Model kooperacji dla ROPS i WZK Pobierz
Model kooperacji dla animatorów Pobierz
Model kooperacji dla PZK Pobierz
Schemat pracy modelem Pobierz
Plan pracy PZK Pobierz
Ustalenia ze spotkania PZK Pobierz
Schemat spotkania PZK Pobierz
Tabela prezentacji podmiotów PZK Pobierz
Karta oczekiwań wobec rodziny Pobierz
Określanie celów pracy z rodziną Pobierz
Indywidualny plan pracy z rodziną Pobierz
Kontrakt rodzinny Pobierz
Kluczowe osoby w Modelu kooperacji Pobierz
Listy aktywności i usług – opis Pobierz
Platforma edukacyjna Pobierz