Close

IX spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego projektem „Liderzy kooperacji”

W dniach 9-10 marca 2020 r. odbyło się IX spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego projektem „Liderzy kooperacji”. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych działających na obszarze makroregionu I.

Spotkanie rozpoczęła wspólna praca Zespołów ds. Modelu oraz Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych, podczas której przedstawiono informacje z przebiegu testowania Modelu oraz dobre praktyki związane z pracą PZK, współpracy z rodziną oraz działaniami środowiskowymi. Zaprezentowane zostały rozwiązania sprawdzające się w każdym województwie realizującym projekt.

Podczas spotkania przedstawione zostały wyniki badań ewaluacyjnych oraz pomysł na grę „Kooperacja”. Zaproszony na spotkanie gość – dr Jacek Szczepkowski opowiedział o zmianie schematu pomocy współpracy z osobami, rodzinami i grupami  tj. Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach w Modelu.

Podczas pracy warsztatowej w grupach zostały poruszone takie tematy jak:

  • Praca PSR-em w Modelu;
  • Propozycje działań w ramach V KM;
  • Realizacja projektów socjalnych;
  • Działania edukacyjno-informacyjne jakie można wdrożyć;
  • Potrzeby bieżące i przyszłe testowania Modelu;
  • Zadania na najbliższe 3 miesiące;
  • Wnioski ze współpracy z superwizorami;
  • Prace na Platformie Edukacyjnej.

Podczas spotkania makroregionalnego członkowie Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych przeanalizowali dotychczasowe wnioski z testowania Modelu kooperacji oraz odbyli szkolenie
w ramach Szkoły kooperacji z zakresu projektowania, metodyki wdrażania oraz utrwalania zmian w gminach i powiatach, a także monitorowania i ewaluacji kooperacji. W dniu 10.03.2020r. Komitet Sterujący omawiał ważne kwestie związane z aktualnym stanem prac projektowych oraz testowaniem Modelu.

Na zakończenie spotkania przedstawione zostały wskazania do realizacji testowania Modelu na trzy kolejne miesiące na podstawie wniosków z prac w podgrupach zadaniowych.

Powiązane Aktualności

Skip to content