Metody i techniki pracy w Modelu Pobierz
Coaching Pobierz
Diagnoza. Diagnozowanie. Pobierz
Diagnozowanie wielowymiarowe – prezentacja Pobierz
Dialog motywujący Pobierz
Ekogram Pobierz
Empowerment Pobierz
Empowerment – prezentacja Pobierz
Ewaluacja pracy socjalnej Pobierz
Genogram Pobierz
Konferencja grupy rodzinnej Pobierz
Kontrakt socjalny Pobierz
Metoda organizowania społeczności lokalnej Pobierz
Metoda pracy grupowej Pobierz
Metoda pracy socjalnej z jednostką i rodziną Pobierz
Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach Pobierz
Podejście systemowe w pracy z rodziną Pobierz
Praca z przypadkiem (+– case managment ) Pobierz
Projekt socjalny Pobierz
Superwizja pracy socjalnej Pobierz
Wideotrening komunikacji Pobierz
Wielowymiarowe wsparcie osób i rodzin Pobierz
Wykład: Działania metodyczne Pokaż