Materiały szkoleniowe Pobierz
Pobierz
Pobierz
Plan szkoleń Pobierz
Materiały szkoleniowe
   Komunikacja społeczna i interpersonalna Pobierz
   Mediacje i negocjacje Pobierz
   Kooperacja i konfrontacja Pobierz
   Lider kooperacji Pobierz
   Partycypacja Pobierz
   Monitoring i ewaluacja kooperacji Pobierz
   Warsztaty trwałości działań kooperacji Pobierz
   Analiza przykładowych dobrych praktyk Pobierz
   Projektowanie zmian w gminach Pobierz
   Proces konsultowania Pobierz

 

Program szkolenia Pobierz
Materiały szkoleniowe Pobierz
Pobierz

 

Harmonogram Pobierz
Materiały szkoleniowe Pobierz