Close

Gmina Wiązowna

powiat otwocki

Wójt Gminy

Janusz Budny
 • (22) 512 58 01
 • sekretariat@wiazowna.pl

Urząd Gminy

 • (22) 512 58 00
 • urzad@wiazowna.pl
 • ul. Lubelska 59
  05-462 Wiązowna

Gmina Wiązowna położona jest w północnej części powiatu otwockiego, 25 km na południowy wschód od Warszawy. Graniczy: od północy i wschodu z powiatem mińskim, od południa z gminami Celestynów, Józefów, Kołbiel i Otwock, od zachodu z m.st. Warszawa.
Przez teren gminy przebiegają dwie drogi międzynarodowe: nr 17 Warszawa – Lublin – Lwów i nr 2 Warszawa -Terespol – Grodno – Moskwa, które łączą się na północnym skraju gminy.
W Góraszkach, 15 km od Warszawy, znajduje się lotnisko.
Centrum administracyjno-usługowym gminy jest miejscowość Wiązowna.

70% obszaru gminy objęte jest formami ochrony przyrody – Mazowiecki Park Krajobrazowy, Mazowiecki Obszar Krajobrazu Chronionego, rezerwaty rzek Mieni i Świdra. Ponad 30% terenu gminy to lasy.
Po zakończeniu budowy południowej obwodnicy Warszawy oraz przebudowy trasy S17 z Warszawy do Lublina, autostrady A2 z Warszawy do Terespola (czyli do roku 2019) Wiązowna będzie największym węzłem komunikacyjnym po wschodniej stronie Warszawy z najlepszym spośród podwarszawskich gmin dojazdem do miasta i bezpośrednim dostępem do obwodnicy
W Wiązownie działa 1200 prywatnych firm. Chętnie inwestują tu deweloperzy. Na terenie Gminy Wiązowna powstają dwa centra handlowe: w Duchnowie oraz w Góraszce.

Powierzchnia
102 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
12 693
Liczba sołectw
26
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
6 311PLN
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
153

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie


Radiówek 25, 05-462 Wiązowna
tel.: (22) 780 46 59
e-mail: gops@wa.home.pl
Kierownik: Małgorzata Łysik

Gminne Przedszkole „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie
 • Radosna 74, Pęclin, 05-462 Wiązowna
  tel.: (22) 789 01 10
  e-mail: gppeclin@xl.wp.pl
  www.gppeclin.szkolnastrona.pl
Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka w Wiązownie
 • os. Parkowe 17, 05-462 Wiązowna
  tel.: (22) 789 01 09
  kom.: 724 89 01 09
  www.przedszkoleuszatka.szkolnastrona.pl
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gliniance
 • ul. Napoleońska 1 i ul. Napoleońska 53a
  05-408 Glinianka
  tel.: (22) 789 96 71
  e-mail: spglinianka@wp.pl
  www.spglinianka.szkolnastrona.pl
Szkoła Podstawowa w Malcanowie
 • ul. Mazowiecka 55, 05-462 Wiązowna
  tel.: (22) 180 00 08
  e-mail: spmalcanow@gmail.com
  www.spmalcanow.szkolnastrona.pl
Szkoła Podstawowa z Oddziałam Integracyjnymi im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie
 • ul. Kościelna 20, 05-462 Wiązowna
  tel.: (22) 789 01 95
  e-mail|: spwiazowna@gmail.com
  www.spwiazowna.szkolnastrona.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
 • ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna
  tel.: (22) 789 01 46
  e-mail: kontakt@bibliotekawiazowna.pl
Gminna Biblioteka Publiczna, Filia w Gliniance
 • ul. Napoleońska 46c, Glinianka
  tel.: (22) 789 97 90
  e-mail: glinianka@bibliotekawiazowna.pl
Gminna Biblioteka Publiczna, Filia w Duchnowie
 • ul. Wspólna 157, Duchnów
  tel.: (22) 780 44 44
  e-mail: duchnow@bibliotekawiazowna.pl
Zespołowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych w Wiązownie
 • ul. Lubelska 36, 05-462 Wiązowna
  tel.: (22) 789 01 15
  e-mail: recepcja@zplrwiaz.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie
 • ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna
  tel.: (22) 780 41 79
  e-mail: gok@gok-wiazowna.pl
Posterunek Policji w Wiązownie
 • ul. Kościelna 9, 05-462 Wiązowna
  tel.: (22) 789 01 77
Dzielnicowy gminy Wiązowna
 • tel.: (22) 789 01 77
  kom.: 600 997 488
  dzielnicowy.wiazowna1@ksp.policja.gov.pl
Forum Przedsiębiorczość
 • Rul. Kościelna 31, 05-462 Wiązowna
  tel.: (22) 789 04 63
  e-mail: zsp@o2.pl
Fundacja „Nasze ogrody”
 • ul. Pogodna 16, Duchnów
  e-mail: ag.slazak@gmail.com
Fundacja „To lubię”
 • ul. Wąska 14, 05-077 Zakręt
  e-mail: fundacja.tolubie@gmail.com
  www: facebook.com/FundacjaToLubie
Klub Sportowy Advit
 • ul. Sportowa 15, 05-462 Wiązowna
  tel.: (22) 789 03 48
  e-mail: advit.wiazowna@wp.pl
Klub Sportowy Glinianka
 • ul. Napoleońska 1, 05-408 Glinianka
  kom.: 501 022 546
  e-mail: ksglinianka@tlen.pl
  www.ksglinianka.futbolowo.pl
Stowarzyszenie „Bądźmy razem”
 • Radiówek 25, 05-462 Wiązowna
Stowarzyszenie „Krokus – Wiązowna”
 • Radiówek 25, 05-462 Wiązowna
  tel.: (22) 610 45 81
  e-mail: sdswiazowna@gmail.com
Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie “Jesteśmy!” w Radiówku
 • ul. Wspólna 46, Duchnów, 05-462 Wiązowna
  kom.: 500 116 332
  e-mail: biuro@wtzjestesmy.pl
  www.wtzjestesmy.pl
Stowarzyszenie „Więzi”
 • ul. Lubelska 29, 05-462 Wiązowna
Centrum Interwencji Kryzysowej „Dom Otwartych Serc”
 • ul. Tadeusza 22, 05-400 Otwock
  tel.: (22) 779 58 63
  kom.: 506 351 927, 664 425 720
  e-mail: cik.otwock@caritas.pl
Dzienny Dom “Senior-WIGOR”
 • ul. Doliny Świdra 6, Wola Karczewska
  05-408 Glinianka
  kom.: 505 599 703, 505 599 710
  e-mail: senior.wigor@wp.pl
  www.wigor-wolakarczewska.pl
Ochotnicza Straż Pożarna w Wiązownie
 • ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna
Ochotnicza Straż Pożarna w Malcanowie
 • ul. Mazowiecka 22 05-462 Wiązowna
Ochotnicza Straż Pożarna w Gliniance
 • ul. Napoleońska 48, 05-408 Glinianka

Powiat otwocki

Starosta: Cezary Łukaszewski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku


ul. Komunardów 10, 05-400 Otwock
tel.: (22) 779 24 33, (22) 719 48 10 (12)
e-mail: pcpr@pcprotwock.pl
Dyrektor: Małgorzata Woźnicka

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • ul. Kilińskiego 1, 05-400 Otwock
  tel.: (22) 779 48 33, (22) 779 26 63
  e-mail: otwock@psse.waw.pl
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku
 • ul. Pułaskiego 3a, 05-400 Otwock
  tel.: (22) 779 70 50
  e-mail: biblioteka@powiat-otwocki.pl
Komenda Powiatowa Policji
 • ul. Pułaskiego 7a, 05-400 Otwock
  tel.: (22) 779 40 91
  e-mail: kppotwock@policja.waw.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
 • ul. Mieszka I 13/15, 05-402 Otwock
  tel.: (22) 718 16 20
  e-mail: otwock@mazowsze.straz.pl
  www.kppspotwock.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku
 • ul. Górna 11, 05-02 Otwock
  tel.: (22) 779 37 14
  sekretariat@pup.powiat-otwocki.pl
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Otwock
 • e-mail: 3zkss@otwock.sr.gov.pl
Nadleśnictwo Celestynów
 • ul. Obrońców Pokoju 58, 05-430 Celestynów
  tel.: (22) 789 70 03
  e-mail: celestynow@warszawa.lasy.gov.pl
Skip to content