka karłowata, len złocisty, ożga zwyczajna, ostrożeń, przetacznik i turzyce. W okresie zimowym na północno-zachodnim stoku Białej Góry czynny jest wyciąg narciarski.
W okolicy wsi Łaszczówka znajduje się rezerwat geologiczny Piekiełko. Objęto tu ochroną duże skupienie głazów polodowcowych. Na powierzchni rezerwatu porozrzucanych jest 68 głazów, największy o obwodzie 10 m. Legenda mówi, że tego, kto zabierze stąd choć kawałek kamienia, spotka nieszczęście. Być może dlatego głazy przetrwały do dziś.
We wsi Ulów zobaczyć można najwyższe wzniesienie Roztocza Środkowego – Wapielnię (385 m n.p.m.) Jej szczyt zbudowany jest z wapieni mioceńskich. Rośnie tu leszczyna oraz roślinność wapieniolubna.
Na terenie gminy biorą swój początek rzeki Huczwa (z Podhorzec) i Sołokija (z Rogóźna). Jednym z ciekawszych zabytków znajdujących się na obszarze gminy jest wyposażenie kościoła w Podhorcach. Są to zabytkowe organy, XVIII-wieczny ołtarzyk rzeźby barokowej i obraz NMP.
Walory przyrodnicze i ukształtowanie terenu stwarzają doskonałe możliwości rozwoju turystyki. Lasy i specyficzny mikroklimat przyciągają turystów z całego kraju do miejscowości położonych na terenie gminy. Występują w niej dogodne warunki do uprawiania turystyki pieszej, konnej i rowerowej oraz myślistwa i wędkarstwa. Są tu też atrakcyjne tereny do grzybobrania.

Gmina posiada sieć wodociągową długości 76,5 km. Z sieci korzystają mieszkańcy 16 miejscowości, co stanowi ponad 62% ogółu ludności. Długość rozdzielczej sieci gazowej wynosi 29,7 km. Na terenie gminy łączność telefoniczną posiada 1176 abonentów. Gmina posiada dobre połączenia komunikacyjne, zarówno lokalne jak i międzymiastowe. Projektowana jest budowa miejsko-gminnego wysypiska śmieci w rejonie Rogóźna o pow. 10 ha.
Gmina Tomaszów Lubelski jest gminą typowo rolniczą. Spośród 2550 gospodarstw rolnych ok. 35% utrzymuje się wyłącznie z działalności rolniczej. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 3,7 ha użytków rolnych. Gospodarstwa w gminie zaliczyć należy do małych, 29 % ogółu gospodarstw zajmuje powierzchnię do 1 ha, zaś 54 % zajmuje powierzchnię 1-5 ha. Powierzchnia gruntów ornych w gminie wynosi 9065 ha. Główną uprawą są zboża, które zajmują ok. 74,5% powierzchni upraw.
Na terenie gminy zarejestrowanych jest 426 podmiotów gospodarczych. Największe z nich to: masarnia Łaszczówka-Kolonia, piekarnie w Majdanie Górnym i Rabinówce, stacje paliw w Łaszczówce-Kolonii, Jezierni i Łaszczówce, cegielnie w Sabaudii i Majdanie Górnym.

Powierzchnia
170,78 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
11 346
Liczba sołectw
16
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
bd.
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
bd.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim


ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel.: (84) 664 29 31
e-mail: gopstomlub@post.pl
Kierownik: Celina Koperwas

Szkoła Podstawowa w Łaszczówce
 • ul. Spółdzielcza 2
  22-600 Tomaszów Lubelski
  tel. (84) 665 80 81
  e-mail: zs_laszczowka@onet.eu
  www.zs_laszczowka.superszkolna.pl
Szkoła Podstawowa im Żołnierzy Września 1939 roku w Majdanie Górnym
 • ul. Długa 180
  22-600 Tomaszów Lubelski
  tel. (84) 666 42 29
  e-mail: zspmajdang@poczta.onet.eu
  www.zspmajdang.szkolna.net
Szkoła Podstawowa im. Ordynacji Zamoyskiej w Sabaudii
 • Sabaudia 47
  22-600 Tomaszów Lubelski
  tel. (84) 664 62 16
  e-mail: sabaudia@op.pl
  www.sabaudia.szkolna.net
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Szarowoli
 • Szarowola 126
  22-600 Tomaszów Lubelski
  tel. (84) 664 16 60
  e-mail: zspszarowola@o2.pl
  www.zspszarowola.superszkolna.pl
Szkoła Podstawowa w Pasiekach
 • Pasieki 87
  22-600 Tomaszów Lubelski
  tel. (84) 666 89 95
  e-mail: sp_pasieki@poczta.fm
  www.sppasieki.superszkolna.pl
Szkoła Podstawowa w Rogóźnie
 • ul. Wyzwolenia 100
  22-600 Tomaszów Lubelski
  tel. (84) 664 36 30
  e-mail: szkolapodstawowawrogoznie@gmail.com
Szkoła Podstawowa w Typinie
 • Typin 103
  22-600 Tomaszów Lubelski
  tel. (84) 666 46 25
  e-mail: szkola.typin@wp.pl
  www.typin.szkolna.net
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jezierni
prowadzona przez Fundację „Wiedza, Edukacja, Rozwój” w Jezierni
 • Jeziernia 110
  tel. (84) 665 09 78
  e-mail: szkola.jeziernia@gmail.com
  www.jeziernia.pl
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Justynówce
prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Justynówki i Okolic
 • Justynówka 52A
  22-600 Tomaszów Lubelski
  tel. (84) 666 46 77
  e-mail: mariapuch@interia.pl
  www.szkolajustynowka.cba.pl
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przeorsku prowadzona prze Stowarzyszenie Czajnia
 • Przeorsk 113
  22-600 Tomaszów Lubelski
  tel. (84) 666 25 25
  e-mail: czajnia.szkolaprzeorsk@interia.pl
  www.szkola.czajnia.pl
Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim
 • ul. Zamojska 2
  22-600 Tomaszów Lubelski
  tel. (84) 664 30 53
Biblioteka Pedagogiczna Filia w Tomaszowie Lubelskim
 • Zamojska 2
  22-600 Tomaszów Lubelski
  tel. (84) 664 30 53
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Zdrowia”
 • ul. Petera 3
  22-600 Tomaszów Lubelski
  tel. (84) 664 69 69
Centrum Rehabilitacji Dajemy Zdrowie Sochan & Kowalczuk
 • Lwowska 39
  22-600 Tomaszów Lubelski
  tel. 506 613 218
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital
w Tomaszowie Lubelskim
 • Aleje Grunwaldzkie 1
  22-600 Tomaszów Lubelski
  tel. (84) 664 44 11
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
 • ul. Petera 1
  22-600 Tomaszów Lubelski
  tel. (84) 664 25 69
Gminny Ośrodek Kultury w Podhorcach
 • Podhorce 130
  22-600 Tomaszów Lubelski
  tel. (84) 666 46 06
  tel. kom. 501 173 455
  e-mail: gok.podhorce@wp.pl
Komenda Powiatowa Policji
 • ul. Spółdziul.Stefana Żeromskiego 4
  22-600 Tomaszów Lubelski
  tel. (84) 664 8210
  fax.( 8)4 664 8244
  e-mail: komendant.kpptomaszowlubelski@lu.policja.gov.pl
Posterunek Policji w Lubyczy Królewskiej
 • ul. Kolejowa 8
  22-680 Lubycza Królewska
  tel. (84) 664 82 35
Posterunek Policji w Tyszowcach
 • ul. Rynek 1
  22-630 Tyszowce
  tel. (84) 664 82 47
Posterunek Policji w Łaszczowie
 • ul. Chopina 3
  22-650 Łaszczów
  tel. (84) 664 82 27
Posterunek Policji w Suścu
 • ul. Tomaszowska 1
  22-672 Susiec
  tel. (84) 664 82 38
Posterunek Policji w Ulhówku
 • ul. Tomaszowska 131
  22-678 Ulhówek
  tel. (84) 664 82 48
Klub Seniora ,,Relaks”
 • Majdan Górny
Koła Gospodyń Wiejskich
 • Jeziernia
  Łaszczówka
  Majdan Górny
  Nowa Wieś
  Pasieki
  Podhorce
  Przeorsk
  Rabinówka
  Rogoźno
  Rogoźno-Kolonia
  Ruda Wołoska
  Szarowola
  Typin
  Ulów
  Zamiany
Tomasovia Tomaszów Lubelski (piłka nożna mężczyzn)
TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski (siatkówka kobiet)
TKKK Tomaszowski Klub Karate Kyoukushin

Powiat tomaszowski

Starosta: Henryk Karwan

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim


ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel.: (84) 664 35 90
e-mail: pcpr-tomaszow@o2.pl
Dyrektor: Katarzyna Kyć

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • ul. Żwirki i Wigury 2
 • 22-600 Tomaszów Lubelski
  tel.: (84) 663 42 98
  e-mail: oik.tomaszow@interia.pl
  www.oik.powiat-tomaszowski.com.pl
Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny przy Urzędzie Gminy w Tomaszowie Lubelskim
 • ul. 29 Listopada 10
  22-600 Tomaszów Lubelski
  kom.: 506 069 956
  www.gops-tomaszow.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Lubelskim
 • ul. Lwowska 51
 • 22-600 Tomaszów Lubelski
  tel.: (84) 66 44 478, (84) 64 42 361
Psycho-Med
 • ul. Petera 2a
  22-600 Tomaszów Lubelski
  tel.: (84) 543 20 40
  kom.: 606 783 259
  e-mail: psychomed@poczta.onet.pl
Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim
 • Żeromskiego 4
  22-600 Tomaszów Lubelski
  tel.: (84) 66 48 210, (84) 66 48 244
Tomaszowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe
 • ul. Królewska 1
  22-600 Tomaszów Lubelski
  kom.: 605 066 585
Powiatowy Urząd Pracy
 • ul. Lwowska 35
  22-600 Tomaszów Lubelski
  tel.: (84) 664 20 24, (84) 664 20 72, (84) 664 38 63
  e-mail: luto@praca.gov.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
 • ul. Petera 7
  22-600 Tomaszów Lubelski
  tel.: (84) 64 44 488, (84) 66 43 588
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 • ul. Lwowska 68
  22-600 Tomaszów Lubelski
  tel.: (84) 66 43 190, (84) 66 43 190
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
 • ul. Krucza 6
  22-600 Tomaszów Lubelski
  tel.: (84) 66 42 201, (84) 66 42 201
Skip to content