Zakresy zadań osób kluczowych
Metodologia opracowania listy aktywności i usług
Standardy współpracy zdalnej