Close

Gmina Trzebownisko

powiat rzeszowski

Wójt Gminy

Lesław Kuźniar
 • 17 77 13 700, 17 77 13 719
 • poczta@trzebownisko.pl

Urząd Gminy

 • 17 77 13 700
 • poczta@trzebownisko.pl
 • Trzebownisko 976
  36-001 Trzebownisko

Gmina Trzebownisko położona jest w centralnej części województwa podkarpackiego. Od południa graniczy z miastem Rzeszów. Pod względem geograficznym Gmina położona jest w południowej części Kotliny Sandomierskiej. Przez gminę przepływa rzeka Wisłok wraz z dopływami. W południowo-wschodniej części zachowało się koryto starego Wisłoka z licznymi meandrami.

Powierzchnia
90,29 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
21 907
Liczba sołectw
10
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
6 011 PLN
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
276

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebownisku


36-001 Trzebownisko 989
tel.: 17 77 13 772, 17 77 13 779
e-mail: trzebownisko@ops.net.pl
Kierownik: Maria Fluda

Przedszkole publiczne przy Zespole Szkół w Jasionce
 • Jasionka 306, 36-002 Jasionka
  tel. (17) 772-30-17
  email: zs_jas@wist.com.pl
Przedszkole i żłobek parafialny “U Dominikanek”
 • 36-062 Zaczernie 732A
  tel. (17) 855 20 68
  przedszkoleop@wp.pl
  www.przedszkoleudominikanek.pl
Przedszkole Niepubliczne pw. “Ochronka Św. S. Kostki”
 • 36-002 Jasionka 75
  Tel. 17 772-30-60
  st.kostka@interia.pl
Przedszkole publiczne przy Zespole Szkół w Łące
 • Łąka 224b, 36-004 Łąka
  tel. (17) 772-12-67
  email: zslaka@wp.pl
Przedszkole Publiczne w Łukawcu
 • Łukawiec 423, 36-004 Łąka
  tel. (17) 771-55-49
Przedszkole publiczne przy Zespole Szkół w Nowej Wsi
 • Nowa Wieś 200, 36-001 Trzebownisko
  tel./fax: (17) 772-21-54
  email: sp_nw@wist.com.pl
Przedszkole Publiczne przy Zespole Szkół nr 1 w Stobiernej
 • Stobierna 357, 36-002 Jasionka
  tel. (17) 772-38-38
  email: sp_stob1@wist.com.pl
Przedszkole w Trzebownisku
 • Trzebownisko 968, 36-001 Trzebownisko
  tel. 17 77 22 453
Zespół Żłobkowo-Przedszolny PICCOLO
 • 36-001 Trzebownisko 995
  tel. 17 853 20 15, 661 655 677
  email: poczta@przedszkolepiccolo.pl
Przedszkole publiczne przy Zespole Szkół w Wólce Podleśnej
 • Wólka Podleśna 438, 36-002 Jasionka
  tel. (17) 771-45-56
  email: szkolawp@wist.com.pl
Przedszkole publiczne przy Zespole Szkół
im. Armii Krajowej w Zaczerniu
 • Zaczernie 249A, 36-002 Jasionka
  tel./fax: (17) 859-66-84
  email: zaczerniegimn@wp.pl
Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jasionce
 • Jasionka 306, 36-002 Jasionka
  tel. (17) 772-30-17
  email: zs_jas@wist.com.pl
  www.zsjasionka.wist.com.pl
Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół w Łące
 • Łąka 224b, 36-004 Łąka
  tel. (17) 772-12-67
  email: zslaka@wp.pl
  www.zslaka.pl
Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół w Łukawcu
 • Łukawiec 423, 36-004 Łąka
  tel. (17) 771-55-49
  email: zs.lukawiec@wp.pl
  www.zslukawiec.wist.com.pl
Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół w Nowej Wsi
 • Nowa Wieś 200, 36-001 Trzebownisko
  tel./fax: (17) 772-21-54
  email: sp_nw@wist.com.pl
Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół nr 1 w Stobiernej
 • Stobierna 357, 36-002 Jasionka
  tel. (17) 772-38-38
  email: sp_stob1@wist.com.pl
  www.zsstobierna.wist.com.pl
Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół nr 2 w Stobiernej im. Ludwika Nabielaka
 • Stobierna 954, 36-002 Jasionka
  tel. (17) 771-40-47
  email: sp2stobierna@op.pl
  www.zs2stobierna.edu.pl
Szkoła Podstawowa im. bpa Wojciecha Tomaki w Trzebownisku
Filia w Terliczce
 • Terliczka 213, 36-001 Trzebownisko
  tel. (017) 772-17-26
  email: sptrzebownisko@o2.pl
Szkoła Podstawowa im. bpa Wojciecha Tomaki w Trzebownisku
 • Trzebownisko 965, 36-001 Trzebownisko
  tel. (17) 17 772-26-16
  fax (17) 772-26-03
  email: sptrzebownisko@o2.pl
  www.sptrzebownisko.lokalne.net
Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół w Wólce Podleśnej
 • Wólka Podleśna 438, 36-002 Jasionka
  tel. (17) 771-45-56
  email: szkolawp@wist.com.pl
  www.szkolawp.dl.pl
Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół im. Armii Krajowej
w Zaczerniu
 • Zaczernie 249A, 36-062 Zaczernie
  tel./fax: (17) 859-66-84
  email: zaczerniegimn@wp.pl
  www.zs.zaczernie.pl
Gimnazjum
Zespół Szkół nr 2 w Stobiernej im. Ludwika Nabielaka
 • Stobierna 954, 36-002 Jasionka
  tel. (17) 771-40-47
  email: sp2stobierna@op.pl
  www.zs2stobierna.edu.pl
Gimnazjum
Zespół Szkół nr 1 w Stobiernej
 • Stobierna 357, 36-002 Jasionka
  tel. (17) 772-38-38
  email: sp_stob1@wist.com.pl
  www.zsstobierna.wist.com.pl
Gimnazjum
Zespół Szkół in. Jana Pawła II w Jasionce
 • Jasionka 306, 36-002 Jasionka
  tel. (17) 772-30-17
  email: zs_jas@wist.com.pl
  www.zsjasionka.wist.com.pl
Gimnazjum
Zespół Szkół w Łące
 • Łąka 224b, 36-004 Łąka
  tel. (17) 772-12-67
  email: zslaka@wp.pl
  www.zslaka.pl
Gimnazjum
Zespół Szkół w Łukawcu
 • Łukawiec 423, 36-004 Łąka
  tel. (17) 771-55-49
  email: zs.lukawiec@wp.pl
  www.zslukawiec.wist.com.pl
Gimnazjum
Zespół Szkół w Nowej Wsi
 • Nowa Wieś 200, 36-001 Trzebownisko
  tel./fax: (17) 772-21-54
  email: sp_nw@wist.com.pl
Gimnazjum w Trzebownisku
 • 36-001 Trzebownisko 968
  tel. 17 77-14-620
  a.gimnazjum@poczta.fm
Gimnazjum
Zespół Szkół w Wólce Podleśnej
 • Wólka Podleśna 438, 36-002 Jasionka
  tel. (17) 771-45-56
  email: szkolawp@wist.com.pl
  www.szkolawp.dl.pl
Gimnazjum
Zespół Szkół im. Armii Krajowej
w Zaczerniu
 • Zaczernie 249A, 36-062 Zaczernie
  tel./fax: (17) 859-66-84
  email: zaczerniegimn@wp.pl
  www.zs.zaczernie.pl
Prywatna Szkoła Muzyczna I st. w Nowej Wsi
 • Nowa Wieś 200, 36-001 Trzebownisko
  Nowa Wieś 200
  tel. 695 206 726
  http://www.psmnowawies.pl/
Ośrodek Kształcenia Lotniczego
Politechniki Rzeszowskiej
 • Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko
  tel. + 48 (017) 77 13 300
  fax  + 48 (017) 77 22 120
  oklprz@prz.rzeszow.pl
  www.okl.prz.edu.pl
Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebownisku z siedzibą w Stobiernej
 • Stobierna 357, 36-002 Jasionka
  tel. 017 7723562
  e- mail: stobiernabiblioteka@interia.eu
Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebownisku z/s w Stobiernej filia w Łukawcu
 • Łukawiec 423, 36-004 Łąka
  tel. 17 7715742, 17 7837593
  e- mail: wbpluk@go2.pl
Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebownisku z/s w Stobiernej  filia w Zaczerniu
 • Zaczernie 266
  36-062 Zaczernie
  tel. 017 7837592
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pro Familia
 • Jasionka 593, 36-002 Jasionka
  Rejestracja: (017) 772 33 03
  www.profamilia.rzeszow.pl
ALFAMED NZOZ w Jasionce
 • Jasionka 131, 36-002 Jasionka
  tel. 17 77 23 015
  http://www.alfamedjasionka.pl/index.php?stronaID=2
NZOZ Pro Familia Ośrodek Zdrowia w Trzebownisku
 • Trzebownisko 946, 36-001 Trzebownisko
  Rejestracja: 017 77 22 607
  www.profamilia.rzeszow.pl
ALFAMED NZOZ Ośrodek Zdrowia w Zaczerniu
 • Zaczernie 328, 36-062 Zaczernie
  tel. 17-771-21-01
  Czynny 08:00-18:00
ALFAMED NZOZ Ośrodek Zdrowia w Stobiernej
 • Stobierna 393
  36-002 Stobierna
Ośrodek Zdrowia  w Łące ZOZ NR 2 w Rzeszowie
 • Łąka 224B
  36-004 Łąka
  tel. 17 772-12-65
  www.zoz2-rzeszow.med.pl
ZOZ nr 2 w Rzeszowie Wiejski Ośrodek Zdrowia w Łukawcu
 • Łukawiec 426
  36-004 Łąka
  tel. 17 771-56-44
  www.zoz2-rzeszow.med.pl
ZOZ NR 2 w Rzeszowie Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zaczerniu
 • Zaczernie 662, 36-062 Zaczernie
  tel. 17 855-22-13
  www.zoz2-rzeszow.med.pl
REHAMED-CENTER Sp. z o.o.
 • Tajęcina 66a, 36-002 Tajęcina
  tel. + 48 17 77 25 666

 

Komisariat Policji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi
 • 36-001 Trzebownisko
  Nowa Wieś 387
  (17) 771-2997
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Trzebownisko
 • 36-001 Trzebownisko 976
  tel. (017) 77 122 00
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku
 • 36-001 Trzebownisko 976
  tel. (017) 7721350
  tel. kom. 0 606826545
  www.niepelnosprawni-trzebownisko.org
  e-mail: badzmyrazem7@ wp.pl
Stowarzyszenie przyjaciół Trzebowniska
 • 36-001 Trzebownisko 534
  tel. (017)7722566
  www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
  e-mail: naszetrzebownisko@poczta.onet.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie “AGAPE”
 • 36-062 Zaczernie 732
  tel. 0 605 334 199
  www.agape.zaczernie.eu
  e-mail: agape2008@wp.pl
Stowarzyszenie “Wszyscy Razem” w Łące
 • 36-004 Łąka 392
  tel. (017) 7721195
  www.stwszyscyrazem.pl
Stowarzyszenie „Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji im. 20 Pułku Ułanów”
 • Tajęcina 44
  36-002 Jasionka
Stowarzyszenie “Stobierna-wieś aktywna”
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Ich Rodzin „JADWIŻANIE”
 • Wólka Podleśna 334
  36-002 Jasionka
AEROKLUB RZESZOWSKI
 • 36-002 Jasionka – Lotnisko
  tel./fax (0-17)85-362-16
  www.aeroklub.rzeszow.pl
  email: bioro@aeroklub-rzeszowski.pl

 

Gminny Ośrodek Kultury w Trzebownisku
 • Trzebownisko 946
  36-001 Trzebownisko
  tel. (17) 77 12 200
  gok@trzebownisko.pl

Powiat rzeszowski

Starosta: Józef Jodłowski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie


ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów
tel. kom.: 519 585 857
e-mail: pcpr@powiat.rzeszow.pl
Dyrektor: Agnieszka Gabrowska

Dom Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta
Podmiot prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Dynowskie
 • ul. Ks. Ożoga 12a, 36-065 Dynów
  tel.: (16) 652 11 44
  e-mail: albertdynow@poczta.onet.pl
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio
Podmiot prowadzący: Caritas Diecezji Rzeszowskiej
 • Chmielnik 4, 36-017 Chmielnik
  tel.: (17) 229 66 48
  e-mail: dpschmi@intertele.pl
Dom Pomocy Społecznej w Górnie
Podmiot prowadzący: powiat rzeszowski
 • ul. Rzeszowska 7, 36-051 Górno
  tel.: (17) 77 28 979
  e-mail: dps@powiat.rzeszow.pl
Dom Spokojnej Starości im. Św. Jana z Dukli
Caritas Archidiecezji Przemyskiej
 • Kąkolówka 468, 36-030 Błażowa
  tel.: (17) 229 79 27
  e-mail: dsskako@op.pl
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej
 • Łąka 260, 36-004 Łąka
  tel.: (17) 77 21 050
  e-mail: dps.laka@op.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Kąkolówka 468, 36-030 Kąkolówka
  tel.: (17) 229 79 27
  e-mail: dsskako@op.pl
Warsztat Terapii Zajęciowej
prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej
 • Zgłobień 69, 36-046 Zgłobień
  tel.: (17) 87 16 162
  e-mail: biuro@wtz-zglobien.pl
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego prowadzona przez Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego
 • Mrowla 52, 36-054 Mrowla
  tel.: (17) 85 78 695
  e-mail: zwiazeksponprz@wp.pl
Katolicka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ZSOB
 • Łąka 260a, 35-317 Łąka
  tel.: (17) 772 42 71
  e-mail: kpow@wp.pl
Dom dla Dzieci i Młodzieży Przystań
 • ul. Budziwojska 149, 35-959 Rzeszów
  tel.: (17) 221 96 58
  e-mail: przystan@powiat.rzeszow.pl
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
 • ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno
  tel.: (17) 77 15 300
  e-mail: biuro@gorno.eu
Liceum Ogólnokształcące w Dynowie
 • ul. 1 Maja 17, 36-065 Dynów
  tel.: (16) 652 10 77
  e-mail: lodyn9@poczta.onet.pl
Liceum Ogólnokształcące w Błażowej
 • Pl. Ks. Kowala 3, 36-030 Błażowa
  tel.: (17) 229 70 63
  e-mail: zsblaz@poczta.onet.pl
Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale
 • ul. Suszyckich 11, 36-040 Boguchwała
  tel.: (17) 871 44 21
  e-mail: liceum.boguchwala@gmail.com
Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Chmielniku
 • 36-016 Chmielnik
  tel.: (17) 22 96 888
  e-mail: szkola.zs3@zs3chmielnik.pl
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Młp.
 • ul. Wyszyńskiego 2, 36-060 Głogów Młp.
  tel: (17) 851 77 07
  e-mail: zso@glogow-mlp.pl
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Św. S. Kostki w Nowym Kamieniu
 • Nowy Kamień 26, 36-053 Nowy Kamień
  tel.: (17) 855 65 16
  e-mail: zskamien@gmail.com
Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Młp.
 • ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp.
  tel: (17) 772 90 09
  e-mail: zssokolow@wp.pl
Liceum Ogólnokształcące w Trzcianie
 • Trzciana 193, 36-071 Trzciana
  tel.: (17) 851 40 07
  e-mail: zstw-trzciana@wp.pl
Liceum Ogólnokształcące w Tyczynie
 • ul. Grunwaldzka 25, 36-020 Tyczyn
  tel.: (17) 22 19 362
  e-mail: zespols@intertele.pl
Komisariat Policji w Głogowie Małopolskim
 • ul. Witosa 10a, 36-060 Głogów Młp.
  tel.: (17) 858 33 74
Komisariat Policji w Sokołowie Małopolskim
 • ul. Sienkiewicza 43, 36-050 Sokołów Młp.
  tel.: (17) 858 37 50
Komisariat Policji w Tyczynie
 • ul. Kościuszki 6a, 36-020 Tyczyn
  tel.: (17) 858 33 79
Komisariat Policji w Boguchwale
 • ul. Suszyckich 31, 36-040 Boguchwała
  tel.: (17) 858 33 71
Komisariat Policji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi
 • Nowa Wieś 387, 36-001 Trzebownisko
  tel.: (17) 858 37 00
Komisariat Policji w Dynowie
 • ul. Rynek 7, 36-065 Dynów
  tel.: (17) 858 33 73
Skip to content