Close

Gmina Wąwolnica

powiat puławski

Wójt Gminy

Marcin Łaguna
 • (81) 88 25 072
 • gmina@wawolnica.pl

Urząd Gminy

 • (81) 882 50 72, fax (81) 882 50 72
 • gmina@wawolnica.pl
 • ul. Lubelska 39
  24-160 Wąwolnica

Gmina Wąwolnica położona jest w południowej części powiatu puławskiego, w województwie lubelskim, nad rzeką Bystrą, na terenie płaskowyżu nałęczowskiego. Gmina Wąwolnica leży w zachodniej części województwa lubelskiego, wzdłuż drogi wojewódzkiej Lublin-Puławy. W Gminie Wąwolnica znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej.

Liczba miejscowości: 18
Liczba sołectw: 17
Rolnictwo: Gmina Wąwolnica jest typowo rolnicza i ma dobre predyspozycje do rozwoju rolnictwa ekologicznego, a także do powstania gospodarstw agroturystycznych. Znajduje się tu około 200 gospodarstw indywidualnych a wielkość przeciętnego gospodarstwa wynosi 5,0 ha, Gmina odczuwa potrzebę inwestycji turystycznych.
Plony: sady, plantacje owoców miękkich, zboża, ziemniaki.
Infrastruktura techniczna: 1 oczyszczalnia ścieków, wodociąg, kanalizacja, strzelnica urząd pocztowy, Lecznictwo, kultura, oświata, sport: 1 przychodnia zdrowia, 3 szkoły,
1 biblioteka, 2 boiska sportowe.

Powierzchnia
62,15 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
4 832
Liczba sołectw
17
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
3 534 PLN
Odsetek osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
2,3 %

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąwolnicy


ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica
tel.: (81) 88 25 051
e-mail: ops@gt.pl
Kierownik: Jolanta Pruchniak

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wąwolnicy

  • Gimnazjum Publiczne w Wąwolnicy
   Przedszkole Samorządowe w Wąwolnicy
   Szkoła Podstawowa w Wąwolnicy
 • ul. Zamkowa 4, 24-160 Wąwolnica
  tel. (81) 88 25 069,
  fax: (81) 88 25 069,
  e-mail:zsp@wawolnica.pl
Szkoła Podstawowa w Karmanowicach
 • Karmanowice 85, 24-160 Wąwolnica
  tel. (81) 88 25 325
  fax: (81) 88 25 325
  e-mail: spkarmanowice@wp.pl
  www.spkarmanowice.pl
Szkoła Podstawowa w Rąblowie
 • Rąblów 65, 24-160 Wąwolnica
  tel. (81) 88 25 504
Gminna Biblioteka Publiczna w Wąwolnicy
 • ul. Rynek 32, 24-160 Wąwolnica
  tel. (81) 88 25 014
  e-mail: biblioteka.wawolnica@onet.pl
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Nasze Zdrowie”
 • ul. Lubelska 37, 24-160 Wąwolnica
  tel. (81) 88 25 021
Gminny Dom Kultury w Wąwolnicy
 • ul. Rynek 32, 24-160 Wąwolnica
  tel.: (81) 88 250 30
  e-mail: gdk@gdkwawolnica.pl
  www.gdk.wawolnica.pl
Posterunek Policji w Nałęczowie
 • tel. (81) 88 90 261
  fax: (81) 88 90 262
Dzielnicowy gminy Wąwolnica – asp. Rafał Głos
 • tel. (81) 88 90 261
  dzielnicowy.naleczow1@lu.policja.gov.pl
Klub Sportowy Wawel Wąwolnica
 • ul. 3 Maja 14
  24-160 Wąwolnica
  prezes: Tomasz Staniak
Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Wąwolnicy
 • ul. Lubelska 39
  24-160 Wąwolnica
  prezes: Wiesława Dybała
Stowarzyszenie „Młodzi Duchem”
 • ul. Rynek 32
  24-160 Wąwolnica
  Przewodnicząca: Krystyna Krajewska
Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych „Szansa” przy SOSW w Kęble
 • Kębło 7, 24-160 Wąwolnica
  e-mail: keblo.szansa@gmail.com
  Przewodnicząca: Anna Wolińska
Regionalne Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wokół Bystrej
 • Celejów 72a
  24-160 Wąwolnica
  Elżbieta Tomaszewska
Ochotnicza Straż Pożarna w Wąwolnicy
 • Prezes: Sylwester Węgliński
Ochotnicza Straż Pożarna w Celejowie
 • Prezes: Piotr Pasek
Ochotnicza Straż Pożarna w Grabówkach
 • Prezes: Andrzej Staniszewski
Ochotnicza Straż Pożarna w Hucie
 • Prezes: Mirosław Wójcik
Ochotnicza Straż Pożarna w Karmanowicach
 • Prezes: Stanisław Grzegorczyk
Ochotnicza Straż Pożarna w Rąblowie
 • Prezes: Mariusz Rodzik

Powiat puławski

Starosta: Danuta Smaga

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach


Al. Królewska 3, 24-100 Puławy
tel.: (81) 888 04 92
e-mail: centrum@pcpr.pulawy.pl
Dyrektor: Małgorzata Suszek-Zawadzka

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach
 • ul. Grzegorzewskiej 3, 24-100 Puławy
  tel.: (81) 886 34 18
  e-mail: mowpul@wp.pl, mow@mow.pulawy.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puławach
 • Al. Królewska 19, 24-100 Puławy
  tel.: (81) 886 47 96
  e-mail: poradnia.pulawy@wp.pl
  www.poradnia.pulawy.pl
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Puławach
 • ul. Partyzantów 28, 24-100 Puławy
  Tel.: (81) 886 33 43, (81) 888 40 76
  e-mail: ddlp@poczta.onet.pl:
  zpow.sekretariat@poczta.neostrada.pl
  www.domdzieckapulawy.neostrada.pl
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze Puławskiej
 • ul. Kościelna 9, Góra Puławska
  24-100 Puławy
  kom.: 512 936 310
Warsztat Terapii Zajęciowej w Puławach prowadzony przez Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
 • ul.Wróblewskiego 21, 24-100 Puławy
  tel.: (81) 888 34 31
  wtzpulawy@op.pl
Warsztat Terapii Zajęciowej w Puławach  prowadzony przez Puławskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych
 • ul. 6 Sierpnia 20, 24-100 Puławy
  tel.: (81) 888 14 07
  kom.: 698 693 937
  e-mail: wtz.pulawy@vp.pl
Warsztat Terapii Zajęciowej w Nałęczowie prowadzony przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne
 • ul. Spółdzielcza 17c, 24-150 Nałęczów
  tel,: (81) 50 15 106
  www.wtznaleczow.pl
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach
 • ul. Kołłątaja 1, 24-100 Puławy
  tel.: (81) 887 44 93
  e-mail: mospulawy@onet.eu
  www.mos.pulawy.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble
 • Kębło 7, 24-160 Wąwolnica
  tel.: (81) 882 50 11
  e-mail: soswwkeble@gmail.com
  www.soswkeblo.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach
 • ul. Jaworowa 3, 24-100 Puławy
  tel.: (81) 888 02 48
  e-mail: sosw@oswiata.org.pl
  sosw.pulawy@gmail.com
  sosw.pulawy.pl
Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. S. Klary Staszczak OSB
 • ul. Kowalskiego 3, 24-100 Puławy
  tel.: (81) 886 46 07
  www.sow.pulawy.pl

<

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • Al. Królewska 19, 24-100 Puławy
  tel.: (81) 886 48 91
  e-mail: psse.pulawy@pis.gov.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
 • ul. Bema 1, 24-100 Puławy
  tel.: (81) 450 22 74
  e-mail: spzoz@szpitalpulawy.pl

<

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach
 • ul. 6 Sierpnia 5, 24-100 Puławy
  tel. (81) 886 14 74
  e-mail: pbpulawy@onet.pl
  www.bib.pulawy.powiat.p
Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach
 • ul. Sieroszewskiego 4, 24-100 Puławy
  tel.: (81) 886 49 65
  e-mail: mdk-pulawy@o2.pl
  www.mbk.pulawy.pl
I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego
 • al. Partyzantów 16, 24-100 Puławy
  tel.: (81) 886 36 26
  sekretariat@czart.pulawy.pl
  www.czart.pulawy.pl
Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej
 • ul. Polna 18, 24-100 Puławy
  tel.: (81) 886 38 21
  e-mail: zs1_pulawy@o2.pl
  www.zs1.pulawy.pl
Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
 • ul. Jaworowa 1, 24-100 Puławy
  tel.: (81) 886 82 27
  poczta@zs2.pulawy.pl
Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach
 • ul. Piłsudskiego 74, 24-100 Puławy
  tel.: (81) 886 36 40
  e-mail: zs3pulawy@o2.pl
Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach
 • ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy
  tel.: (81) 886 37 40
  e-mail: poczta@zst.pulawy.pl
Zespół Szkół Nr 2  w Nałęczowie
 • ul. Prusa 11, 24-150 Nałęczów
  tel.: (81) 50 14 728
  e-mail; sekretariat@zeromskilo.pl
  www.zs2.naleczow.pl
Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym
 • ul. Nadwiślańska 9
 • 24-120 Kazimierz Dolny
  tel.: (81) 88 10 558
  kom.: 669 054 555
  e-mail: zsz-kazimierz@wp.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach
 • ul. Sieroszewskiego 1, 24-100 Puławy
  tel.: (81) 886 38 37, (81) 888 10 10
  email: kontakt@ckz.pulawy.pl
  www.ckz.pulawy.pl
Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach
 • ul. Norwida 8a, 24-100 Puławy
  tel.: (81) 886 37 05, (81) 886 39 36
  sekretariat@rcku.pulawy.pl
Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach
 • ul. 6 Sierpnia 5, 24-100 Puławy
  tel.: (81) 888 49 01
  e-mail: pcdznpulawy@go2.pl

<

Komenda Powiatowa Policji w Puławach
 • ul. Wojska Polskiego 6, 24-100 Puławy
  tel. (81) 889 02 10
  dyzurni.kpppulawy@lu.policja.gov.pl

<

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach
 • Al.. Królewska 3a, 24-100 Puławy
  tel.: (81) 886 42 36
  e-mail: monar_pulawy@onet.pl
  monarpulawy.pl
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Puławach
 • ul. 6 Sierpnia 5, 24-100 Puławy
  tel.: (81) 532 67 83
  kom.: 533 400 790
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwarty Krąg”
 • ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów
  kom.: 500 233 235, 514 439 127
  e-mail; otwartykrag@o2.pl
Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Bratek”
 • ul. Aignera 1, 24-100 Puławy
  kom.: 601 908 444
Stowarzyszenie  Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Przyjaciół „Radość”
 • ul. Lubelska 80a, 24-130 Końskowola
  kom.: (81) 889 20 53
  e-mail: radosc.stowarzyszenie@wp.pl
Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Puławy
 • ul. Wróblewskiego 21, 24-100 Puławy
  tel.: (81) 533 06 05
  kom.: 609 869 632
  www.pzg.org.pl
Polski Związek Niewidomych Okręg Puławski
 • Al. Królewska 3, 24-100 Puławy
  kom.: 797 609 294
  e-mail: pzn_pulawy@o2.pl
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 2 w Puławach
 • Ul.Wróblewskiego 21, 24-100 Puławy
  kom.: 604 224 263, 604 570 848
Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
 • ul. Mickiewicza 2a, 24-100 Puławy
  tel.: (81) 888 42 20
  e-mail; psozp@poczta.onet.pl
Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne
 • ul. Spółdzielcza 17c, 24-150 Nałęczów
  tel.: (81) 501 51 06
Puławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
 • ul. Polna 18, 24-100 Puławy
  kom.: 668 039 416
  e-mail: psnon@gmail.com
Puławskie Stowarzyszenie Amazonek
 • ul. Wojska Polskiego 4, 24-100 Puławy
  kom.: 505 225 317
  e-mail: amazonkipulawy@gmail.com
Stowarzyszenie „Rodzina”
 • ul. Piramowicza 12, 24-100 Puławy
  rodzina.pulawy.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
 • ul. Lubelska 51, 24-100 Puławy
  tel.: (81) 888 65 95
  sekretariat@straz.pulawy.pl
Sąd Rejonowy w Puławach
 • ul.Lubelska 7, 24-100 Puławy
  tel.: (81) 888 55 85 wew.1
  (81) 888 55 83 wew. 1
  e-mail: pulawy@pulawy.sr.gov.p
Powiatowy Urząd Pracy
 • ul. Lubelska 2g, 24-100 Puławy
  tel.: (81) 886 40 96
  e-mail: lupu@praca.gov.pl
  pulawy.praca.gov.pl
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Puławach
 • Al.Królewska 3, 24-100 Puławy
  tel.: (81) 886 74 34
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Puławach
 • ul. Włostowicka 27, 24-100 Puławy
  tel.: (81) 886 33 67
  e-mail: recepcja@ssmpulawy.pl
  www.ssmpulawy.pl
Skip to content