Close

Gmina Wólka

powiat lubelski

Wójt Gminy

Edwin Gortat
 • (81) 478 17 50, 603 208 002
 • gmina@wolka.pl

Urząd Gminy

 • (81) 478 17 50
 • gmina@wolka.pl
 • Jakubowice Murowane 8
  20-258 Lublin

Gmina Wólka położona jest na terenie powiatu lubelskiego w województwie lubelskim, na pograniczu Równiny Świdnickiej (Łuszczowskiej) oraz Płaskowyżu Nałęczowskiego. Jej obszar rozciąga się od lasu świdnickiego i prężnie rozwijającego się Łuszczowa na wschodzie, po umiejscowiony w Dolinie Ciemięgi Pliszczyn i obfitująca w zabytki Bystrzycę na zachodzie.
Ta podmiejska gmina jest niezwykle korzystnie położona w bezpośrednim sąsiedztwie dużych miast Lublina i Świdnika oraz gmin Mełgiew, Łęczna, Spiczyn i Niemce. Stanowi to niewątpliwy atut dla ewentualnych inwestorów. Ogromną zaletą jest również rozbudowana sieć dróg bitych we wszystkich 18 sołectwach, która pozwała szybko i komfortowo przemieszczać się po całym obszarze gminy.
Na wyjątkową atrakcyjność tych terenów wpływa również fakt, że obfitują one w wiele walorów krajobrazowo-turystycznych: Park Krajobrazowy Dolina Ciemięgi, obszar „Natura 2000” pomiędzy miejscowościami Długie i Sobianowice, planowany rezerwat stepowy „Łysa Góra”, wąwozy i lasy przecinające zachodnią część gminy, liczne zabytki i obiekty sakralne oraz popularne ścieżki i trasy turystyczne i rowerowe.

W XXI wieku rozwinęła się znacząco infrastruktura techniczna. Po telefonizacji gminy zbudowano wodociągi; ponad połowa wsi została zgazyfikowana, cztery miejscowości posiadają kanalizację. Bliskość dużej oczyszczalni na Hajdowie obniża koszty odprowadzania ścieków. Władze samorządowe kontynuują budowę sieci gazowej i sanitarnej. Zmodernizowano też oświetlenie uliczne, ułożono światłowody, na bieżąco utwardza się i remontuje szlaki komunikacyjne, mosty, układa chodniki.
Poprawia się nawierzchnia dróg na nowym osiedlu „Borek”. W trosce o mieszkańców i przyszłych inwestorów zarówno władze gminy, jak i przedsiębiorstwa starają się zakończyć uzbrajanie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, produkcję i usługi. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględnia lokalizację przedsiębiorczości i przeznaczenie terenów na cele turystyczne.
Dokonuje się scalania gruntów i ułatwia zamianę ich funkcji. Gmina dysponuje atrakcyjnymi terenami komunalnymi, dotyczy to ich usytuowania, powierzchni, jak i uzbrojenia. Ceny działek są zdecydowanie niższe w porównaniu z pobliskim Lublinem. Bliskość lubelskiej aglomeracji, dobra komunikacja i rozwinięta infrastruktura techniczna stwarzają szansę dla inwestorów. Sprzyja temu gminna polityka przestrzenna i finansowa. Podatki od nieruchomości wynoszą od 50% do 70% stawki maksymalnej, podatki od gruntów odpowiednio 61 % i 66%. Dodatkowo zwolniono od podatków nieruchomości bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na okres roku, a w przypadku zatrudnienia mieszkańców gminy – na dwa lata. W zakresie usług komunalnych polityka taryfowa samorządu gminnego jest konkurencyjna cenowo w stosunku do miasta Lublina.
Wśród zakładów na terenie gminy funkcjonują: Centro-Chem w Turce, zakład produkcji opakowań PAKO w Jakubowicach Murowanych, masarnie „Wólka” i „U rolnika” Łuszczów Drugi, restauracje: „W Młynie” w Jakubowicach Murowanych, „Gościniec” w Wólce, zajazd „Sas”, pizzerie: „Bella Vita” i „Chillout” w Turce ,osiedle Borek, Grota Solna w Jakubowicach Murowanych, Firmy Paper-Tred, Ladros, Transkobet, zakłady kamieniarskie, punkty usług stolarskich, samochodowych, budowlanych, drobne rzemiosło i handel.
Ogółem poza rolnictwem działa około 670 podmiotów gospodarczych, stanowiących głównie własność osób fizycznych i spółek cywilnych. Podstawową obsługę finansową ludności i firm zapewnia Bank Polskiej Spółdzielczości.
(stan na 2018 r.)

Powierzchnia
72,65 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
11 126
Liczba sołectw
18
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
3 359 PLN
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
290

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce


Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin
tel.: (81) 751 00 87, (81) 751 06 55
e-mail: opswolka@opswolka.pl
Kierownik: Anna Modrzejewska

Gminna Biblioteka Publiczna
 • Wólka
Przychodnia Tlen-Medical
 • Wólka 6C
  20-258 Wólka
  tel. (81) 473 23 55
Komisariat Policji w Niemcach
 • Niemce, ul. Różana 18
  tel. (81) 756 17 97
Klub Sportowy „LKP Mila Turka”
Gminno-Ludowe Towarzystwo Sportowe „Świdniczanka”
Klub Sportowy „Świdniczanka-Neptun”
Uczniowski Klub Sportowy „Dwunastka”

Powiat lubelski

Starosta: Zdzisław Antoń

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie


ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin
tel.: (81) 442 10 21
e-mail: pcpr@powiat.lublin.pl
Kierownik: Aneta Łońska

Dom Dziecka „Dworek“ w Przybysławicach i Dom Dziecka „Nowy Dom“ w Przybysławicach
 • Przybysławice, 21-080 Garbów
  tel.: (81) 501 97 57
  e-mail: ddprzybyslawice@wp.pl
Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej i Dom Dziecka „Oficyna“ w Woli Gałęzowskiej
 • Wola Gałęzowska 116
 • 23-100 Bychawa
  tel.: (81) 565 80 21
  e-mail: dd.galezow@powiat.lublin.pl
  oficyna1@o2.pl
Dom Pomocy Społecznej w Matczynie
 • Matczyn, 24-200 Bełżyce
  tel. (81) 517 22 61, (81) 517 38 53
  e-mail: matczyn@poczta.onet.pl
  www.dpsmatczyn.pl
Dzienny Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie
 • Matczyn 4, 24-200 Bełżyce
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy
 • 20-258 Lublin 62
  tel.: (81) 751 07 90
  e-mail: sosw-bystrzyca@tlen.pl
  www.soswbystrzyca.edu.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w  Załuczu
 • Załucze 59, 24-220 Niedrzwica Kościelna
  tel.: (81) 511 60 01
  e-mail: soswzalucze@interia.pl
  www.soswzalucze.szkolnastrona.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 w Lublinie
 • ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin
  tel.: (81) 532 80 78
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 w Bełżycach
 • ul. Fabryczna 2b 24-200 Bełżyce
  tel.: (81) 517 27 78
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 w Bychawie
 • ul. Gen. Andersa 2, 23-100 Bychawa
  tel. (81) 566 02 32
Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach
 • Kiełczewice Maryjskie 86
 • 23-107 Strzyżewice
  tel.: (81) 566 66 03
  e-mail: dps@kielczewice.pl
  dps.kielczewice.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie
 • ul. Pileckiego 20, 23-100 Bychawa
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bychawie
 • ul. Pileckiego 12, 23-100 Bychawa
  tel.: (81) 566 11 51
  e-mail: sds.bychawa@interia.pl
Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin
  tel.: (81) 52 86 721, (81) 52 86 723
  tel. całodobowy: 510 150 290
  e-mail: kryzys@powiat.lublin.pl
SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach ze Szpitalem Powiatowym im. dr. Wojciecha Oczki
 • ul. Przemysłowa 44, 24-200 Bełżyce
SPZOZ w Bychawie z:
filią w Piotrowicach
filią w Kiełczewicach
 • ul. Piłsudskiego 28, 23-100 Bychawa
  tel.: (81) 566 94 41
  e-mail: spzoz@spzoz.bychawa.pl
Zakład Leczniczo–Opiekuńczy w Bełżycach
 • ul. Lubelska 90, 24-200 Bełżyce
  tel. (81) 516 26 17
Zakład Leczniczo–Opiekuńczy w Bychawie
 • ul. Piłsudskiego 26/28/30
 • 23-100 Bychawa
  tel.: (81) 566 94 93
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach
 • ul. Różana 8, 21-025 Niemce
  tel.: (81) 756 14 78
  e-mail: zso.niemce@powiat.lublin.pl
  www.zspniemce.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie
 • Matczyn 9, 24-200 Bełżyce
  tel..: (81) 516 24 00
  e-mail:zssmatczyn@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach
 • Piotrowice 183, 23-107 Strzyżewice
  tel.: (81) 56 28 150
  e-mail: zstr.piotrow@powiat.lublin.pl
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli
 • Pszczela Wola 9
  23-107 Strzyżewice
  tel.: (81) 562 80 76
  email: sekretariat@pszczelawola.edu.pl
Zespół Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie
 • ul. Piłsudskiego 81, 23-100 Bychawa
  tel.: (81) 566 00 19
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
 • ul. Reymonta 4b, 23-100 Bychawa
  tel.: (81) 566 00 45
  email: majorhubal@wp.pl
  www.zsz.bychawa.pl
Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej
 • ul. Bełżycka 77
 • 24-220 Niedrzwica Duża
  tel.: (81) 517 51 16
  e-mail: zs-nd@wp.pl
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach
 • ul. Bychawska 4, 24-200 Bełżyce
  tel.: (81) 517 23 62
  e-mail: zs.belzyce@powiat.lublin.pl
  sekretariat@zs-belzyce.edu.pl
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie
 • ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin
  tel.: (81) 532 50 57
Stowarzyszenie Rysa
 • ul. St. Leszczyńskiego 23
 • 20-068 Lublin
  pokój 208
  kom.: 693 471 437, 663 788 698
  stowarzyszenie.rysa@gmail.com
Fundacja „Między nami”
 • Krężnica Jara 498, 20-515 Lublin
  tel.: (81) 511 91 31, (81) 511 92 93
  e-mail: fmn@poczta.onet.pl
  www.fmn.lublin.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
Filia Urzędu Pracy w Bełżycach
Filia Urzędu Pracy w Bychawie
 • ul. Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin
Skip to content