Close

Gmina Zarzecze

powiat przeworski

Wójt Gminy

Tomasz Bury
 • (16) 640 15 29
 • ugzarzecze@post.pl

Urząd Gminy

 • (16) 640 15 29
 • ugzarzecze@post.pl
 • Zarzecze 175
  37-205 Zarzecze

Gmina Zarzecze jest gminą wiejską w województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim. Siedziba gminy to Zarzecze.
Położona jest w Kotlinie Sandomierskiej, na pograniczu zagłębienia zwanego Rynną Podkarpacką. Lokowana została w dolinie rzeki Mleczki Wschodniej (prawy dopływ Wisłoka), będącej w średniowieczu osią osadniczą wielu wsi, przy skrzyżowaniu traktów i gościńców łączących z Jarosławiem (przez Kisielów i Cieszacin), Przeworskiem (przez Maćkówkę), Kańczugą (przez Rożniatów) i Pruchnikiem (przez Pełnatycze).
Obecnie wieś, będąca siedzibą władz gminy, posiada dogodne połączenia drogowe z leżącym na wschód Jarosławiem (12 km) i na północny-zachód Przeworskiem (9 km).
Gmina graniczy od zachodu z Kańczugą, od północy z Przeworskiem, od wschodu z Jarosławiem, od południa z Pruchnikiem i od południowego wschodu z Roźwienicą.

Rolnictwo: Gmina Zarzecze jest typowo rolnicza i ma dobre predyspozycje do rozwoju rolnictwa ekologicznego, a także do powstania gospodarstw agroturystycznych. Znajduje się tu około 1646 gospodarstw rolnych, a wielkość przeciętnego gospodarstwa wynosi 2,5 ha, Gmina odczuwa potrzebę inwestycji turystycznych.
Plony: sady, plantacje owoców miękkich, zboża, ziemniaki, buraki, rzepak.
Infrastruktura techniczna: oczyszczalnia ścieków, wodociągi, kanalizacja, szkoły, przedszkole, żłobek, centrum kultury, gminna biblioteka, gminne centrum sportu i rekreacji, ośrodek pomocy społecznej, urząd pocztowy, banki, ośrodki zdrowia, boiska sportowe.

Powierzchnia
49,2 km²
Ludność (kobiety / mężczyźni)
7 236
Liczba sołectw
9
Wysokość dochodu na mieszkańca gminy
5 094 PLN
Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej
72

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu


37-205 Zarzecze 175
tel.: (16) 640 11 86
e-mail: gopszarzecze@zarzecze.itl.pl
Kierownik: Anna Krzeszowska-Gwóźdź

Zespół Szkół w Zarzeczu
 • Zarzecze 9a, 37-205 Zarzecze
  tel. (16) 640 15 86
  e-mail: sp_zarzecze@interia.eu
Publiczne Przedszkole w Zarzeczu
 • Zarzecze 1, 37-205 Zarzecze
  tel.: (16) 640 15 86
Szkoła Filialna im. Orła Białego w Pełnatyczach
 • Pełnatycze, 37-205 Zarzecze
  tel.: (16) 640 14 92
Szkoła Filialna im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rożniatowie
 • Rożniatów, 37-205 Zarzecze
  tel.: (16) 640 10 55
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siennowie
 • Siennów, 37-205 Zarzecze
  tel.: (16) 640 19 12
Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Maćkówce
 • Maćkówka, 37-200 Przeworsk
  tel.: (16) 648 75 78
Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach
 • Żurawiczki, 37-200 Przeworsk
  tel.: (16) 640 19 56
Publiczny Żłobek w Zarzeczu
 • Zarzecze 4g, 37-205 Zarzecze
  tel.: (16) 307 40 22
Gminna Biblioteka Publiczna w Zarzeczu
 • Zarzecze 1, 37-205 Zarzecze
  tel.: (16) 640 25 17
Gminny Ośrodek Zdrowia w Zarzeczu
 • Zarzecze 197, 37-205 Zarzecze
  tel.: (16) 640 15 21
Ośrodek Zdrowia w Żurawiczkach
 • Żurawiczki 202, 37-200 Przeworsk
  tel.: (16) 640 19 63
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Siennowie (NZOZ Almus)
 • Siennów 227, 37-205 Zarzecze
  kom.: 608 300 147
Centrum Kultury w Zarzeczu
 • Zarzecze 1, 37-205 Zarzecze
  tel.: (16) 640 15 14
  e-mail: ck_zarzecze@wp.pl
Muzeum im. Dzieduszyckich w Zarzeczu, Oddział Muzeum w Jarosławiu
 • Zarzecze 1, 37-205 Zarzecze
  tel.: (16) 640 15 14
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zarzeczu
 • Zarzecze 133a, 37-205 Zarzecze
Komisariat Policji w Kańczudze
 • ul. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga
  tel.: (16) 642 38 07
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zarzecze w Zarzeczu
 • Urząd Gminy w Zarzeczu, 37-205 Zarzecze
  tel.: (16) 640 12 72, (16) 640 19 12
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych w Zarzeczu
 • Zarzecze 1, 37-205 Zarzecze
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Maćkówce
 • Maćkówka 123, 37-200 Przeworsk
  tel.: (16) 648 75 78
Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Gminy Zarzecze w Zarzeczu
 • Zarzecze 1, 37-205 Zarzecze
Ochotnicza Straż Pożarna  w Zarzeczu
 • Zarzecze, 37-205 Zarzecze
  tel.: (16) 640 10 84
Ochotnicza Straż Pożarna  w Żurawiczkach
 • Żurawiczki, 37-200 Przeworsk
  tel.: (16) 640 19 46
Ochotnicza Straż Pożarna  w Maćkówce
 • Maćkówka, 37-200 Przeworsk
  tel.: (16) 640 15 41
Ochotnicza Straż Pożarna  w Pełnatyczach
 • Pełnatycze, 37-205 Zarzecze
  tel.: (16) 640 17 88
Ochotnicza Straż Pożarna  w Siennowie
 • Siennów, 37-205 Zarzecze
  tel.: (16) 640 15 07
Ochotnicza Straż Pożarna  w Kisielowie
 • Kisielów, 37-205 Zarzecze
  tel.: (16) 640 15 71
Ochotnicza Straż Pożarna  w Rożniatowie
 • Rożniatów, 37-205 Zarzecze
  tel.: (16) 640 17 35
Ochotnicza Straż Pożarna  w Zalesiu
 • Zalesie, 37-205 Zarzecze
  tel.: (16) 640 13 41
Ochotnicza Straż Pożarna  w Łapajówce
 • Łapajówka, 37-205 Zarzecze
  tel.: (16) 640 18 47

Powiat przeworski

Starosta: Bogusław Urban

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku


ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk
tel.: (16) 64 90 910
e-mail: kontakt@pcpr.przeworsk.pl
Dyrektor: Ewa Rybczak

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • ul.Lwowska 16, 37-200 Przeworsk
  tel.: (16) 648 82 50
  e-mail: poradniaprzeworsk@interia.pl
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przeworsku
 • ul.Lwowska 11, 37-200 Przeworsk
  tel.: (16) 648 72 56
  e-mail: sp2@przeworsk.um.gov.pl
Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku
 • ul. Stepkiewicza 1, 37-200 Przeworsk
  tel.: (16) 641 23 99
  e-mail: przeworsk@rz.policja.gov.pl
Straż Miejska w Przeworsku
 • ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk
  tel.: (16) 648 78 44
  e-mail: straz_um@przeworsk.um.gov.pl
Fundacja Akademia Obywatelska z siedzibą w Przeworsku
 • ul. Krasickiego 54/16, 37-200 Przeworsk
  e-mail: fundacja@akademiaobywatelska.eu
Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku
 • ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk. tel.: (16) 648 84 28 e-mail: rzpz@praca.gov.pl
Zespól Kuratorskiej Służby Sądowej w Przeworsku
 • ul. Lwowska 9, 37-200 Przeworsk
  tel.: (16) 649 08 63
  e-mail: a.kukulska@przeworsak.net.pl
Skip to content