Close

Gmina Wodzisław

powiat jędrzejowski

Wójt Gminy

Dominik Łukasik
 • (41) 38 06 118, wew. 33
 • wojt@ugwodzislaw.pl

Urząd Gminy

 • (41) 38 06 118
 • ugwodzislaw@wp.pl
  bip@ugwodzislaw.pl
 • ul. Krakowska 6
  28-330 Wodzisław

Gmina Wodzisław znajduje się w południowo-zachodniej części województwa świętokrzyskiego, w powiecie jędrzejowskim. Położona jest na Garbie Wodzisławskim, nad rzeką Mozgawą, 18 km na południowy zachód od Jędrzejowa.
Gmina Wodzisław graniczy: od północy z gminą Jędrzejów; od północnego wschodu z gminą Imielno; od wschodu z gminą Michałów (powiat pińczowski); od południa z gminą Działoszyce (powiat pińczowski); od południa z powiatem miechowskim (woj. małopolskie); od zachodu z gminą Sędziszów.

468 podmiotów gospodarczych (REGON 31.12.2016), z których przeważająca liczba znajduje się w sektorze prywatnym.

Powierzchnia
177 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
7 165
Liczba sołectw
43
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
2 983 PLN
Odsetek osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
11,2%

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu


ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław
tel.: (41) 380 61 17
e-mail: opswodz@poczta.onet.pl
Kierownik: Justyna Żelichowska

Szkoła Podstawowa w Mierzawie
 • Mierzawa, 28-330 Wodzisław
Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach
 • Piotrkowice, 28-330 Wodzisław
Szkoła Podstawowa w Niegosławicach
 • Niegosławice, 28-330 Wodzisław
Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
 • ul. Szkolna 3, 28-330 Wodzisław
  tel.: (41) 380 63 17
  e-mail: przedszkolesam@onet.pl
Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu
 • ul. Legionów 1, 28-330 Wodzisław
  e-mail: bpg.wodzislaw@interia.pl
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Lubczy
 • Lubcza 83, 28-330 Wodzisław
  tel.: (41) 380 51 40
  e-mail: ssplubcza@interklasa.pl
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brześciu
 • Brzeście 1, 28-330 Wodzisław
  tel.: (41) 380 62 43
  e-mail: sspbrzescie@op.pl
Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu
 • ul. Ariańska 12, 28-330 Wodzisław
  tel.: (41) 380 60 24
Środowiskowy Dom Kultury w Nawarzycach
 • Nawarzyce, 28-330 Wodzisław
  tel.: (41) 380 51 13
Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie
 • ul. 11-Listopada 78, 28-300 Jędrzejów
  tel.: (41) 386 02 26;
  rzecznik.jedrzejow@ki.policja.gov.pl
Stowarzyszenie na  Rzecz Dzieci i Młodzieży “Spoko”
 • Łany 5, 28-330 Wodzisław
Stowarzyszenie  Klub Seniora “Zadora”
 • ul. Żeromskiego 2, 28-330 Wodzisław
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lubczy
 • Lubcza 100, 28-330  Wodzisław
Klub Sportowy “Partyzant”
 • ul. Sportowa 1, 28-330 Wodzisław
Stowarzyszenie Miłośników Piotrkowic
 • Szkoła Podstawowa Piotrkowice
  28-330 Wodzisław
Towarzystwo Przyjaciół Wodzisławia
 • ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nawarzyce
 • Nawarzyce, 28-330 Wodzisław
  tel.: (41) 380 51 13
Stowarzyszenie „Radosna Szkoła” w  Mierzawie
 • Szkoła Podstawowa w Mierzawie
  28-330 Wodzisław
Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach
 • Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach
  28-330 Wodzisław
Stowarzyszenie “Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach
 • Niegiosławice, 28-330 Wodzisław
Kółko Rolnicze w Mierzawie
 • Mierzawa 29A, 28-330 Wodzisław
Związek Zawodowy Pracowników Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wodzisławiu
 • ul. Krakowska 1, 28-330 Wodzisław
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
 • ul. Krakowska 1, 28-330 Wodzisław
Towarzystwo Przyjaciół Wodzisława
 • ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Nawarzyce
 • Nawarzyce 48, 28-330 Wodzisław
Stowarzyszenie „Ziemi Wodzisławskiej”
 • ul. Szkolna 4, 28-330 Wodzisław
Ochotnicza Straż Pożarna w Nawarzycach
 • Nawarzyce, 28-330 Wodzisław
Ochotnicza Straż Pożarna w Niegosławicach
 • Niegosławice, 28-330 Wodzisław
Ochotnicza Straż Pożarna w Wodzisławiu
 • ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław
Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrkowicach
 • Piotrkowice, 28-330 Wodzisław
Ochotnicza Straż Pożarna w Pokrzywnicy
 • Pokrzywnica 18, 28-330 Wodzisław
Ochotnicza Straż Pożarna w Brześciu
 • Brzeście 68b, 28-330 Wodzisław
Ochotnicza Straż Pożarna w Klemencicach
 • Klemencice 40, 28-330 Wodzisław
Ochotnicza Straż Pożarna w Krężołach
 • Krężoły 27, 28-330 Wodzisław
Ochotnicza Straż Pożarna w Laskowej
 • Laskowa 71, 28-330 Wodzisław
Ochotnicza Straż Pożarna w Lubczy
 • Lubcza, 28-330 Wodzisław
Ochotnicza Straż Pożarna w Przyłęku
 • Przyłęk 21, 28-330 Wodzisław
Ochotnicza Straż Pożarna w Wodaczu
 • Wodacz 43, 28-330 Wodzisław
Ochotnicza Straż Pożarna w Strzeszkowicach
 • Strzeszkowice 3, 28-330 Wodzisław
Ochotnicza Straż Pożarna w Pękosławiu
 • Pękosław 16, 28-330 Wodzisław
Ochotnicza Straż Pożarna w Droblinie
 • Droblin 6, 28-330 Wodzisław
Ochotnicza Straż Pożarna w Przezwodach
 • Przezwody 46, 28-330 Wodzisław

Powiat jędrzejowski

Starosta: Paweł Faryna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie


ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów
tel.: (41) 386 36 00
e-mail: pcprjedrzejow@wp.pl
Dyrektor: Tomasz Kowalski

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • ul. Reymonta 1, 28-300 Jędrzejów
  tel.: (41) 38 617 22
  e-mail: poradnia.jedrzejow@poczta.onet.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • ul. 11 Listopada 113b, 28-300 Jędrzejów
  tel.: (41) 386 41 95
  e-mail: sds@opsjedrzejow.pl
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. M. Grzegorzeskiej w Jędrzejowie
 • ul. Armii Krajowej 11, 28-300 Jędrzejów
  tel.: (41) 386 12 31
  e-mail: wtzjedrzejow@interia.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Jędrzejowie
 • ul. Armii Krajowej 11, 28-300 Jędrzejów
  tel.: (41) 386 12 31
  e-mail: wtzjedrzejow@interia.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jędrzejowie
 • 11 Listopada 113b, 28-300 Jędrzejów
  tel.: (41) 386 18 28
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • ul. 11 listopada 33, 28-300 Jędrzejów
  e-mail: psse.jedrzejow@pis.gov.pl,
  psse.jedrzejow@wsse-kielce.pl
Zakład Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie
 • ul. Małogoska 25, 28-300 Jędrzejów
  tel.: (41) 386 14 91
Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna w Jędrzejowie
 • ul.11 Listopada 33d, 28-300 Jędrzejów
  tel.: (41) 386 13 96
  e-mail: mgbpjow@wp.pl
Centrum Kultury w Jędrzejowie
 • al. J. Piłsudskiego 3, 28-300 Jędrzejów
  tel.: (41) 386 12 68
  e-mail: poczta@ckjedrzejow.pl
Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie
 • ul. 11 Listopada 78, 28-300 Jędrzejów
  tel.: (41) 386 02 26
  e-mail: rzecznik.jedrzejow@ki.policja.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy
 • ul. Okrzei 49b, 28-300 Jędrzejów
  tel.: (41) 380 23 74
  e-mail: kije@praca.gov.pl
Sąd Rejonowy w Jędrzejowie
 • ul. 11 Listopada 74, 28-300 Jędrzejów
  tel.: (41) 386 14 41
Zarząd Dróg Powiatowych
 • ul. Okrzei 83, 28-300 Jędrzejów
  tel.: (41) 385 53 20
Zakład Usług Komunalnych w Jędrzejowie
 • ul. Reymonta 21, 28-300 Jędrzejów
  kom.: 516 084 015
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie
 • ul. Reymonta 5, 28-300 Jędrzejów
  tel.: (41) 386 18 95
  e-mail: jedrzejow@straz.kielce.pl
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie
 • ul. Głowackiego 16, 28-300 Jędrzejów
  tel.: (41) 386 11 81
  e-mail: jedrzejow.piw@wetgiw.gov.pl
Skip to content