Założenia Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich Pobierz
Community development Pobierz
Charakterystyka gmin wiejskich Pobierz
Schemat pracy Modelem Pobierz
Harmonogram Modelu Pobierz
Zalety i warunki dla współpracy
Współpraca – ujęcie teoretyczne Pobierz
Kooperacja czy współpraca międzysektorowa Pobierz
Czym jest kooperacja -prezentacja Pobierz
Model kooperacji- zespół Pobierz
 Zasady i mechanizmy pracy w zespole Pobierz
Schemat pracy z rodziną/osobą Pobierz