Close

Gmina Wysokie Mazowieckie

powiat wysokomazowiecki

Wójt Gminy

Krzysztof Krajewski
 • (86) 27 52 627
 • gminawysokiemazowieckie@gmwm.pl

Urząd Gminy

 • (86) 27 52 627
 • gminawysokiemazowieckie@gmwm.pl
 • ul. Mickiewicza 1A
  18-200 Wysokie Mazowieckie

Gmina znajduje się w powiecie wysokomazowieckim. Zajmuje obszar w południowo-zachodniej części województwa podlaskiego i leży na terenie „Zielonych Płuc Polski”.
Z obszarem gminy sąsiaduje miasto Wysokie Mazowieckie. Od północnego zachodu graniczy z gminą Kołaki Kościelne, od północy z gminą Kulesze Kościelne, od północnego wschodu z gminą Sokoły, od południowego wschodu z gminą Nowe Piekuty, od południa z gminą Szepietowo, od południowego zachodu z gminą Czyżew-Osada i od zachodu z gminą Zambrów.

Gmina ma charakter typowo rolniczy, o czym świadczy struktura użytkowania terenu, z dominującym udziałem użytków rolnych (prawie 74%).

Powierzchnia
166,1 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
5 401
Liczba sołectw
54
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
2 655,2 PLN
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
65

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem


ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.: (86) 275 74 58
e-mail: gopswm@gmail.com
Kierownik: Iwona Koc

Zespół Wychowania Przedszkolnego w Kalinowie Czosnowie
 • Kalinowo-Czosnowo 30
  18-200 Wysokie Mazowieckie
  tel.: (86) 275 21 87
 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej
 • Jabłonka Kościelna 50
 • 18-200 Wysokie Mazowieckie
  tel.: (86) 274 50 04
  e-mail: sekjablonka@op.pl
 Szkoła Podstawowa w Święcku Wielkim
 • Święck Wielki 29A
  18-200 Wysokie Mazowieckie
 Szkoła Podstawowa w Gołaszach-Puszczy
 • Gołasze-Puszcza 37
  18-200 Wysokie Mazowieckie
  tel.: (86) 275 21 88
  e-mail: spgolasze@autograf.pl
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Zdrowie” Alicja Sutkowska
 • ul. Szpitalna 2
  18-200 Wysokie Mazowieckie
  tel.: (86) 27 50 039
  e-mail: sutkowska_alicja_lr@wp.pl
Dzielnicowy gminy Wysokie Mazowieckie
 • kom.: 885 997 350
  dzielnicowy.wysokie-maz3@bk.policja.gov.pl
Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie Dzięcielu
 • Dąbrowa Dzięciel 1A
  18-200 Wysokie Mazowieckie
Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Rusi
 • Stara Ruś 26
  18-218 Sokoły
Ochotnicza Straż Pożarna w Tyborach-Misztalach
 • Tybory-Misztale 10A
  18-200 Wysokie Mazowieckie
Ochotnicza Straż Pożarna w Miodusach Wielkich
 • Miodusy Wielkie
  18-205 Miodusy Wielkie

Powiat wysokomazowiecki

Starosta: Bogdan Zieliński

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem


ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. kom.: 502 153 040
e-mail: sekretariat@pcprwysokiemazowieckie.pl
Dyrektor: Iwona Kalinowska

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • ul. Mickiewicza 1b, 18-200 Wysokie Maz.
  tel.: (86) 275 25 52
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 • Stare Racibory 4, 18-218 Stare Racibory
  tel.: (86) 476 12 28
  e-mail: wtz2@spszansa.pl
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kozarzach prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Natura”
 • Kozarze 63, 18-230 Ciechanowiec
  tel.: (86) 277 13 97
  e-mail: wtzkozarze@wp.pl
Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
 • Kozarze 63, 18 230 Ciechanowiec
  tel. (86) 277 90 04
  e-mail: dpskozarze@wp.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • ul. 1 Maja 9, 18-200 Wysokie Maz.
  tel.: (86) 275 25 85
  e-mail: pssewysmaz@wp.pl
Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
 • ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Maz.
  tel.: (86) 275 22 61
Miejska Biblioteka Publiczna
 • ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Maz.
  tel.: (86) 275 23 34
  e-mail: mbpwysmaz@poczta.onet.pl
Miejski Ośrodek Kultury w Wysokim Mazowieckiem
 • ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Maz.
  tel.: (86) 275 23 43
  e-mail: mokwysmaz@poczta.onet.pl
Komenda Powiatowa Policji
 • ul. Ludowa 13, 18-200 Wysokie Maz.
  tel.: (86) 474 17 11
  kpp@wysokie-maz.bk.policja.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy
 • ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Maz.
  tel.: (86) 275 86 12
  e-mail: biwy@praca.gov.pl
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych
 • ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Maz.
  tel.: (86) 275 74 82
  e-mail: zdpwm@wp.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
 • ul. Mickiewicza 6, 18-200 Wysokie Maz.
  tel.: (86) 275 81 00
  kppspwm.sekretariat@straz.bialystok.pl
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
 • ul. Przechodnia 4, 18-200 Wysokie Maz.
  tel.: (86) 275-23-54
  e-mail: wysokiemaz.piw@wetgiw.gov.pl
Skip to content