Close

Gmina Trawniki

powiat świdnicki

Wójt Gminy

Damian Daniel Baj
 • (81) 58 56 042
 • trawniki@trawniki.pl

Urząd Gminy

 • (81) 58 56 018
 • trawniki@trawniki.pl
 • 21-044 Trawniki 605

Gmina Trawniki leży w województwie lubelskim, w powiecie świdnickim, na obszarze 84,16 km2, co stanowi 17,95% powierzchni powiatu.
Polożona jest w strefie granicznej dwóch regionów pierwszego rzędu: Wyżyny Lubelskiej i Polesia Wołyńskiego u ujścia rzek Marianki i Giełczwi do Wieprza. Granica między tymi regionami przebiega w obszarze gminy lewym zboczem doliny rzeki Wieprz. Północno-zachodnia część gminy należy do Wyniosłości Giełczewskiej oraz do Równiny Łuszczowskiej, południowo-wschodnia natomiast do Obniżenia Dorohuckiego.
Teren gminy Trawniki graniczy od zachodu z gminą Piaski, od północy z gminą Milejów, od południa z gminami Fajsławice oraz Łopiennik Górny, a od wschodu z gminami Rejowiec Fabryczny i Siedliszcze.

Liczba miejscowości: 11
Gmina Trawniki położona jest w malowniczych dolinach rzek Wieprz i Giełczew oraz kanału Wieprz-Krzna, których bogate walory przyrodnicze i urozmaicone tereny usytuowane w granicach Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego oraz bliska odległość od miejskich aglomeracji stanowią doskonałe warunki do rozwoju rekreacji i turystyki. Z uwagi na cenne walory przyrodnicze, krajobrazowe i ekologiczne gmina jest częścią „Strefy Ochrony Ekologicznej Doliny Wieprza”. Przez jej teren przebiega część trasy rowerowej promującej Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie. Warta podkreślenia jest także duża populacja bociana białego, zwłaszcza w gminie Trawniki.
Na terenie gminy wykształciło się wiele zespołów roślin wodnych, szuwarowych i łąkowych. Liczą one około 45 ha powierzchni, a w ich skład wchodzi kilkanaście rzadkich i chronionych gatunków roślin. Około 150 ha należy do Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego. Stanowi to 3-4 % powierzchni parku oraz 1,8% powierzchni gminy. Jest to niewielki fragment jej północnej części (zachodni kraniec Lasu Siostrzytowskiego). Północna i wschodnia granica parku pokrywa się z granicą miedzy gminami Trawniki, Milejów i Siedliszcze, a południowa i zachodnia granica biegnie podnóżem krawędzi doliny Wieprza. Otulina Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego zajmuje północno-wschodni fragment terenu gminy. Na szczególną uwagę zasługuje rezerwat przyrody „Uroczysko Jezioro”, które leży w obniżeniach śródwydmowych na północny wschód od miejscowości Dorohucza.

Powierzchnia
84,16 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
9 102
Liczba sołectw
11
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
bd.
Odsetek osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
bd.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach


Trawniki 630, 21-044 Trawniki
tel.: (81) 58 21 187, (81) 58 56 047
Kierownik: Sławomir Włosek

Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trawnikach
 • tel.: (81) 58 56 009
Zespół Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach
 • tel/fax.: (81) 58 59 003
  e-mail: zpobatory@poczta.fm
Szkoła Podstawowa im. Ks. Piotra Ściegiennego w Oleśnikach
 • tel/fax.: (81) 58 58 030
  e-mail: spolesniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dorohuczy
 • tel/fax.: (81) 58 50 061
  e-mail: spdorohucza@wp.pl
Szkoła Podstawowa w Siostrzytowie
 • tel/fax (81) 58 50 032
  e-mail: szkolapodstawowa97@wp.pl
Zespół Szkół w Trawnikach
 • 21-044 Trawniki 264
  tel. (81) 58 56 037
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “SALUS” s.c. D. Wiczuk, A. Kraszewska-Wiczuk
 • Podwal 21 21-044 Trawniki tel/fax.: (81) 58 59 026
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Trawnikach
 • Trawniki 636, 21-044 Trawniki
  tel.: (81) 585 60 20
Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach
 • 21-044 Trawniki 604
  tel./fax. (81) 58 56 038
Stowarzyszenie OSP Trawniki 1
 • tel. (81) 58 56 088
Stowarzyszenie OSP Oleśniki
 • Oleśniki 242
  tel. (81) 58 58 195
Stowarzyszenie OSP Biskupice
 • ul. Rynek 2
  Biskupice
Stowarzyszenie OSP Dorohucza
 • Dorohucza 134
Stowarzyszenie OSP Pełczyn
 • Pełczyn 150
Stowarzyszenie OSP Siostrzytów
 • Siostrzytów 100b
Stowarzyszenie OSP Struża
 • Struża 16
 Stowarzyszenie Inicjatyw Trawnickich
 Stowarzyszenie Inicjatyw Biskupice
 • tel. 510 057 239
Fundacja „Tradycje i Historia Gminy Trawniki”
Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Oleśniki
Ludowy Klub Sportowy Oleśnia Oleśniki
Uczniowski Klub Sportowy „Tytan” Trawniki
Ludowy Klub Sportowy Trawniki
Ludowy Klub Sportowy Huragan Siostrzytów
Ludowy Klub Sportowy Vir Dorohucza
Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” Biskupice
Klub seniora “Barka” w Dorohuczy
Klub Seniora w Trawnikach

Powiat świdnicki

Starosta: Łukasz Reszka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku


ul. Orzeszkowej 6, 21-047 Świdnik
tel.: (81) 751 54 32
e-mail: kancelaria@pcpr-swidnik.pl
Dyrektor: Iwona Maluga

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdniku
 • ul. Norwida 2a, 21-040 Świdnik
  tel.: (81) 751 52 36
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza
 • ul. Norwida 4, 21-040 Świdnik
  kom.: 534 288 466
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
 • Al. Lotników Polskich 18
  21-045 Świdnik
  tel.: (81) 452 31 00
Zespół Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku
 • ul. gen. L. Okulickiego 13
 • 21-040 Świdnik
Zespół Szkół nr 2 im. Piotra Maksymiuka
 • ul. Jarzębinowa 6, 21-040 Świdnik
  tel.: (81) 468 89 65
Zespół Szkół nr 1
 • al. Wojska Polskiego, 21-047 Świdnik
Zespół Szkół w Mełgwi
 • Mełgiew 19, 21-007 Mełgiew
  tel.: (81) 504 93 03
Zespół Szkół w Piaskach
 • ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski
  tel.: (81) 582 10 01
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach
 • Rybczewice Drugie 119
  21-065 Rybczewice
  tel.: (81) 585 40 05
Komenda Powiatowa Policji
 • Al. Lotników Polskich 1, 21-040 Świdnik
  tel.: (81) 749 42 10
Komisariat Policji w Piaskach
 • ul. Braci Spozów 19, 21-050 Piaski
  tel.: (81) 582 10 07
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
 • Al. Lotników Polskich 2
  21-045 Świdnik
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Świdnik
 • ul. Orzeszkowej 6, 21-047 Świdnik
  tel.: (81) 751 54 32
Powiatowy Urząd Pracy
 • Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik
  tel.: (81) 461 35 02
Skip to content